Samfund

Boligselskab om kriminelle ansatte: - De er ikke tæskene værd

Boligselskab accepterede, at medarbejder, som nu er sigtet for drabsforsøg, begik kriminalitet. Det hører med til resocialisering, mener direktør.

Efter en uges afvisning af et interview, stiller Bo-Vitas ledelse for første gang op for at kommentere sagen om ansættelsen af dømte personer med relation til banden Brothas.

TV 2s første spørgsmål handler om de beboere, der var bange for de ansatte - blandt andet én, der arbejdede som ungevejleder, og som de kendte som én med bandetilknytning.

De ved han har begået en lang række kriminelle forhold, at han har siddet i fængsel. De ved, han er blevet ansat, mens han har været i fængsel til at være vejleder for at være børn og unge mennesker. De ved, han får nye straffe, mens han er ansat. Kan du godt forstå, at folk undrer sig og føler sig utrygge ved, at den her mand skal vejlede deres børn?

- Sådan som du fortæller det her, så kan jeg godt forstå det. Og jeg kan også godt forstå, at der generelt set er en utryghed i Mjølnerparken. Vi skal stadig huske på, at da man startede med den her indsats, der var man på et andet tidspunkt. Der havde lige været en terrorsag, som i høj grad dannede baggrund for, hvad det var, der var allervigtigst i områder som Mjølnerparken og andre steder.

- Jeg tror, den utryghed, som du har kunnet spore og har fået folk til at fortælle om det, skal man se i det der brede lys. Hvis vi har beboere derude, som føler sig utrygge som følge af den ansættelse, så er jeg oprigtig ked af det, fordi det er klart noget, vi bekymrer os om, siger Ulrik Brock-Hofmeyer, administrerende direktør i Bo-Vita.

Søndag kunne TV 2 fortælle, hvordan boligselskabet Bo-Vita i Mjølnerparken har ansat dømte personer med relation til den kriminelle bande Brothas i forskellige stillinger i den boligsociale indsats- herunder som ungevejleder og varmemester.

Hidtil har Bo-Vita – der tidligere hed Lejerbo København – ikke ønsket at kommentere sagen overfor TV 2.

Men torsdag har direktør for Bo-Vita Ulrik Brock-Hoffmeyer altså for første gang indvilget i et interview.

Han fortæller, at Bo-Vita ansatte en tidligere dømt mand med håb om, at han kunne skabe nogle kontakter, som boligselskabet kunne arbejde med. Mand er i øjeblikket suspenderet, fordi han sidder varetægtsfængslet sigtet for drabsforsøg.

- I sidste ende var det et håb om, at den her ekskriminelle kunne hjælpe til med at få flere ud af kriminalitet, siger Ulrik Brock-Hoffmeyer.

Troede han var ude af kriminalitet

Dokumenter, som TV 2 er i besiddelse af, viser, at den omtalte medarbejder havde flere domme bag sig og begyndte sit arbejde som vejleder for børn og unge i boligselskabet kort tid efter sin prøveløsladelse – et job, der bestod i at hjælpe andre unge ud af kriminalitet.

Ifølge Ulrik Brock-Hoffmeyer troede boligselskabet, at manden var ude af sin kriminelle løbebane.

- På det tidspunkt, med det indtryk og den viden vi har, tror vi på, at han ude af kriminalitet, og han er færdig med at afsone.

14 dage inden han tiltræder hos jer, bliver han dømt for biltyveri, for at have kørt i narkopåvirket tilstand og en lang række andre forhold. Får det jer ikke til at tænke: Er det her én, der skal være vejleder for de unge i vores indsats?

- Jeg tror, vi var så fokuserede på at få skabt den kontakt til en gruppe unge, at det har været en afvejning i forhold til dette og i virkeligheden netop den her prøveløsladelse.

Har set igennem fingre med kriminalitet

Retsdokumenter viser, at den pågældende mand under ansættelsen i Bo-Vita blev dømt for ny kriminalitet, men ifølge Ulrik Brock-Hoffmeyer var boligselskabet ikke bekendt med den nye dom på daværende tidspunkt.

Samtidig afvejer Bo-Vita grovheden af de ansattes kriminalitet i forhold til, hvorvidt deres ansættelse kan fortsætte, forklarer direktøren.

- Noget af det, vi fokuserer på, er, hvad der er væsentligt i de her processer. Er en 40 dages dom - afhængigt af, hvad den er for - nok til, at man ophører med den slags ansættelser, hvor man jo forsøger at få folk ind i et rigtigt forløb, efter de har afsonet deres dom?

Hvis man gang på gang på gang får domme for kriminalitet, hvordan kan man så være en god vejleder for unge i jeres øjne?

- Det er et godt spørgsmål. Det er jeg ikke sikker på, man kunne i længden. Det har jo så også vist sig, at det ikke er tilfældet længere.

Men I har så alligevel valgt at se igennem fingre med det, indtil han så ender med at blive sigtet for drabsforsøg?

- Det er rigtigt. De foregående ting, der måtte være inden er jo ikke af en grovhed, som man efter vores opfattelse skulle gå ind og skride ind over for. Der har jo været løbende dialog med medarbejderen omkring det her. Så det er ikke sådan, man siger, det er helt i orden.

- Det er jo også en del af det, at bringe folk tilbage fra kriminalitet og ud af fængslet – der er det helt almindeligt kendt, at der kommer nogle tilbagefald ind imellem. Nogle af dem er så små, at man siger: Det er okay, der kan vi godt hjælpe dig tilbage på rette spor. Og så er der nogen, der træder kraftigt ved siden af, som man så er nødt til at føre den proces, jeg nævnte før, over for.

Hvordan ville du have det med, hvis dine børn skulle have en mand som ham her som rollemodel og som mentor?

- Jeg tror, jeg ville stille spørgsmålstegn ved det. Jeg tror, jeg ville spørge ham selv og Bo-Vita, hvis det var mig, der boede der. Hvad er det her, og hvordan skal jeg forstå det? Sådan ville jeg nok gå ind i det. Så jeg adskiller mig ikke så meget fra, hvordan beboerne agerer i forhold til det.

Fortsat tillid til tryghedschef

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune er i øjeblikket i gang med at føre tilsyn med Bo-Vita, fordi det er kommunens opfattelse, at boligselskabet har medarbejdere ansat, der ikke er frigjort af det lokale bandemiljø.

Yderligere skriver Københavns Kommunes, at der er bekymring for Bo-Vitas tryghedschef Eskild Dahl Pedersens forhold til banden Brothas.

Bekymringen bygger på en række udtalelser fra tryghedschefen i forbindelse med møder og i pressen, men i første høringssvar skriver Bo-Vita, at kritikken af Eskild Dahl Pedersen opfattes som en ærekrænkelse. Og Ulrik Brock-Hoffmeyer understreger, at han har fuld tillid til sin tryghedschef:

- Han gør et rigtig godt stykke arbejde.

Som led i Københavns Kommunes tilsyn af Bo-Vita har boligselskabet sendt to høringssvar til kommunen, hvoraf det sidste blev sendt torsdag.

Heri understreger Bo-Vita blandt andet, at der ikke er ansat bandemedlemmer hos dem:

”Vi skal indledningsvis fastholde, at Bo-Vita ikke ansætter bandemedlemmer. Det gør ingen med deres fornufts fulde brug i behold."

Boligselskabet skriver videre – som de også har gjort tidligere – at både politi, kriminalforsorg og kommune var involveret i ansættelser af tidligere kriminelle som en led i den boligsociale indsats i området.

Der er tale om en sag i et exit-program, som boligselskabet ikke skammer sig over, men tværtimod er stolte over at have medvirket i, skriver boligselskabet.

”At der så sker tilbagefald efter et forholdsvis langvarigt forløb, kan ingen forudse. Det sker jævnligt i alt resocialiseringsarbejde, hvilket Kriminalforsorgen og Socialforvaltningen vil kunne bekræfte.”

Det er ikke tæskene værd

Vil man igen kunne opleve, at Bo-Vita går ind og ansætter en vejleder direkte fra fængslet for eksempel?

- Jeg skal aldrig kunne sige aldrig, fordi vi vil jo gerne indgå i forskellige samarbejder med Kriminalforsorgen og politi og kommune. Så hvis der var nogen, der kom og sagde, at det er en rigtig god ide, så vil jeg ikke afvise det. Men omvendt er det nok ikke der, vi vil stå forrest i køen til at sige ja til sådan en, fordi vi jo kan se – både på de konkrete erfaringer og den utryghed, du beskriver, og de tæsk vi har fået i pressen og kommunen, at så må man nok sige, at det er nok ikke det værd.

Men er det fortjente tæsk?

- Det er jo nemt i bagklogskabens ulideligt klare lys, at det var dumt. Det er der jo mange, der står i kø for at kritisere os for. Omvendt må man også bare sige, at det er jo en anden situation. Man startede med det her, da situationen var en anden. Nu kigger man ind igennem en bandekonflikt og skudepisoder enmasse i hele København. Det er klart, at det stiller jo sagen i et andet lys. Man skal jo altid blive klogere af det, man foretager sig og tage bestik af det, der er sket og den måde, der er blevet reageret på det hos beboere og samarbejdspartnere og så videre. Så det er jo det, vi vil gøre fremadrettet og også overveje grundigt, om vi vil bruge det her redskab, siger Ulrik Brock-Hoffmeyer

Bo-Vita afventer nu svar fra Københavns Kommunes tilsyn. Københavns Kommune ønsker ikke at kommentere sagen, før tilsynet er afsluttet.