Samfund

Flertal vil have forsøg med vejafgifter i København

Et flertal i borgerrepræsentationen bakker om at bede Folketinget om tilladelse til forsøg med vejafgifter.

Et politisk flertal i København er klar til at indføre vejafgifter - såkaldt roadpricing - for at mindske den øgede trængsel på kommunens veje.

Det viser en rundringning, som Berlingske har foretaget til Borgerrepræsentationens partier i kølvandet på et medlemsforslag fra Alternativet.

Her forslås det, at Borgerrepræsentationen retter henvendelse til staten for at få lov til som minimum at prøve vejafgifter af med henblik på at mindske og regulere biltrafikken i København.

- Roadpricing vil hjælpe med at sikre, at folk kan flytte sig fra A til B så begavet som overhovedet muligt, ligesom det vil løse noget af luftforureningsproblematikken i København og bidrage til vores målsætning om at nedbringe CO2 og minimere trængsel i en tid, hvor mængden af biler vokser, siger forslagsstiller og kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (AL) til Berlingske.

S, SF, EL og de Radikale bakker op

Både Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og de Radikale bakker op om forslaget, som Borgerrepræsentationen tager stilling til 31. maj.

Allerede i 2013 anbefalede Trængselskommissionen, at Danmark senest i år 2025 indfører roadpricing landsdækkende. Begrundelsen var, at det vil være det "mest effektive redskab til at reducere trængselsproblemerne".

Anbefalingerne er dog ikke blevet fulgt. Vejafgifter har ved flere lejligheder vist sig at væren politisk varm kartoffel. Særligt den tidligere S-R-SF regering brændte sig på sagen tilbage i 2011.

Her måtte daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) skrinlægge planerne om en betalingsring uden om København.

Siden er vejafgifter dog blevet bragt på tale i det små.

Senest i efterårets aftale om bilafgifter, hvor det i en aftale mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti blev besluttet, at man vil undersøge mulighederne for at indføre periodebaserede vejafgifter i Danmark for person- og varebiler.