Samfund

Usædvanligt mange naturbrande får ikke ubetænksomhed til at stoppe

Brandfolk fra Sønderjylland bekæmpede lørdag en brand i 50 bigballer og en mejetærsker ved Flovt nær Haderslev. En gnist fra en landbrugsmaskine menes at have antændt det tørre halm. TV 2

Der har været 845 naturbrande i Danmark fra 1. maj til 5. juli. Det er 500 flere, end der normalt er på et år.

Maj og juni har været plaget af et usædvanligt højt antal naturbrande, og de er opstået på trods af, at der har været afbrændingsforbud over store dele af landet.

Derfor opfordrer både politikredse og beredskabsstyrelsen folk til at overholde det afbrændingsforbud, der fra den 4. juli har omfattet hele landet.

Der er nemlig stadig episoder over hele landet, hvor folk lader til enten at ignorere forbuddet eller ikke kende til det.

- Vi får jo stadigvæk meldinger om, at man finder engangsgrill, der er sat på græs, og brande, der opstår i rabatter – altså det tyder på, at nogen har kastet noget brændbart ud af vinduet fra en bil. Der er også eksempler på, at nogen har puttet cigaretskodder ned i affaldsposer, siger Lars Schou.

Tilfældigheder starter brande

Nogle steder er der så tørt, at en enkelt gnist fra en landbrugsmaskine kan antænde halm på en mark, hvilket allerede er sket flere gange i år.

Og hvor sidstnævnte er et hændeligt uheld, som det er svært at gardere sig imod, så fylder brande, der er opstået på baggrund af ubetænksomhed forholdsvis meget.

- Det fylder en hel del. Når man ikke har en påviselig årsag, så må man gå ud fra, at der er nogen, der har handlet uagtsomt og sat ild til naturen ved et uheld.

Og på trods at, at vejrudsigten tyder på, at der vil falde regn i løbet af de kommende dage, så er det ikke sikkert, at det er nok til at gøre op med problemet.

- Det skal regne i flere dage. Hvis der kun kommer vand i topvegetationen, betyder det ikke, at der bliver vådt nede i bunden. Så det skal regne en hel del før tørkeindekset begynder at blive bedre.

Beredskab under pres

Den aktuelle brandfare har sat beredskabet under pres.

Udfordringen bliver løst ved, at de forskellige dele af beredskabet hjælper hinanden, men det kan ikke kompensere for arbejdsbyrden.

- Det er klart, at når man har været ude at slukke i otte timer, så har man brug for noget hvile, og man skal hjem og reetablere køretøjerne, så man skal have nogle andre til at sætte ind.