Nu bliver det nemmere at klage over uretfærdige p-bøder

Et nyt p-ankenævn træder i kraft om få dage og kan få stor betydning for forbrugerne.

Det kan være en endog særdeles langstrakt affære, hvis man klager over en parkeringsafgift udstedt af et privat p-selskab.

Men når et nyt parkeringsklagenævn træder i kraft søndag den 1. juli, bliver det nu langt nemmere for forbrugerne at klage, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet. 

- Det er en stor sejr for forbrugerne og for bilisterne, at der kommer styring på et område, der set udefra godt kunne virke lidt kaotisk, siger Lennart Fog, der er afdelingschef i den juridiske afdeling i foreningen Forenede Danske Motorejere (FDM), til TV 2.

FDM og Forbrugerrådet Tænk vil være repræsentant for de danske forbrugere i ankenævnet.

Selskaber skal være tilmeldt nævnet

Hidtil har forbrugerne været henvist til domstolene, hvis de ville gå hele vejen med en klage over en privat p-afgift. 

- Det har været et problem, at sager om parkeringsbøder skulle gennem retssystemet, hvis de skulle afgøres. De her typer af sager har tit en enkelhed, som gør, at de kan afgøres på et skriftligt grundlag. Retssystemet er et stort setup at skulle igennem for at få sin sag behandlet, siger Lennart Fog.

Med de nye regler vil bilister fortsat skulle klage til parkeringsselskabet i første omgang. Men hvis der er uenighed efter selskabets behandling af klagen, behøver forbrugerne ikke at gå videre til retten. I stedet kan de få deres sag vurderet i det nye ankenævn.

Oveni det vil en p-afgift være ugyldig, hvis den ikke er udstedt af et selskab, der er tilmeldt parkeringsklagenævnet. Og som en ekstra krølle på de nye regler vil p-afgiften også være ugyldig, hvis selskabet, som har udstedt den, ikke har vedlagt information om klagemulighederne.

Fik afgift ved forvirrende skiltning

Alt dette er formentlig sød musik i ørerne på to jyske kvinder, Laila Johansen og Marianne Agger, som for små tre år siden begge fik kontrolafgifter af Europark (nu Apcoa Parking) for at parkere på parkeringspladsen ved Reinholdts Plads bag banegården i Vejle.

Skiltningen på pladsen var ifølge Laila Johansen og Marianne Agger tilpas forvirrende til, at de begge misforstod den og parkerede på de forkerte parkeringspladser.

Det resulterede i kontrolafgifter på 750 kroner til både Laila Johansen og Marianne Agger, selvom de mente, de havde korrekt og gyldig p-billet. Hvilket viste sig at være til nogle andre parkeringspladser end dem, de havde kunnet udlede af skiltene.

De to kvinder valgte sammen med en tredje bilist, Klaus Olesen Toft, at tage kampen op mod Europark, fordi de fandt kontrolafgifterne uretfærdige.

Fik medhold i landsretten

Marianne Agger, Laila Johansen og Klaus Olesen Toft førte ifølge TV SYD først sagen i byretten og siden i Vestre Landsret.

Her fik de medhold i, at skiltningen var uklar, og at de tre bilister derfor ikke skulle betale p-afgift for at holde på pladsen ved Reinholdts Plads i Vejle.

I alt strakte forløbet sig helt frem til november 2017, og både Laila Johansen og Marianne Agger har påpeget, at sagen ville have været noget nær uoverskuelig at gennemføre, hvis ikke de havde anlagt den i fællesskab.

Det afholder mange fra at klage. Og det er ikke rimeligt

Ole Birk Olesen

At det har været næsten umuligt for bilister at få en kontrolafgift annulleret, er også den primære grund til, at det nye parkeringsklagenævn nu træder i kræft den 1. juli.

De store p-selskaber herhjemme er allerede tilmeldt ankenævnet.

Men nogle mindre p-selskaber står uden for aftalen, hvilket også gælder en række ejendomsselskaber samt andre, der selv udsteder p-afgifter. Det betyder med andre ord, at de p-afgifter, de udsteder, i praksis vil være ugyldige, hvis ikke de tilmelder sig det nye klagenævn.

Et uigennemskueligt område

Beslutningen om at oprette et uvildigt klagenævn blev stemt igennem af et bredt flertal af Folketingets partier i maj sidste år.

Det var transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), som havde stillet lovforslaget om en række ændringer på parkeringsområdet.

- Mit indtryk er, at mange bilister længe har opfattet området (offentligt tilgængelige private parkeringspladser, red.) som værende uigennemskueligt.

- Som reglerne er i dag vil man være nødsaget til at gå til domstolene, hvis man som bilist er uenig i en parkeringsafgift udstedt på et offentligt tilgængeligt privat område i eksempelvis et shoppingcenter. Det afholder mange fra at klage. Og det er ikke rimeligt, udtalte Ole Birk Olesen, da lovforslaget blev stemt igennem.

Ministeren pointerede, at det uafhængige organ skal behandle bilisters klager over p-afgifter på samme vis, som man kender det fra mange andre forbrugerområder.