Samfund

14 jernbaneoverkørsler bliver først sikret efter 2026

Forsinkelse i udskiftning af signalprogram betyder, at 14 jernbaneoverkørsler forbliver usikret frem mod 2030.

14 af de danske jernbaneoverkørsler, der udgør en særlig risiko for påkørsler, bliver tidligst sikret eller nedlagt mellem 2026 og 2030. Det skriver fagbladet Ingeniøren.

Det selv om Folketinget tilbage i 2009 vedtog at sikre landets farligste jernbaneoverkørsler. Det er overkørsler, hvor der ikke er bomme eller signalanlæg, og derfor er der forøget risiko for sammenstød mellem biler og tog.

Det er ifølge Ingeniøren forsinkelser i et program, der skal udskifte signalsystemet, som betyder, at de 14 overkørsler først bliver sikret eller nedlagt mellem 2026 og 2030.

Dødsulykke

Den 19. juni blev to personer dræbt, da en minibus blev ramt af et tog ved en usikret jernbaneoverskæring nær Varde.

Efter dødsulykken besluttede forligskredsen bag den politiske aftale om jernbaneoverkørslerne, der består af et bredt flertal i Folketinget, at opsætte skilte ved en række overkørsler.

Af pressemeddelelsen fra transportministeriet frem gik det da, at i alt 119 overkørsler stadig ikke er sikret med bomme eller signal eller er lukket.

- Af de 119 tilbageværende usikrede jernbaneoverkørsler er der 26, som ikke når at blive sikret eller nedlagt inden udgangen af 2018, lød det.

Heraf er der altså 14, der først bliver sikret eller nedlagt mellem 2026 og 2030 i signalprogrammets sidste og afsluttende fase. 

Mellem Skanderborg og Skjern

Banedanmark oplyser til Ingeniøren, at det langt overvejende drejer sig om overkørsler på strækningen mellem Skanderborg og Skjern. To af overkørslerne befinder sig på strækningen Bramming-Tønder, mens én befinder sig på Esbjerg-Struer.

Nogle steder kan der også være en selvbetjent bom ved en såkaldt usikret jernbaneoverkørsel. Her skal bilisten ud af bilen for at hejse bommen. 

Hos Dansk Jernbaneforbund beklager næstformand Preben Steenholdt Pedersen på sine medlemmers vegne, at der vil gå en rum tid, før alle overkørsler er sikret.

- En usikret jernbaneoverkørsel betyder potentiel livsfare for vores medlemmer. Der kan køre en tung bil ud foran toget, så lokomotivfører og nogle passagerer kan omkomme. Det samme kan bilister, som vi desværre så for nylig, siger han til Ritzau.