Samfund

16-årig handikappet pige blev fastholdt og spyttet i hovedet på bosted

En autistisk pige er blevet udsat for magtanvendelse på bosted. "Det er klart i strid med lovgivningen," vurderer lektor i socialret.

Det gik helt galt, da en 16-årig pige blev udsat for magtanvendelse, hvor hun blev fastholdt af en ansat på bostedskæden HabitusHuset Danshøj, der ligger i Hillerød i Nordsjælland.

Under magtanvendelsen blev hun spyttet på, og ifølge pigen selv og en leder på stedet blev hun også udsat for kvælertag.

Det fremgår af en række dokumenter fra Socialtilsyn Hovedstaden, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.

Klart brud på straffeloven

Af en rapport fremgår det, at en leder på bostedet har oplyst Socialtilsyn Hovedstaden "om en episode, hvor en medarbejder har taget kvælertag og spyttet på den konkrete borger under 18 år".

Fagbladet FOA har fremlagt uddrag af Socialtilsyn Hovedstadens dokumenter for Eva Naur, der er lektor i Socialret ved Aarhus Universitet. Hun mener, at overgrebet er et klart brud på straffeloven.

- Det er fuldstændig ulovligt, og langt, langt uden for lovens rammer. Det er ikke engang lidt på grænsen. Det er klart i strid med lovgivningen, og retten har jo også vurderet, at det var en overtrædelse af straffeloven, siger hun og henviser til, da sagen om spyttet og den angivelige kvælning kom for Retten i Hillerød den 23. februar 2018.

Afviser kvælertag

Under retssagen forklarede den 16-årige pige, at hun kan huske, at hun var blevet forsøgt kvalt, men ikke kunne huske, at hun var blevet spyttet i hovedet. Den ansatte erkendte at have spyttet hende i hovedet, men han afviste, at han havde taget kvælertag.

Han blev idømt en betinget dom på 10 dage for spyttet i hovedet.

Retten fandt det ikke bevist, at den ansatte havde taget kvælertag på pigen, står der i dombogen. Den ansatte forklarede ved retten, at flere andre Habitus-ansatte har spyttet på beboere.

- Ekstremt uprofessionelt

Fagbladet FOA har efterfølgende fra Socialtilsyn Hovedstaden fået aktindsigt i en sms-korrespondance mellem den nu dømte og en anden bostedsansat. Her fremgår det, at den anden ansatte blev spyttet i hovedet af en beboer og spyttede igen.

- Jeg handler helt uhensigtsmæssig - men på rygraden - og spytter igen, står der i sms-beskeden fra den anden ansatte til den nu dømte medarbejder. 

Thomas Gruber, politisk konsulent hos Landsforeningen LEV, der er talerør for de udviklingshæmmede og deres pårørende, har læst Socialtilsyn Hovedstadens beskrivelse af spytteriet og det angivelige kvælertag.

- Det er helt ekstremt uprofessionelt i enhver forstand. Jeg synes, det er helt på sin plads, at det var noget, der blev pådømt ved retten, siger han.

Tilknytter psykolog

Direktør for Habitus, Martin Godske, har ikke ønsket at give et interview til Fagbladet FOA, men i en mail oplyser han, at han tager sagen meget alvorligt.

- Jeg har fået dokumentation for, at en ansat spyttede på en beboer for et år siden, hvilket vi finder helt uacceptabelt. Blandt andet derfor har vi lagt ledelsen af Habitus om samt fået tilknyttet psykolog til stedet, skriver Martin Godske i en mail.

Han fortæller, at han ikke kender noget til andre episoder, hvor ansatte har spyttet på beboere.

- Jeg blev ansat i oktober 2017 og kender til én episode for et år siden i Habitus, hvor en medarbejder spyttede på en beboer, og da den daværende leder ikke længere er ansat, kan jeg ikke uddybe yderligere, skriver han.