Samfund

Minister om ny medieaftale: - Den er smal, men ambitiøs

Aftalen betyder blandt andet, at Radio24Syv skal flytte hovedkontor og halvdelen af medarbejderne vest for Storebælt.

Bedre vilkår for de digitale nyhedsmedier, to nye public service-kanaler, en forøgelse af public service-puljen til 101 millioner kroner, øget støtte til den regionale og lokale nyhedsformidling i hele landet, en afskaffelse af licensen og støtte til dansk film samt en reduktion af DR's budgetter.

Sådan lyder nogle af de vigtigste elementer i den 5-årige medieaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om natten til fredag - en aftale, som kulturminister Mette Bock (LA) kalder "meget ambitiøs".

- Der har været mange og lange møder, men jeg er meget tilfreds med, at vi har fundet frem til for alvor at få taget nogle dybe spadestik, siger hun til TV 2.

- Jeg er meget tilfreds og meget glad for det gode samarbejde, vi har haft for at få landet den her aftale. Vi havde fra starten sagt, at vi lagde op til en bred aftale, men vi sagde også, at hvis det betød, at ambitionsniveauet skulle sænkes for meget, så ville vi hellere have en smal aftale. Det er en smal, men også en meget ambitiøs aftale.

Du kan se de enkelte punkter i hele aftalen her:

Medieaftalen

DR

DR

- Reduktion af DR's økonomiske ramme på 20 procent over årene 2019 til 2023.

- DR skal omlægges fra en bred medievirksomhed til et fyrtårn for kultur.

- Licens omlægges til skat i perioden 2019 til 2022.

- Reducere antallet af tv-kanaler fra seks til maksimalt fire.

- Skal til markedspris stille egenproduktioner til rådighed for andre medieplatforme.

- Styrke den regionale dækning på radio og tv.

- Radiokanaler skal øge andelen af dansk musik. 

- Kor og orkestre videreføres.

- Alle digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne i et søgbart arkiv.

-Udlægning af produktion til uafhængige producenter skal øges til 14 procent.

- Større gennemsigtighed i DR's økonomi og fordeling af ressourcer gennem fortrolige oplysninger til Folketinget efter forespørgsel.

- Styrkelse af DR's bestyrelse i forhold til uafhængighed og kompetencesammensætning. 

Foto: Erik Refner / Scanpix Denmark

TV 2

TV 2

- Spørgsmålet om et delvist salg af TV 2 genoptages, når den samlede medieaftale evalueres efter 2,5 år. 

- TV 2-regioner får tilført en million kroner hver i 2021 til styrket dækning af kommunalvalg.

Foto: Claus Fisker / Scanpix Danmark

Ny tv-kanal

Ny tv-kanal

- Der skal udbydes en ny tv-kanal.

- Kanalen får et årligt offentligt tilskud på 50 millioner kroner og med adgang til reklameindtægter.

- Hovedsæde skal være vest for Storebælt.

- Produktionen skal finde sted uden for hovedstadsområdet.

- Der bliver sendetid i den MUX, som forvaltes af DIGI-TV, som omfatter de ni danske tv-kanaler, som der skal være gratis adgang til. Det gælder DR1, DR2, TV 2-regioner, de tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2, programmer fra de ikke-kommercielle regionale og landsdækkende sendesamvirker, DR Ramasjang, kulturkanalen DR K, DR Ultra, DR3 og direkte tv fra Christiansborg på kanalen ”Folketings-tv”.

Foto: Brian Bergmann / Scanpix Denmark

Radiokanaler

Radiokanaler

- Beslutningen om FM-lukning bliver først truffet tidligst to år efter, at 50 procent af lytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme.

- FM4 genudbydes, når tilladelsen til Radio24Syv udløber ved udgangen af oktober 2019.

- Radio24Syv får tilskud på 94,8 millioner kroner i 2019, 92,4 millioner kroner i 2020, 89,6 millioner kroner i 2021, 86,7 millioner kroner i 2022 og 83,9 millioner kroner i 2023.

- Radio24Syvs hovedsæde skal placeres vest for Storebælt, ligesom der skal være studiefaciliteter vest for Storebælt. Halvdelen af de redaktionelle medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt.

- Der skal udbydes en ny digital radiokanal til formidling af kultur, herunder klassisk musik. Kanalen får 30 millioner kroner og skal have hovedsæde vest for Storebælt. 

Foto: TV 2 CHARLIE

Public Service-pulje

Public Service-pulje

- Public Service-puljen øges gradvist til 100,6 millioner kroner i 2023.

- Principperne for fordeling af midlerne fastsættes inden udgangen af oktober 2018.

- DR kan som de eneste ikke søge om midler i puljen.

- Der oprettes et nyt nævn, der skal stå for fordelingen af puljen. Nævnet skal lokaliseres i Vestdanmark.

Foto: Brian Bergmann / Scanpix Denmark

Mediestøtte

Mediestøtte

- Internetbaserede nyhedsmedier bliver fritaget for at skulle betale moms, når det nødvendige EU-retsgrundlag foreligger.

- Der bliver etableret en overgangsordning i form af en pulje, som stiger gradvist til 67,6 millioner kroner til internetmedier.

- Puljen kan søges af skrevne fritstående internetmedier og internetmedier, der er en del af et trykt nyhedsmedie. 

- Innovationspuljen vil fremover kun give støtte til nye medier og afprøvning af nye forretningsmodeller. Der bliver ikke længere givet støtte til etablerede mediers omstilling til ny teknologi.

- Det maksimale tilskudsbeløb til hvert enkelt medie sænkes til 11 milioner kroner for at sikre en bedre balance mellem lokale, regionale og landsdækkende medier.

- Der fastsættes et loft til trykte medier, så disse fremover kan få 93,15 procent af det det beløb, som mediet modtog i det senest afsluttede tilskudsår.

- Medier, der helt eller delvist bliver ejet af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer kan fremover kun få halv støtte.

- Ny pulje på 25 millioner kroner til trykte distrikts- og ugeaviser.

- Undersøgelse i efteråret 2018 af konkurrencen mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner.

 

Foto: Steffen Ortmann / Scanpix Denmark

Streaming

Streaming

- Udbydere af streaming-tjenester skal investere to procent af deres omsætning i Danmark ved direkte investeringer i nyt dansksproget indhold.

- Gælder alle streaming-tjenester på det danske marked, herunder udenlandske tjenester, der retter deres aktiviteter mod Danmark.

- Virksomheder med en omsætning på under 375.000 kroner bliver undtaget.

Foto: Ryan Anson / Ritzau Scanpix

Filmstøtte

Filmstøtte

- DR og TV skal ikke længere yde kulturstøtte til dansk film, men skal fortsat producere kort-, dokumentar- og spillefilm. Ordningen evalueres efter 2,5 år.

- Filmstøtte øges med i alt 120 millioner kroner om året.

- Der skal laves en ny ordning for fordelingen af filmstøtten. 

- 35 millioner kroner skal bruges til regionale filmfonde udenfor hovedstaden.

- De nærmere rammer fastlægges i den kommende filmaftale for 2019 og frem.

Foto: DFI / DFI

Lokal radio og tv

Lokal radio og tv

- Internetdistribution bliver gjort til et vilkår i forbindelse med fremtidige lokale tv-tilladelser.

- Der bliver afsat en million kroner til Sammenslutningen af Lokale radio- og tv-stationer i Danmark (SAML) til fælles lokalradio og tv-formål. 

- Puljen til ikkekommercielt lokalradio og -tv bliver nedlagt.

Foto: Carl Redhead / Scanpix Danmark

Aftalen er indgået mellem Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og Dansk Folkeparti.

Aftalen gælder i fem år fra 2019 til 2023 og skal midtvejsevalueres.

Kilde: Kulturministeriet.

En bedre balance i medielandskabet

Ifølge kulturministeren sikrer den nye medieaftale en bedre balance mellem statslige og private medier, gamle og nye medier, landsdækkende og lokale medier samt ældre og unges medieforbrug.

Et af punkterne i aftalen handler om, at DR skal gå fra at være en mediemastodont til en kulturinstitution.

- DR-aftalen sikrer DR som et kulturelt fyrtårn – DR er blevet markant styrket på at bevæge sig fra de brede medier til fokus på kultur, siger Mette Bock.

Hun fremhæver, at meget mere af DR's indhold nu vil komme ud til borgerne.

- Vi får digitaliseret DR's arkiver. Alle borgere vil kunne gå ind og kigge på det, lyder det blandt andet fra ministeren.

DF glad for flytning af dele af Radio24Syv

Aftalen betyder også, at radiokanalen Radio24Syv skal flytte sit hovedsæde og halvdelen af sine medarbejdere vest for Storebælt. Denne del stod blandt andet højt på Dansk Folkepartis ønskeliste.

- Den nye radiokanal på FM4, som i dag hedder 24Syv, får i hvert fald hovedsæde vest for Storebælt, og så håber vi selvfølgelig på, at det bliver Aarhus. Vi er rigtig godt tilfredse med, at det er lykkedes os, siger Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, til TV 2.

Han fremhæver desuden, at en ny radiokanal og en ny tv-kanal skal placeres vest for Storebælt.

- Alt i alt synes vi, at balancen mellem hovedstadsområdet og Vestdanmark begynder at være mere rimeligt, end det er i dag.

Morten Marinus siger desuden, at det "har været en stor sejr" at fjerne besparelserne på TV 2-regionerne fra aftalen. 

Venstre glad for fritagelse af moms

Venstres medieordfører Mads Fuglede fremhæver, at digitale medier med aftalen bliver fritaget for at betale moms.

- Det betyder, at vi nu kan få en bedre udvikling af vores digitale medier. Det er sådan, fremtidens mediebillede ser ud, og der har været nogle ulige forhold, som der nu bliver rettet op på, siger han til TV 2.

Han håber, at fritagelsen af moms vil være med til at hjælpe med udviklingen af digitale medier, så det bliver en bedre forretning.

- Det har længe været svært at skabe en god forretning på digitale medier, siger Mads Fuglede.

Tager TV 2-salg op om 2,5 år

Der var dog også mange ting i regeringens oprindelige udspil, der ikke er blevet en del af den endelige medieaftale, herunder blandt andet at sælge 40 procent af TV 2, slukke FM-båndet og spare penge på TV 2-regionerne.

- Omkring det delvise salg af TV 2, så er det en del af aftalen, at når vi skal midtvejsevaluere efter 2,5 år, så tager vi spørgsmålet op til drøftelse. Så vi har ikke opgivet ambitionen, men den er blevet udskudt, siger Mette Bock.