For mange 12-taller på uddannelserne vækker bekymring

Der bliver stanget flere 12-taller ud, end det var forventet, da man lavede 7-trinsskalaen, viser evaluering.

Er det blevet nemmere at få en topkarakter med 7-trinsskalaen?

Det er der noget, der tyder på, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Reaktionen kommer, efter første etape af en evaluering af 7-trinsskalaen, der blev indført i 2006/2007, er blevet offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Evalueringen skal belyse, om den nye skala fungerer og bruges efter hensigten.

Den viser, at karaktererne på de videregående uddannelser ligger noget højere end forventet – og at andelen af 12-taller er steget.

- Jeg synes, vi her har fået nogle tal, der tyder på, at karaktergivningen ikke fungerer helt, som den skal – eksempelvis er andelen af 12-taller meget høj, siger Tommy Ahlers i pressemeddelelsen.

square to 16x9

Virkeligheden overgår forventningerne

Han siger, at det er vanskeligt at fastslå, præcis hvad der er årsagen til udviklingen.

- Vi skal derfor i dybden med evalueringen, så vi ved, om karakterskalaen lever op til målene for, hvad en moderne karakterskala skal kunne, og så vi ved, præcist hvor vi skal sætte ind, siger han.

Da 13-skalaen blev erstattet med den nye 7-trinsskala, blev der opsat nogle mål for den forventede fordeling af karakterer.

I evalueringen er forventningerne blevet sammenlignet med de givne karakterer siden skalaens indførsel. Og her overgår virkeligheden forventningerne, hvad angår mængden af 12-taller.

Det var forventet, at hver 10. beståede karakter ville være en topkarakter.

Vækker bekymring

Det vækker bekymring hos Dansk Erhverv og Dansk Industri, hvis for mange nyuddannede kan henvise til en topkarakter for deres afsluttende opgave. Det gør det sværere for de danske virksomheder at spotte de dygtigste studerende.

- Det, vi frygtede, er sket. Der har været en massiv karakterinflation på de videregående uddannelser. Ikke nok med, at for mange får 12. Der er også en bevægelse, hvor flere får topkarakteren år efter år, siger Mette Fjord Sørensen, der er chef for videregående uddannelse hos Dansk Industri.

- Det er et problem for uddannelserne, og det er et problem for de virksomheder, som skal forsøge at vurdere en ansøgers faglige formåen.

Hos Dansk Erhverv mener man ikke, at man kan stole på, at karakteren hos en nyuddannet afspejler det niveau, virksomheden forventer, siger uddannelsespolitisk chef hos Dansk Erhverv Mads Eriksen.

- Når det burde være hver 10., så må der være nogen, der får et 12-tal, som måske kun burde have fået 10. Hvis man går efter den absolutte elite, så er det ikke det billede, man får, siger han.

Undervisningsminister Merete Riisager udtaler, at man vil se, om der er behov for et ekstra niveau på karakterskalaen.

Første del af en samlet evaluering

Siden indførslen af 7-trinsskalaen er andelen af topkarakteren på de videregående uddannelser steget støt fra det forventede til, at det i 2016 var mere end hver sjette af de beståede karakterer.

Også på de gymnasiale uddannelser og grundskolerne bliver der uddelt flere og flere 12-taller. På grundskolerne blev der dog i starten uddelt meget få 12-taller, hvilket betyder, at man i 2016 har nærmet sig et niveau nær det forventede.

I evalueringen kan man også læse, at over halvdelen af de afsluttende eksamener såsom bachelor- eller kandidatopgaver får 10 eller 12.

Evalueringen er første del af den samlede evaluering af brugen af 7-trinsskalaen. Regeringen oplyser, at den vil afvente resten af evalueringen, som er færdig til efteråret, før den fremlægger initiativer.

Rektorer: Elever har løftet deres niveau

Hos rektorkollegiet er man af den opfattelse, at danske studerende på de videregående uddannelser har løftet deres niveau, og det er årsagen til, at der uddeles flere og flere 12-taller.

Det forklarer talsmand for rektorkollegiet Anders Overgaard Bjarklev, der er rektor på Danmarks Tekniske Universitet.

- Efter min mening er grunden til, at vi får mange 12-taller i dag, at de studerende arbejder hårdere. De forbereder sig bedre, og de lægger flere timer i det. Det er både ret og rimeligt, at man så får den vurdering, siger han.

Studerende: God fordeling af karakterer

På Syddansk Universitet i Odense føler de studerende da heller ikke, at 12-tallerne sidder for løst.

-Der er selvfølgelig nogen, der får høje karakter, men jeg synes ikke det er overdrevet. Jeg synes, de har været gode til at lave en fordeling af karakterer, hvor der er nogle, der ligger øverst, nogle i midten og andre i bunden. Jeg har ikke oplevet herude, at der er givet for mange høje karakterer, siger Tine Louise Storgaard, der sammen med studiekammeraterne Anne Hedegaard Nissen og Nidzara Graca er ved at forberede sig til eksamen i ’Politisk Teori’ på statskundskabsstudiet.

Anne Hedegaard Nissen, SDU
Anne Hedegaard Nissen, SDU Foto: TV 2

De kan dog godt forstå bekymringen hos erhvervsorganisationerne over, at det er svært at spotte de absolut bedste studerende, når så mange får topkarakteren 12:

-Jeg kan godt forstå den snak. Der er ikke nogen skillelinje længere, som der var på den gamle 13-skala. Det er blevet lidt udvisket. Når man fik et 13-tal i gamle dage, så var det fordi ens præstation var helt perfekt. Men man kan godt tillade sig at have nogle fejl, hvis man får et 12-tal nu til dags, siger Anne Hedegaard Nissen.