Samfund

Sundhedsplatformen udløser hård kritik - uprofessionelt og kritisabelt

Region Hovedstadens håndtering af Sundhedsplatformen har været "uprofessionel og kritisabel". Mads Claus Rasmussen / Scanpix Denmark

Faldende aktivitet på hospitaler skyldes Region Hovedstadens håndtering af it-system, mener Statsrevisorerne.

Region Hovedstadens håndtering af it-systemet Sundhedsplatformen var "kritisabel" og "uprofessionel".

Det konkluderer Folketingets Statsrevisorer i en beretning til Folketinget.

Statsrevisorerne har fældet deres dom på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen.

Kritikken går blandt andet på, at regionen tog systemet i brug, "selv om systemet var ufærdigt og behæftet med fejl og mangler".

Uprofessionel og kritisabel

Derudover fremhæves det, at systemet ikke var testet tilstrækkeligt. Brugerne var heller ikke uddannet nok i det nye system. Og planlægningen var "mangelfuld".

I alt var regionens håndtering af it-systemets vej til virkeligheden "uprofessionel og kritisabel".

Videre skriver Statsrevisorerne:

- Statsrevisorerne bemærker, at faldet i hospitalernes aktivitet har været væsentligt over det forventede, og at de forudsatte gevinster ved Sundhedsplatformen endnu ikke har kunnet realiseres.

Regionerne forventede, at hospitalerne ville have et fald i aktiviteterne i tre uger.

- Men der var et og et halvt år efter ibrugtagningen fortsat aktivitetsnedgang på flere hospitaler, skriver Statsrevisorerne.