Samfund

Adoptionsregler får barnløse til at overveje at hente et barn selv

Anders Lauenborg og Kasper Hjorth Jørgensen vil have børn, men de ved ikke hvordan. En af mulighederne er at tage til udlandet og betale for en baby.

De er 28 år, og ønsket om et barn er for alvor begyndt at trænge sig på. Men det er frustrationerne også.

- Når rammerne ikke er lavet til to homoseksuelle mænd, der gerne vil have børn, så kan man blive presset til at gøre noget, siger Anders Lauenborg.

Torsdag aften viste TV 2 dokumentaren ’Prisen for et barn’, der afdækkede et marked i Polen, hvor børn bliver handlet mellem fattige forældre og desperate barnløse par.

I ét eksempel var et polsk par villig til at føde og afhænde et barn for 187.000 kroner. Herefter ville de bestikke en læge til at registrere barnet som født af danske forældre. Flere danske par har tidligere benyttet sig af den metode.

Sværere at adoptere som homoseksuel

Som homoseksuelt par burde adoption ellers ligge lige for hos Anders Lauenborg og Kasper Hjorth Jørgensen.

Det har været lovligt for bøsser og lesbiske at adoptere siden 2010. I praksis er det dog ikke så enkelt. Kun ét land, Sydafrika, vil sende adoptivbørn til danske par af samme køn, og dermed er homoseksuelle par alligevel ikke ligestillet i adoptionssystemet.

Der findes ikke tal for, hvor mange homoseksuelle par, der er lykkedes med adoption.

Anders Lauenborg og Kasper Hjorth Jørgensen tror ikke, det vil ske for dem – i hvert fald ikke før om mange år.

- Jeg når at blive en gammel mand, inden jeg adopterer, og så når mine børn ikke at få noget ud af mig som far. Det er den frustration, jeg kan mærke, fortæller Anders Lauenborg.

Flere får afslag på adoption

Samtidig viser statistikken, at en langt større andel af dem, der søger om at blive godkendt til adoption, både hetero- og homoseksuelle, får afslag.

Det vækker bekymring hos foreningen Adoption og Samfund, der frygter, at de mange afslag kan gøre barnløse så desperate, at de vælger at gå udenom systemet og hente et barn selv.

- Jeg bliver da bekymret, når næsten halvdelen får afslag. At det kan få nogle til at ty til det her. Derfor bliver vi nødt til at kigge på, om det er blevet for svært at adoptere, siger foreningens næstformand Ina Dygaard.

Ina Dygaard næstformand i Adoption og Samfund siger, at det kan være nødvendigt at undersøge om kravene til adoption er for skrappe. Video: Peter Vesterlund

Hun understreger, at hun på det kraftigste fraråder ulovlig adoption, da det er alt for risikabelt for barnet.

Andre krav til adoptivforældre i dag

Det er Adoptionssamrådet under Statsforvaltningen, der vender tommelfingeren op eller ned i de enkelte sager.

Her forklarer formanden, at de børn der kommer til Danmark er ældre end tidligere. Og derfor stiller det også højere krav til adoptivforældrene.

- Det er større børn, der kan have en historie med sig, og som kan have oplevet traumer og svigt. Det stiller helt andre krav til adoptivforældre at få sådan et barn i trivsel, siger Adoptionsrådets formand, Lisbeth Legart Bisgaard.

Men er der en grænse for, hvor skrappe de krav skal være, hvis det betyder, at nogle i desperation i stedet adopterer uden om systemet?

- Der er jeg nødt til at holde fast i, at vi sidder der for barnet, og det er hele tiden barnets perspektiv vi har. Vi skal finde de adoptanter som er bedst egnet, siger Lisbeth Legart Bisgaard, formand for Adoptionsrådet.

Afslag fører til desperation

Psykolog Katrine Spiegelhauer har stor erfaring med barnløse og de frustrationer, de opbygger, når det efter mange år stadig ikke er lykkedes at få børn.

Hun er modstander af illegal adoption, men kan godt forstå, hvorfor nogle alligevel går den vej.

- Ens grænser for, hvad man synes er ok, kan blive flyttet enormt meget. Ting man tidligere ville fordømme andre for, ender man alligevel med selv at overveje, fordi alting kommer til at handle om at blive en familie og få det her barn, siger Katrine Spiegelhauer.

Dokumentar får par til at genoverveje 

Efter parret Anders Lauenborg og Kasper Hjorth Jørgensen har set klip fra TV 2s dokumentar ’Prisen for et barn’, er det gået op for dem, at adoption udenom systemet foregår på en mere kynisk måde, end de havde forestillet sig.

Så nu er de ikke længere så sikre på, at de kunne finde på at gå den vej.

- Før stod jeg megafast i det. Men det rykkede at se dokumentaren, og nu skal tingene til genovervejelse. For det skal ikke være på andres bekostning, at man skal have børn, siger Kasper Hjorth Jørgensen.