Samfund

Blev stukket ned for fire år siden - har endnu ikke fået erstatning

Sagsbehandlingstiden er steget, og ofre for vold må derfor vente længe på at få de penge, de har krav på.

For fire år siden blev Martin Just overfaldet, da han var på bar med to kollegaer.

En psykisk syg mand gik til angreb med en kniv, og Martin Just blev ramt i venstre side af kroppen. Et stik gik dybt ind og ramte tarmene og den ene nyre.

De fysiske ar har han stadig. Og det er ikke det eneste, der stadig står tilbage efter overfaldet.    

I mere end to år har han nemlig ventet på at få erstatning og på at få sat det endelige punktum i sagen.

- Det har været meget, meget stressende. Det har været et forfærdeligt forløb at være igennem. Hele familien har været påvirket af det, siger han.

Ventetid fordoblet

Martin Just er langt fra det eneste voldsoffer, som oplever lange ventetider i deres erstatningssager hos Erstatningsnævnet.

Siden 2014 er den gennemsnitlige ventetid mere end fordoblet, og de nyeste tal viser, at sagsbehandlingstiden i gennemsnit nu er 199 dage.

Ventetiderne på erstatning er steget markant siden 2014

Samtidig er bunken af sager vokset, så der nu ligger 2882 sager og venter på behandling i nævnet. 

Den lange ventetid mærker blandt andet foreningen Hjælp Voldsofre, der assisterer netop de personer, der har været udsat for voldelige overfald.

- De går til grunde under ventetiden. De får at vide, at nu går der måske nogle måneder, og de ser frem til den dag og til at få en afklaring. Men før dagen kommer, så får de udsættelse og får at vide, at nu går der endnu længere tid. Det er simpelthen ikke godt nok, og det er ødelæggende for ethvert menneske, mener Henrik Munkholm fra foreningen.

Overfald rammer økonomien

En af de konsekvenser, der har mærket Martin Just og hans familie mest, er den økonomiske. I mere end ni måneder efter overfaldet var han nemlig ikke i stand til at arbejde. Og han har blandt andet derfor søgt om at få 600.000 kroner i erstatning.

- Min kone har arbejdet rigtig meget, for at det hele kunne hænge sammen. Det har været voldsomt frustrerende også at have været så økonomisk presset, når tingene trækker ud på den måde, som det gør, fortæller han.

Jakob Fink, der er advokat i firmaet Kroer/Fink med speciale i erstatningssager, peger også på, at de økonomiske konsekvenser af de lange ventetider ofte er uoverskuelige for hans klienter.

- Det betyder, at mange ikke kan betale deres husleje eller forsørge deres familie. Så det påvirker dem rigtig meget, og den frustration mærker vi nærmest dagligt, beskriver han.

Og selv med overblik over retningslinjer og lovens paragraffer kommer advokaten til kort, når klienterne er oppe imod månedlange ventetider.  

Erstatningsnævnet

  • Udbetaler erstatning, når en person er skadet, efter der er sket en overtrædelse af eksempelvis straffeloven.
  • Offeret skal have fremsat krav over for gerningsmanden, hvis sagen har været i retten.
  • Erstatningsnævnet inddriver penge fra gerningsmand og står for udbetaling.
  • Kan også tildeles, selvom gerningsmanden ikke er kendt, ikke kan findes eller er utilregnelig. Pengene kommer i det tilfælde fra statskassen,
  • Erstatningen dækker over emner som svie og smerte, varige mén, tab af erhvervsevne, udgifter til advokat og andet.

Kilde: Erstatningsnævnet.dk og offerraadgivningen.dk

- Vi kan ikke gøre forfærdeligt meget. Vi kan presse på og rykke Erstatningsnævnet, men det bliver lidt som at slå i en dyne, forklarer han.

Der vil gå tid, før ventetiden er bragt ned

Erstatningsnævnet vil ikke stille op til interview og svare på spørgsmål om deres ventetider. Men i en skrivelse fra justistministeriet til Folketingets Retsudvalg om sagen står der, at:

- Civilstyrelsen, Erstatningsnævnet og Justitsministeriet er, med henblik på en markant nedbringelse af sagsbehandlingstiderne, i gang med en omfattende analyse af nævnet.

De skriver også, at der er tilført yderligere ressourcer til området, men at "det må forventes, at der vil gå en vis tid, før en markant nedbringelse af sagsbehandlingstiden er realiseret".

Martin Just håber, at den proces ikke varer alt for længe. Ikke kun af hensyn til hans egen nuværende situation.

- Jeg frygter for de næste, der står og har sager, der tager endnu længere tid. Og som måske kommer til at skulle forlade hus og hjem.