Samfund

Efter 60 års forurening skal 'Danmarks giftigste jord' fjernes

Kemivirksomheden Cheminova spøger stadig på Høfde 42 i Vestjylland. Ny teknologi forsøger at rense jorden for de giftige og yderst farlige stoffer.

Både den grå dragt og de matchende handsker er kemiresistente, mens der er viklet flere lag gaffatape rundt om gummistøvlerne. 

Lige så snart han bevæger sig inden for hegnet, træder han på den forurenede jord - og så skal han også have masken på. 

Tirsdag begyndte gravearbejdet på Høfde 42 ved Harboøre i Vestjylland. Omkring 270 tons jord i området er forgiftet, og Region Midtjylland vil nu oprense 130 tons i et forsøg på at komme kviksølv og farlige pesticider til livs. Lykkes det, kan det blive begyndelsen på en oprydning af hele området. 

Manden i den grå dragt er Jacob Steffensen, som på vegne af Region Midtjylland står i spidsen for projektet. Et projekt, som har krævet en hel del at planlægge, fortæller han: 

- Der er blandt andet meget arbejdsmiljøsikkerhed, som skal være på plads, når man skal grave i den slags forurenet jord. Det er noget af det allergiftigste jord, vi har herhjemme. Derfor er det også meget vigtigt, at vi ikke får giften på kroppen eller indånder det.

Tredje forsøg på at komme forurening til livs

Fra 1957 til 1962 blev Høfde 42 brugt som afløb for kemivirksomheden Cheminova. Millioner af liter spildevand og affald fra virksomhedens produktion af pesticider blev deponeret i området. 

Få hele overblikket i sagen nederst i artiklen. 

Siden da er over 100 skadelige stoffer fundet i jorden. Blandt andet kviksølv, der kan give varige skader på hjernens udvikling, og nervegiften parathion, der kan være dødeligt for mennesker ved kontakt med huden.

To gange tidligere har man forsøgt at rense jorden, der er så forurenet, at det både kan ses og lugtes. Jordlag helt ned til grundvandet er sorte som kul. Og lugten er så gennemtrængende, at den klæber sig til næseborene.

Det fortæller Bjarne Hansen, som er vokset op nær Høfde 42 og i mange år har kæmpet for at få jorden renset endnu en gang.  

- Det er en sødlig, kvalmende duft. Jeg kan huske den helt tilbage fra min barndom, hvor sengetøjet lugtede af det, siger han. 

Gravmaskinernes ankomst til Høfde 42 kalder han for "en glædens dag" - også selvom den egentlige oprensning først begynder onsdag. 

- Jeg tror virkelig på, at det lykkes at få fjernet det hele denne gang, siger han om den giftige jord. 

Giftstofferne skal skrubbes og fordampes væk

Det er de to behandlingsanlæg Fortum Waste Solutions og Krüger, som skal forsøge at rense jorden, skriver TV Midtvest.

Hos Fortum Waste Solutions bliver 90 af de i alt 130 tons jord skrubbet med væske under højt tryk i et forsøg på at skille giftstofferne fra. 

Hos Krüger vil de resterende 40 tons jord blive opvarmet til omring 350 grader. Håbet er, at de giftige stoffer fordamper i varmen. 

- Da der er undertryk på, vil det suge forureningen ud som dampform, som kommer over i et behandlingsanlæg, hvor stofferne bliver renset, forklarer Maiken Faurby, som er afdelingschef i Krüger. 

- Med den teknologi, som vi bruger, er vi sikre på, at vi kan gøre jorden så ren, at den vil kunne lægges tilbage i området, fortsætter hun. 

Hvis det lykkes, vil man formentlig behandle den sidste del af den forurenede jord ved Høfde 42 på stedet, påpeger hun. 

Regionerne har ansvaret for at undersøge og afværge risici forbundet med jordforurening. Det er tidligere blevet vurderet, at det vil koste 250 millioner kroner at oprense alt den forurenede jord på Høfde 42. Et beløb, som Region Midtjylland flere gange har påpeget, at de ikke kan betale alene. 

Tidslinje: Cheminova og den forurenede jord

 1. 1957

  1. Fra 1957 til 1962 bliver Høfde 42 brugt som afløb for Cheminova. Virksomheden producerer primært landbrudskemikalier til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampesygdomme i afgrøder. Heriblandt nervegiften parathion, som bliver brugt til skadedyrsbekæmpelse frem til 2003, hvor det bliver ulovligt at bruge og besidde i Danmark.

 2. 1981

  1. Efter meldinger om døde fisk og syge fugle begynder Cheminova at pumpe grundvand op til rensning i 1980'erne. Forureningen er så småt begyndt at sive ud i Limfjorden, viser målinger. I 1981 fjerner man derfor 1200 tons forurenet jord, og det bliver efterfølgende vurderet, at omkring 300 tons forurenet jord ligger tilbage. Mængden er nu så lille, at det ikke giver yderligere problemer for området, lyder det.

 3. 2000

  1. Næsten 20 år senere konstaterer det daværende Ringkjøbing Amt, at der fortsat siver giftstoffer ud i havet, og at det er til fare for miljø og fiskeri i området.

 4. 2001

  1. Året efter indgår Ringkjøbing Amt en aftale med Miljøstyrelsen, hvor de i fælleskab vil finansiere en indkapsling af det forurenede areal med store spunsvægge af jern. 

 5. 2006

  1. Knap fem år senere står de i alt 600 meter spunsvægge om den forurenede jord. Væggene er garanteret at være funktionsdygtige frem til 2021.

 6. 2015

  1. Aarhus Universitets Forskningsfond, der indtil da har haft aktiemajoritet i Cheminova, sælger kemivirksomheden til den amerikanske kemikoncern FMC Corporation.

   Samtidig foreslår Aarhus Universitets Forskningsfond at dele regningen for oprensningen af det resterende giftaffald mellem staten og fondens holdingselskab Auriga. Regningen lyder på 250 millioner kroner, og Aurigas andel skal finansieres af overskuddet på 8,5 milliarder kroner, som de har fra salget af Cheminova.

   Forslaget bliver nedstemt.

 7. 2018

  1. I begyndelsen af året sår Radio24syv tvivl om, hvor meget giftaffald Cheminova reelt har deponeret ved Høfde 42.

   Overfor miljømyndighederne oplyser Cheminova, at 30.000 tons er deponeret fra 1957 til 1962. En intern rapport fra 1982 angiver dog mængden til at være 70.000 tons.

   I samarbejde med Miljøstyrelsen anmoder Region Midtjylland derfor om en redegørelse fra Cheminova, som de herefter ikke ser grund til at betvivle.

   Efterfølgende igangsætter Region Midtjylland oprensningen af de 270 tons jord, som begynder den 12. juni.

Kilder: Miljøstyrelsen, TV 2, TV Midtvest, Danmarks Radio og Radio24syv.