Topforhandler vil ændre den danske model - arbejdsgiverne siger nej

De kommunale arbejdsgiveres topforhandler, Michael Ziegler, mener, at der er en slagside i forslaget.

Med forliget mellem arbejdsgiverne og togførerne på lokalbanerne er dramaet om overenskomstforhandlingerne 2018 slut. 

Men nu lægger en af fagbevægelsens topfigurer ved forhandlingerne op til drastiske ændringer af den danske model.

Det er Dennis Kristensen, der har været formand for FOA fra 2002- 2018, og som spillede en afgørende rolle ved overenskomstforhandlingerne, der foreslår ændringer af overenskomstsystemet.

Moderniseringsstyrelsen må afskaffes, efter styrelsen skabte tvivl om den betalte spisepause for de offentligt ansatte, lyder det blandt andet:

- Det er ubetinget det mest tåbelige arbejdsgivertiltag, jeg har oplevet gennem de seneste fire årtier. Et tiltag, der ville have gjort spisepausen til udløser af storkonflikt i staten, kommunerne og regionerne, hvis ikke LO-grupperne lige på målstregen havde indgået overenskomstforliget med regionerne, siger Dennis Kristensen.

Dennis Kristensen mener, at det nuværende system er en klar fordel for arbejdsgiverne.

Båndlæg midler

Et andet af Dennis Kristensens forslag er, at de midler, som de offentlige arbejdsgivere sparer ved en konflikt, ikke kan skæppe i de offentlige kasser og dermed styrke de offentlige arbejdsgiveres finanser.

- Magtfordelingen på det offentlige arbejdsmarked er åbenlyst skæv. De offentlige kasser bugner, mens de ansattes strejkekasser bløder, når parterne ikke når hinanden i forhandlingerne, og strejker og lockouter går i gang.

Forslaget blev delvist imødekommet i dette års overenskomstkamp, da statsminister Lars Løkke Rasmussen lovede, at de sparede penge ved en storkonflikt skulle bruges til offentlig velfærd og ikke til at polstre de offentlige kasser.

Den økonomiske ramme for overenskomstforlig skal derfor inddrage alle tre offentlige arbejdsgivere, lyder det:

- I den offentlige sektor forhandles ikke blot for LO-grupper, men for alle ansatte fra sidst ansatte piccoline til højest lønnede departementschef. Her giver det ikke mening at tale om retningsgivende forlig på de mest indflydelsesrige arbejdsgiveres områder, som forbund og andre arbejdsgivere kan forhandle op mod med forligsmandens medvirken, siger Dennis Kristensen.

Store og små våben

Alle tre offentlige arbejdsgivere anvendte ved OK18 lockoutvåbnet i et hidtil uset omfang. Våbentyperne på begge sider skal så at sige være af nogenlunde samme kaliber.

- De offentlige arbejdsgivere har gennem den seneste snes år vist, at de er parate til at anvende lockoutvåbenet i stor skala og bruge dette effektive våben offensivt til at presse deres krav igennem, mener Dennis kristensen.

Dennis Kristensen har yderligere forslag, som bringes i tidsskriftet Ræson som kronik.

Kølig modtagelse

De kommunale arbejdsgiveres topforhandler, Michael Ziegler, er åben over for at ændre den danske model, men mener, at der er slagside i Dennis Kristensens forslag.

- Forslagene svarer til at sende en bokser i ringen for at kæmpe arbejdsgivernes sag. Der er bare ét problem: Han får håndjern på, inden han når bokseringen, siger Michael Ziegler.

Michael Ziegler er mere åben for Dennis Kristensens idé om at adskille politikerne fra rollen som direkte arbejdsgivere i forbindelse med overenskomsterne.

- Den model kender vi fra Sverige, men den har en række andre problemer, som vi må kulegrave, inden vi finder ud af, om den passer godt ind på det danske arbejdsmarked, siger Michael Ziegler.