Samfund

Danske studerende skal lære at lave fejl

På amerikanske universiteter er man begyndt at undervise de studerende i at fejle.

Adgangskravene på landets universiteter stiger, og karakteren syv, der gives for den gode præstation, skaber ikke længere tilfredshed blandt mange af landets studerende.

Mange studerende oplever sig som en del af en præstationskultur, hvor der er høje faglige forventninger til dem. De studerende er bange for at fejle, og det skader vores evne til at prøve noget nyt, lyder det i rapport fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), vil gøre op med frygten for at fejle, den såkaldte nulfejlskultur, på uddannelsesinstitutionerne.

- Min opfordring vil være, at vi også begynder at tale om det her ude i uddannelsessystemerne. En ide vil være at have et grundforløb ude på universiteterne, hvor man får at vide, at man godt må begå fejl, fortæller ministeren.

På Københavns Universitet mærker man tydeligt nulfejlskulturen. Her stræber flere studerende efter 12-tallet.

- Jeg opfatter universitetet som et sted, hvor resultater er vigtige. For hvis du går op og laver fejl, kommer du ikke igennem, siger Amalie Kudahl, der læser interkulturelle markedsstudier på både Copenhagen Business School og Københavns Universitet.  

- Jeg føler ikke, at det bliver italesat som nulfejlskultur, men der er en stræben efter at nå de højeste karakterer, lyder det fra Sofie Vitalis, der læser litteraturvidenskab på Københavns Universitet.

USA: - De studerende skal lære at fejle

En trivselsmåling fra 2017 viser, at over halvdelen af universitetsstuderende har oplevet stresssymptomer inden for de sidste seks måneder.

På Studenterrådgivningen, som hjælper med at bearbejde stress og eksamensangst, mener man, at det er tiltrængt at gøre op med de studerendes frygt for at fejle.

- Der er ikke et systematisk fokus på, at det er ok at fejle, så når ministeren sætter det på dagsordenen, er det med vores støtte, fortæller direktør i Studenterrådgivningen Thomas Braun.

I USA er flere amerikanske universiteter begyndt at gøre op med nulfejlskulturen. Her bliver de studerende undervist i, at det er okay at lave fejl.

En video fra et amerikansk universitet viser studerende og lærer fortælle om deres dårligste karakter. Video: Sebastian Myrup Hansen

- Når man har lært at fejle, forstår man også at tage chancer, og så kan man udforske, være nysgerrig og stille spørgsmål, hvor man ikke er sikker på svarene.

- Man kan ikke blive god til at lære, hvis man ikke forstår at fejle. Og hvis man er bange for at fejle, vil man ikke opsøge situationer, hvor man oplever glæden ved at udforske det ukendte, forklarer Rachel Simmons, leder af ’failing well’-programmet på Smith College i Massachusetts.

- Vi skal blive inspireret af USA

Amalie Kudahl efterspørger en kultur ligesom i USA:

- Hvis underviserne italesatte det og sagde, at det var okay at lave nogle småfejl, men det, synes jeg, bare ikke er kulturen.

I erhvervslivet kan frygten for at lave fejl kvæle innovation og kreativitet. For det at turde at lave fejl kan give succes ifølge den tidligere erhvervsmand og nuværende minister Tommy Ahlers. Derfor ser han også positivt på universiteterne i USA’s opgør med nulfejlskulturen.

- Jeg håber universiteterne, vil blive inspireret af, hvad der sker på de amerikanske universiteter, at en del af den metode, vi lærer, er også at kunne lære at fejle, afslutter ministeren.