Samfund

Læger advarer: Platform udgør trussel mod patienters sikkerhed

Hospitalsvæsenets it-system udgør en trussel mod patientsikkerheden, skriver læger fra intensivafdelinger.

Tålmodigheden med det omstridte it-system Sundhedsplatformen er sluppet op blandt de læger, der tager sig af kritisk syge patienter.

Det skriver Politiken

Det lader Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin forstå i et brev til Sundhedsministeriet og ledelsen i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Her fremgår det, at der to år efter indførelsen på Gentofte og Herlev Hospital ikke er sket væsentlige forbedringer "trods talrige løbende indrapporteringer" om fejl og problemer.

Medicinen er problemet

Ifølge lægerne er det især it-systemets medicinmodul, der skaber usikkerhed, og "risikoen for over- og dobbeltmedicinering med potente lægemidler udgør formentlig den største enkeltstående trussel mod patientsikkerheden". 

Formanden for det lægelige selskab, Joachim Hoffmann-Petersen, nævner hjertesyge og patienter med for lavt blodtryk som nogle af dem, der risikerer at blive fejlbehandlet. 

Det kan ske, fordi Sundhedsplatformen ikke "taler" med medicinpumperne, lyder det.

Meget alvorligt

Personalet har mistet tilliden til systemet, da de ikke "kan være sikre på, at patienterne får den medicin, der er ordineret".

- Der mangler overblik i medicinmodulet og journalsystemet. Det er meget alvorligt, ikke mindst for vores patienter på intensive afdelinger, hvor personalet ofte står i en akut og presset situation, siger han til Politiken.

Joachim Hoffmann-Petersen kender dog ikke til konkrete sager om dødsfald eller alvorlig fejlbehandling.

Ikke godt nok

Formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), anerkender fuldt ud, at der er områder, hvor Sundhedsplatformen stadigvæk ikke fungerer godt nok.

- Der har været fokus på det gennem længere tid, men uden at problemerne er blevet løst. Det er ikke godt nok, siger hun til avisen.

Hun tilføjer dog, at der kommer en opgradering af systemet til november, som gerne skulle forbedre situationen.