Vil have 170 kilometer kabler gravet ned - minister åbner for nye forhandlinger

16x9
Arkivbillede. Højspændingsmast i en kornmark. Foto: Søren Bidstrup / Scanpix Danmark

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) har lyttet til massive opråb - og har nu indkaldt partier bag planen om elmaster til forhandling.

De vil komme til at rage 35 meter op i vejret, og de vil strække sig cirka 170 kilometer ned gennem den vestjyske natur.

Men inden de overhovedet har sat deres metalben i den jyske muld, er der højlydte diskussioner.

I alt er planen, at 500 elmaster skal etableres på strækningen fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse. Det betyder, at de tårnhøje 400 KV-master vil gå igennem seks vestjyske kommuner, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg og Tønder Kommune.

Det har Energinet, som er et selvstændigt statsligt selskab, der ejer og driver dansk energiinfrastruktur, offentliggjort.

Elledninger til Vestjylland

  • Energinet planlægger to 400 kV-højspændingsluftledninger: En af dem skal løbe fra Endrup ved Esbjerg og sydpå til landegrænsen ved Tønder. Den anden, som skal erstatte en eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund ved Holstebro, skal løbe mellem Endrup og Idomlund.
  • Begge projekter tager udgangspunkt i Endrup, hvor Energinet har etableret en ny, stor højspændingsstation. 
  • Projekterne er uafhængige af hinanden og godkendt af Folketinget og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

Kilde: Energinet

I kommunerne frygter borgere og politikere, at højspændingsmasterne bliver en del af deres nye hverdag. De mener ikke, at elmasterne skal føres gennem luften. De skal graves ned, lyder opråbet.

- Et luftbåret ledningsanlæg vil have en ødelæggende effekt på landskaber, natur og lokalområder langs den linjeføring, der er foreslået, siger formanden for Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, Karen Sandrini, i et høringssvar til Miljøstyrelsen ifølge JydskeVestkysten.

Hun mener ikke alene, at lokalområdet vil lide skade, men at både borgernes trivsel og turismeindtægterne vil blive påvirket.

Se det interaktive kort over området, hvor elmasterne efter de seneste planer skal opføres, her.

Her er det muligt at få et overblik over, hvor elmasterne skal etableres.
Her er det muligt at få et overblik over, hvor elmasterne skal etableres. Foto: Energinet

Elmaster vil gøre Vestjylland grønnere

Men hvorfor skal der hejses elmaster langs den jyske vestkyst?

Energinet, som ejes af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, fik i oktober 2017 af energiminister Lars Christian Lilleholt (V) tilladelse til et projekt om et grønnere Vestjylland.

Målet var at sikre en mere effektiv grøn omstilling og opretholde en høj forsyningssikkerhed. Projektet indeholdt tre ben: Viking Link, hvor Energinet sammen med britiske National Grid forbinder de to landes elnet, og to andre projekter, som indebærer, at de omtalte elmaster skal etableres.

- Projekterne vil forstærke det vestjyske elnet, så der kan indpasses mere vindenergi i systemet, samt skabe mulighed for at udveksle mere strøm med Tyskland, lød det fra Energinet.

- De nye luftledninger er nødvendige for en sikker elforsyning i Danmark i de kommende år, men vi ved godt, at de ikke er populære i lokalområderne. Derfor vil vi også gøre os stor umage med at finde de mest skånsomme løsninger og placeringer, fortalte projektleder fra Energinet, Christian Jensen, dengang.

Her kan du se et indslag om verdens længste elkabel fra Sydjylland til nord for London. Projektet er en del af et grønnere Vestjylland, som også inkluderer ambitionen om elmaster i det vestjyske:

Et 750 kilometer langt elkabel skal lægges mellem Danmark og Storbritannien og forventes færdigt i 2022. Video: Karoline Lunddal Dam

Forbrugere har ikke gavn af projektet

Projekterne har været på tegnebrættet i flere år. Men mens Energinet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har haft planer om at etablere luftledninger i Vestjylland, var beboerne i området lovet færre elmaster i landskabet.

Et stort folketingsflertal blev nemlig i 2008 enige om, at højspændingsmasters dage var talte i det danske landskab, og at eksisterende og kommende kabler så vidt muligt skulle graves ned, oplyser DR.

Men nu kan flere luftledninger være på vej.

- Det er et løftebrud. Politikerne vedtog nogle gode principper om, at man ikke ville have højspændingsmaster ude i vores landskab. Men når så Energinet kommer med et nyt projekt, hvor staten kan tjene penge på at transportere strøm igennem Danmark, så er det okay med luftledninger alligevel, har Beth Lauridsen, som bor i Vestjylland og er formand i Foreningen For Elkabler I Jorden, tidligere udtalt til DR.

Det er et løftebrud

Beth Lauridsen, formand i Foreningen For Elkabler I Jorden

Hvis ambitionen om et grønnere Vestjylland bliver en realitet, vil det foruden muligheden for at "skabe et markant samfundsøkonomisk overskud i Danmark og fremme en mere effektiv grøn omstilling", som Energinet skriver, også være muligt at sende billig strøm fra Tysklands kraftværker til Storbritannien via Danmark.

Den trafik kan staten hente transmissionsgebyrer på.

- Det er energiselskaberne, staten og tyske kulkraftværker, der tjener penge på de her master. Det er ikke os som forbrugere, der har gavn af det her. Og hele beslutningen sker, uden at vi som borgere kan gøre noget ved det, har Beth Lauridsen tidligere udtalt til DR.

Minister indkalder til forhandlinger

Tilbage i de vestjyske byer er beboerne og politikernes massive opråb blevet hørt.

Torsdag aften meddelte energiminister Lars Christian Lilleholt, at han snarest vil indkalde til forhandlinger. Her skal partier bag planen om de nye elledninger deltage for at finde en bedre løsning end at føre dem over jorden i naturen og tæt på boligområder. Det oplyser DR og JydskeVestkysten, som begge har fået bekræftet indkaldelsen.

- Det er klart, at denne sag har og har haft min fulde opmærksomhed, og jeg lytter til alle de bekymringer, der er givet udtryk for fra borgmestrene og borgerne, siger ministeren til JydskeVestkysten.

Kabler i jorden kan blive meget dyrere

Meldingen om nye forhandlinger glæder Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V).

- Jeg er glad for, at ministeren har lyttet, og nu håber jeg så, at partierne er klar til at finde midlerne til at få kabler i jorden, siger han torsdag aften til JydskeVestkysten.

Prisforskel på elkabler i luft og i jord

Luftledningerne er beregnet til at koste henholdsvis 1,8 og 1,3 milliarder kroner, dermed 3,1 milliarder kroner i alt.

En tilsvarende 420 kilovolt firedelt kabelløsning, der etableres i jorden, er anslået til at koste henholdsvis 4,9 og 3,8 milliarder kroner, dermed samlet 8,7 milliarder kroner.

Kilde: JydskeVestkysten

Carl Holst (V), som er medlem af Folketingets energi- og miljøudvalg, er også tilfreds. Han ønsker ligesom andre politikere i området, at kablerne skal graves ned i jorden.

Samtidig oplyser han, at "ministeren har bedt Energinet om at komme med forslag til, hvordan en linjeføring kan laves mere skånsomt".

Energinet har tidligere oplyst, at de er opmærksomme på, at de færreste ønsker luftledninger og master. Dog håber virksomheden, at der vil være forståelse for, at arbejdet skal ske "inden for nogle økonomiske, tekniske, miljømæssige og politiske rammer". 

Ifølge Energinet vil det være 3 til 5 gange dyrere at etablere jordkabler i stedet for luftledninger.

Offentlighedens mulighed for at kommentere på de forskellige påvirkninger af miljøet og de områder, der kan blive berørt, startede den 9. april 2018.