Se listen over brancher: - Overraskende stor forskel på mænd og kvinders løn

En ny analyse viser, at mænd i nogle brancher kan forvente at tjene op mod 40 procent mere end kvinder med de samme uddannelser.

Hvis du tager en lang uddannelse inden for økonomi, kan du forvente at tjene 32,9 millioner kroner i løbet af dit liv.

Men kun hvis du er en mand, vel at mærke.

Har du derimod et lige cpr-nummer, kan du godt skrue forventningerne ned.

Kvinder med den samme uddannelse når i gennemsnit at tjene 9,2 millioner kroner mindre i løbet af deres arbejdsliv, viser en analyse, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for Institut for Menneskerettigheder.

Og det er ikke kun de kvindelige økonomer, der får lavere løn end deres mandlige kolleger. Det ser ens ud i samtlige 44 brancher, der er en del af analysen: Mænd tjener mere end kvinder.

Jo længere uddannelse, jo større forskel

Hos Institut for Menneskerettigheder er man overraskede over, at lønforskellen er så stor, som den er.

- Da vi bestilte analysen, havde vi ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at forskellene mellem mænd og kvinder ville være så store i Danmark inden for de enkelte uddannelsesområder, siger instituttets teamleder for køn og ligestilling, Bjarke Oxlund, i en pressemeddelelse.

Det handler måske om lidt gammeldags kulturelle normer, hvor kvinderne står med hovedansvaret for familien

Edith Jakobsen, arbejdslivspolitisk chef, Djøf

Ud over at kortlægge den forventede livsindkomst i 44 brancher, viser analysen også, at det ikke nytter noget for kvinderne at tage en længere uddannelse, hvis de har forhåbninger om at indhente deres mandlige kolleger på lønfronten – tværtimod.

Jo længere uddannelse man har, jo større er løngabet også.

Kønnene prioriterer forskelligt

Tallene i analysen stammer fra Danmarks Statistik, som registrerer alle skattepligtige indkomster. Der er derfor ikke skelet til, om den lavere indkomst blandt kvinder skyldes barsel eller nedsat tid.

Lige netop de to parametre er dog en af årsagerne til, at virkeligheden ser ud, som den gør, lyder det fra fagforeningen Djøf, der blandt andet repræsenterer økonomer og jurister, som er de to grupper i analysen, der har det højeste lønskel.

Arbejdslivspolitisk chef Edith Jakobsen fortæller til Ritzau, at fagforeningens kvindelige medlemmer som regel holder det meste af forældreorloven, at de oftest søger offentlige stillinger, hvor lønnen er lavere, men hvor der er større fleksibilitet.

- Det handler måske om lidt gammeldags kulturelle normer, hvor kvinderne står med hovedansvaret for familien, mens mændene har hovedansvaret for forsørgelsen, siger hun.

Herunder kan du se, hvor stor lønforskellen er i hver af analysens 44 brancher.

FAGLÆRTE

SOSU, pædagog og øvrig sundhed

Mænds disponible livsindkomst er 14,1 millioner kroner, mens kvinders er 12,3 millioner kroner.

Det giver en forskel på 1,9 millioner kroner, eller hvad der svarer til 15,1 procent.

Kontor

Mænds disponible livsindkomst er 18,3 millioner kroner, mens kvinders er 14,2 millioner kroner.

Det giver en forskel på 4,1 millioner kroner, eller hvad der svarer til 28,5 procent.

Handel

Mænds disponible livsindkomst er 17,5 millioner kroner, mens kvinders er 13,3 millioner kroner.

Det giver en forskel på 4,2 millioner kroner, eller hvad der svarer til 31,3 procent.

Øvrig merkantil

Mænds disponible livsindkomst er 16,4 millioner kroner, mens kvinders er 13,3 millioner kroner.

Det giver en forskel på 3,1 millioner kroner, eller hvad der svarer til 23 procent.

Slagter, bager m.m.

Mænds disponible livsindkomst er 14,7 millioner kroner, mens kvinders er 12,4 millioner kroner.

Det giver en forskel på 2,3 millioner kroner, eller hvad der svarer til 18,5 procent.

Kok og tjener

Mænds disponible livsindkomst er 14,4 millioner kroner, mens kvinders er 12,1 millioner kroner.

Det giver en forskel på 2,2 millioner kroner, eller hvad der svarer til 18,2 procent.

Gartner, landbrug m.m.

Mænds disponible livsindkomst er 16,2 millioner kroner, mens kvinders er 12,3 millioner kroner.

Det giver en forskel på 3,9 millioner kroner, eller hvad der svarer til 31,8 procent.

Frisør

Mænds disponible livsindkomst er 13,8 millioner kroner, mens kvinders er 12,7 millioner kroner.

Det giver en forskel på 1,1 millioner kroner, eller hvad der svarer til 8,7 procent.

Glarmester og bygningsmaler

Mænds disponible livsindkomst er 14,1 millioner kroner, mens kvinders er 12,2 millioner kroner.

Det giver en forskel på 1,9 millioner kroner, eller hvad der svarer til 15,5 procent.

Byggeri, elektriker, metal m.m.

Mænds disponible livsindkomst er 15,9 millioner kroner, mens kvinders er 12,4 millioner kroner.

Det giver en forskel på 3,5 millioner kroner, eller hvad der svarer til 28 procent.

Grafik og medie

Mænds disponible livsindkomst er 15,1 millioner kroner, mens kvinders er 13,2 millioner kroner.

Det giver en forskel på 1,9 millioner kroner, eller hvad der svarer til 14,1 procent.

Maskinteknik, teknologi og øvrig elektronik

Mænds disponible livsindkomst er 16,3 millioner kroner, mens kvinders er 12,7 millioner kroner.

Det giver en forskel på 3,6 millioner kroner, eller hvad der svarer til 27,9 procent.

Chauffør, reder m.m.

Mænds disponible livsindkomst er 14,4 millioner kroner, mens kvinders er 12,4 millioner kroner.

Det giver en forskel på 2 millioner kroner, eller hvad der svarer til 16,3 procent.

KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Kommunikation, grafik og kunst

Mænds disponible livsindkomst er 14,2 millioner kroner, mens kvinders er 14,1 millioner kroner.

Det giver en forskel på 0,1 millioner kroner, eller hvad der svarer til 0,6 procent.

Finansøkonom

Mænds disponible livsindkomst er 20,4 millioner kroner, mens kvinders er 16,5 millioner kroner.

Det giver en forskel på 3,9 millioner kroner, eller hvad der svarer til 23,3 procent.

Maskinteknik, byggeteknik og elektronik

Mænds disponible livsindkomst er 18,5 millioner kroner, mens kvinders er 14,3 millioner kroner.

Det giver en forskel på 4,2 millioner kroner, eller hvad der svarer til 29,4 procent.

Teknolog og jordbrug

Mænds disponible livsindkomst er 17,2 millioner kroner, mens kvinders er 13,5 millioner kroner.

Det giver en forskel på 3,7 millioner kroner, eller hvad der svarer til 27,1 procent.

Laboratorie

Mænds disponible livsindkomst er 16,6 millioner kroner, mens kvinders er 15,1 millioner kroner.

Det giver en forskel på 1,5 millioner kroner, eller hvad der svarer til 9,9 procent.

Politi og forsvar

Mænds disponible livsindkomst er 17,3 millioner kroner, mens kvinders er 14,7 millioner kroner.

Det giver en forskel på 2,5 millioner kroner, eller hvad der svarer til 17,2 procent.

MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Pædagog

Mænds disponible livsindkomst er 14,6 millioner kroner, mens kvinders er 14,3 millioner kroner.

Det giver en forskel på 0,3 millioner kroner, eller hvad der svarer til 2,4 procent.

Lærer

Mænds disponible livsindkomst er 17,6 millioner kroner, mens kvinders er 16,9 millioner kroner.

Det giver en forskel på 0,7 millioner kroner, eller hvad der svarer til 4,3 procent.

Kommunikation, sprog, design og kunst

Mænds disponible livsindkomst er 15,5 millioner kroner, mens kvinders er 15,2 millioner kroner.

Det giver en forskel på 0,4 millioner kroner, eller hvad der svarer til 2,4 procent.

Journalist, tolk, information m.m.

Mænds disponible livsindkomst er 18,5 millioner kroner, mens kvinders er 17,3 millioner kroner.

Det giver en forskel på 1,2 millioner kroner, eller hvad der svarer til 7,1 procent.

Bachelor i økonomi (HD, HA)

Mænds disponible livsindkomst er 26,5 millioner kroner, mens kvinders er 18,8 millioner kroner.

Det giver en forskel på 7,7 millioner kroner, eller hvad der svarer til 40,7 procent.

Socialrådgiver

Mænds disponible livsindkomst er 16,5 millioner kroner, mens kvinders er 16,2 millioner kroner.

Det giver en forskel på 0,3 millioner kroner, eller hvad der svarer til 1,8 procent.

Bygningskonstruktør

Mænds disponible livsindkomst er 19,3 millioner kroner, mens kvinders er 15,1 millioner kroner.

Det giver en forskel på 4,2millioner kroner, eller hvad der svarer til 28,1 procent.

Diplomingeniør i elektronik og teknik

Mænds disponible livsindkomst er 23,9 millioner kroner, mens kvinders er 20,9 millioner kroner.

Det giver en forskel på 3 millioner kroner, eller hvad der svarer til 14,4 procent.

Bachelor i fødevarer og jordbrug amt naturvidenskab

Mænds disponible livsindkomst er 16,7 millioner kroner, mens kvinders er 14,9 millioner kroner.

Det giver en forskel på 1,8 millioner kroner, eller hvad der svarer til 12 procent.

Bioanalytiker, ergo- og fysioterapeut

Mænds disponible livsindkomst er 18,0 millioner kroner, mens kvinders er 16,2 millioner kroner.

Det giver en forskel på 1,8 millioner kroner, eller hvad der svarer til 11 procent.

Sygeplejerske, radiograf og jordemoder

Mænds disponible livsindkomst er 17,8 millioner kroner, mens kvinders er 16,2 millioner kroner.

Det giver en forskel på 1,5 millioner kroner, eller hvad der svarer til 9,4 procent.

LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Humaniora, kommunikation og journalistik

Mænds disponible livsindkomst er 18,4 millioner kroner, mens kvinders er 17,7 millioner kroner.

Det giver en forskel på 0,6 millioner kroner, eller hvad der svarer til 3,6 procent.

Arkitektur

Mænds disponible livsindkomst er 15,5 millioner kroner, mens kvinders er 14,4 millioner kroner.

Det giver en forskel på 1,1 millioner kroner, eller hvad der svarer til 7,9 procent.

Biologi

Mænds disponible livsindkomst er 20,9 millioner kroner, mens kvinders er 18,8 millioner kroner.

Det giver en forskel på 2,1 millioner kroner, eller hvad der svarer til 11,3 procent.

Fysik og matematik

Mænds disponible livsindkomst er 24,5 millioner kroner, mens kvinders er 20,8 millioner kroner.

Det giver en forskel på 3,7 millioner kroner, eller hvad der svarer til 18 procent.

Forvaltning

Mænds disponible livsindkomst er 26,9 millioner kroner, mens kvinders er 19,8 millioner kroner.

Det giver en forskel på 7,1 millioner kroner, eller hvad der svarer til 36 procent.

Jura og politologi

Mænds disponible livsindkomst er 34,9 millioner kroner, mens kvinders er 25,7 millioner kroner.

Det giver en forskel på 9,3 millioner kroner, eller hvad der svarer til 36,1 procent.

Psykologi og sociologi

Mænds disponible livsindkomst er 20,5 millioner kroner, mens kvinders er 19,4 millioner kroner.

Det giver en forskel på 1,1 millioner kroner, eller hvad der svarer til 5,5 procent.

Økonomi

Mænds disponible livsindkomst er 32,9 millioner kroner, mens kvinders er 23,7 millioner kroner.

Det giver en forskel på 9,2 millioner kroner, eller hvad der svarer til 38,7 procent.

Bioteknologi

Mænds disponible livsindkomst er 26,2 millioner kroner, mens kvinders er 21,4 millioner kroner.

Det giver en forskel på 4,8 millioner kroner, eller hvad der svarer til 22,2 procent.

Civilingeniør

Mænds disponible livsindkomst er 27,5 millioner kroner, mens kvinders er 21,2 millioner kroner.

Det giver en forskel på 6,3 millioner kroner, eller hvad der svarer til 29,9 procent.

Jordbrug, dyrlæge og fødevarer

Mænds disponible livsindkomst er 22,3 millioner kroner, mens kvinders er 19,4 millioner kroner.

Det giver en forskel på 2,9 millioner kroner, eller hvad der svarer til 14,9 procent.

Farmaci, sundhed m.m.

Mænds disponible livsindkomst er 26,3 millioner kroner, mens kvinders er 22,6 millioner kroner.

Det giver en forskel på 3,7 millioner kroner, eller hvad der svarer til 16,6 procent.

Medicin og tandlæge

Mænds disponible livsindkomst er 36,1 millioner kroner, mens kvinders er 30,4 millioner kroner.

Det giver en forskel på 5,8 millioner kroner, eller hvad der svarer til 19 procent.

Kilde: Analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd.