Samfund

Tibet-sagen: Statsadvokat vil genåbne sag mod politiet

Regeringen har allerede besluttet at gennedsætte Tibet-kommissionen, der skal undersøge samtlige kinesiske statsbesøg siden 1995.

Statsadvokaten vil have en ny efterforskning mod politiet i Tibetsagen og vil anmode Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at genoptage efterforskningen. Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Det sker efter nye fund af flere dokumenter.

- Der er fremkommet oplysninger om, at der hos flere myndigheder er fundet nye dokumenter, der muligt kan have en betydning for vurderingen af Tibetsagen. Derfor finder jeg det mest rigtigt at anmode Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at genoptage efterforskningen, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Udmeldingen kommer, efter at regeringen tidligere på måneden besluttede at gennedsætte Tibetkommissionen, efter der er fundet nye dokumenter og e-mails. Torsdag oplyste justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at Tibetkommissionen skal undersøge samtlige kinesiske statsbesøg siden 1995.

Taktisk befaling i 2011

Beslutningen om at gennemgå alle kinesiske statsbesøg siden 1995 i den gennedsatte Tibet-kommission blev blandt andet truffet på baggrund af, at politiet onsdag oplyste Justitsministeriet om en såkaldt taktisk befaling fra Københavns Politi i forbindelse med et besøg af den kinesiske udenrigsminister i oktober 2011.

En befaling, hvor myndighederne direkte spekulerede i, at jo senere det kinesiske besøg blev meldt offentligt ud, jo sværere ville det blive for eventuelle demonstranter at få stablet demonstrationer på benene.

Den taktiske befaling lød således:

"Politiets Efterretningstjeneste er ikke i besiddelse af oplysninger om konkrete trusler mod den kinesiske udenrigsminister. Opmærksomheden henledes dog på, at hvis besøget eksponeres tidligt i pressen, vil det øge kendskabet til besøget blandt personer eller grupper som f.eks. støttekomiteen for Tibet, som måtte have en intention om at demonstrere mod besøget."

Det er en grundlovssikret ret at demonstrere i Danmark, og derfor er formuleringerne fra Københavns Politi yderst problematiske, mener justitsminister Søren Pape Poulsen.

Politiet fjernede demonstranter

Tibetsagen tog sin begyndelse efter den kinesiske statsleder Hu Jintaos statsbesøg i Danmark i 2012. Her fjernede politiet demonstranter, der viftede med tibetanske flag i protest mod Kinas fremfærd i Tibet. Kort før jul offentliggjorde den første Tibetkommission sin redegørelse, der konkluderede, at der blev udstedt klart ulovlige ordrer om at forhindre fredelige demonstranter i at vise tibetanske flag og blive set under de kinesiske statsbesøg i København.

Ansvaret blev placeret hos to ansatte i Københavns Politi. Men hverken i politiets ledelse, hos embedsmænd eller hos politikerne fik sagen konsekvenser.

Tibetsagen

 1. 2012

  1. Klager

   Tibetsagen handler om politiets håndtering af danske demonstrationer mod Kinas politik over for befolkningen i Tibet.

   Efter den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i København 15. juni 2012 fortalte demonstranter, at politiets gruppevogne havde skærmet dem af. På gaden vristede betjente desuden flag ud af hænderne på flere personer.

 2. 2015

  1. Kommision nedsættes

   I efteråret 2015 nedsatte justitsminister Søren Pind (V) en undersøgelseskommission, som fik til opgave at afdække, hvordan politiet fik idéen til indgrebene mod demonstranterne.

 3. 2016

  1. Afhøringer

   Tibetkommissionen startede sine afhøringer i november 2016 og afhørte cirka 70 personer fra blandt andet PET, politiet, Udenrigsministeriet og hoffet.

 4. 2017

  1. Konklusion

   I december 2017 konkluderede kommissionen, at politiet havde afgivet klart ulovlige ordrer. Folk blev hindret i at ytre sig og forsamle sig under Hu Jintaos besøg i 2012 og under et andet officielt kinesisk besøg i 2013.

   Politiet havde fået inspirationen fra en "særlig stemning", som var blevet skabt af Udenrigsministeriet og PET, fastslog kommissionen.

   Siden er det kommet frem, at kommissionen hverken havde adgang til politichefers e-mailkonti samt ministres og embedsmænds.

 5. 2018

  1. Erstatning

   Otte personer får tilkendt erstatning på hver 20.000 kroner. Deres grundlæggende demokratiske rettigheder blev krænket, da betjente hindrede borgerne i at protestere ved at vifte med flag. Yderligere op mod 200 personer kan ventes at søge erstatning, oplyser politiet senere.

    

  2. Fund af nye arkiver

   Rigspolitiet meddeler, at man pludseligt havde fundet ældre mailarkiver, som vedrører relevante medarbejdere med forbindelse til Tibetsagen - og som Tibetkommissionen ikke i første omgang fik udleveret. Samme dag stod det klart, at et flertal i Folketinget kræver en ny undersøgelse. Justitsminister, Søren Pape Poulsen (K) meddeler, at en ny kommission nedsættes.

  3. Kommision genåbnes

   Tidligere politichefer står frem i DR og Berlingske og fortæller, at de ved kinesiske besøg i både 1995 og 2002 har flyttet på demonstranter, så de var så lidt synlige som mulige.

   Samme dag meddeler Justitsministeriet, at man onsdag er blevet oplyst om en taktisk befaling fra Københavns Politi i forbindelse med besøget af den kinesiske udenrigsminister i oktober 2011.

   I befalingen advarede PET om ikke at offentliggøre besøg for tidligt, så demonstranter ikke kunne nå at samle sig.

   De nye afsløringer får justitsministeren til at udvide den nye Tibetkommission, så den nu vil omhandle besøg helt tilbage til 1995.

  4. Efterforskning genåbnet

   Statsadvokaten genåbner den strafferetlige efterforskning i sagen.