Samfund

Etisk Råd har taget stilling til omskæring

15 ud af 17 medlemmer i Etisk Råd mener ikke, at rituel omskæring af drengebørn bør forbydes.

Et flertal i Etisk Råd mener ikke, at rituel omskæring af drengebørn bør forbydes. Men hvorvidt det er etisk forsvarligt med den nuværende praksis, splitter rådet i to stort set lige store grupper. Det skriver Etisk Råd i en udtalelse. 

Rådet har behandlet spørgsmålet, om hvorvidt rituel omskæring af drengebørn bør forbydes gennem lovgivning, og hvorvidt det er etisk forsvarligt som to separate spørgsmål. 

15 medlemmer ud af 17 har tilsluttet sig synspunktet, at det ikke bør forbydes. 

To medlemmer - Mia Amalie Holstein og Lise von Seelen - har derimod givet udtryk for, at de ønsker rituel omskæring i Danmark forbudt, indtil pågældende person selv kan vælge.

Aldersgrænsen 15 nævnes, men de to medlemmer skriver, at det lige så vel kunne være en anden aldersgrænse. 

På spørgsmålet om hvorvidt rituel omskæring er etisk forsvarligt, er rådet mere splittet.

Her giver det mindst mulige flertal på ni medlemmer udtryk for, at de er modstandere af "den eksisterende omskæringspraksis". 

Otte medlemmer finder derimod ikke, den eksisterende omskæringspraksis "entydigt kan vurderes som etisk uforsvarlig i sig selv".