Samfund

Historisk fjord fra stenalderen skal genopstå som sø

Søborg Sø skal nu genskabes på de 337 hektar jord, der i dag kun bruges til græsning og høslæt.

Søborg Sø bliver nu sandsynligvis en realitet, idet økonomien er på plads. Miljø- og Fødevarestyrelsen har netop bevilget 93 millioner kroner til projektet, der sandsynligvis kan være realiseret i 2022 eller 2023.

Naturstyrelsen har inviteret tre rådgivende ingeniørfirmaer til at byde på rådgivning på projektet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Svært at dyrke jorden

Naturstyrelsen Nordsjælland står i spidsen for projektet. Der har i foråret været en idéfase til den kommende miljøkonsekvensvurdering, og nu skal en lang række forhold undersøges nærmere.

Den 6. september tages der hul på forhandlingerne med de 63 lodsejere i området, når Landbrugsstyrelsen inviterer til opstart på jordfordelingen.

En stor del af de 93 millioner kroner vil således gå til opkøb af arealer og erstatning til lodsejerne.

- Jeg er glad for, at der endelig kommer gang i tingene, og at Søborg Sø genskabes, siger Kaare Larsen, der er formand for Søborg Sø Landvindingslaug.

Det store mark- og naturområde, der ender med at blive Søborg Sø på cirka 337 hektar, er i dag af en sådan beskaffenhed, at det stort set kun udnyttes til græsning eller høslæt, der er en gammel driftsform til at skaffe vinterfoder til husdyr.

Det bliver stadigt sværere at dyrke jorden, fordi den mange steder bliver for våd. Det hænger sammen med, at der er tale om jord, der gør, at terrænet sætter sig med en til tre centimeter om året.

Var Nordsjællands fjerde største sø

Søborg Sø har ifølge Naturstyrelsen været Nordsjællands fjerde største sø - faktisk var den i stenalderen en bred fjord med udløb til Kattegat ved Gilleleje. Men der skete siden en landhævning, og der blev skabt en sø, der lå fem-seks meter over havets overflade, indtil søen i 1790'erne blev delvist tørlagt og i 1870'erne blev helt tørlagt for at blive brugt til landbrugsformål.

I området ligger ruinerne af Søborg Slot, der blev opført i 1100-tallet som et kongeslot på en holm i søen. Slottet blev ødelagt under Grevens Fejde i 1534. Ruinerne vil ikke blive påvirket under genopretningen af søen, oplyser Naturstyrelsen.