Børnekrigere fundet i massegrav i Jylland - helt folk kan være nedslagtet

Slaget kan næsten have udslettet et helt områdes generation af unge mænd, mener museumsinspektør.

For mere end 2000 år siden stod en stor hær klar på den østjyske muld, og de blev nedslagtet hver og en i et voldsomt slag.

Et langt større og meget mere brutalt slag, end hvad man hidtil har antaget.

13-årige drenge kæmpede side om side med voksne mænd. De faldne krigere lå døde på slagmarken i et halvt år, mens ulve og andre sultne rovdyr flåede skindet fra deres ben.

Efterfølgende blev de nøgne knogler samlet, hakket i og behandlet på bestialsk vis. Kranier blev knust og i hvert fald én gang blev knoglerne fra fire bækkener samlet på en trækæp.

Det viser et nyt studie, der samler den foreløbige viden fra den spektakulære udgravning af Alken Enge, et område i den østjyske by Alken vest for Skanderborg, som har vist sig at rumme Europas største menneskelige offerplads.

- Det fortæller en historie, der var helt ukendt, før vi gik i gang. Det er første gang, vi har direkte spor efter en hel hærstyrke på det tidspunkt, siger Mads Kähler Holst, der er projektleder for udgravningen og museumsdirektør for Moesgaard Museum, i ’Go’ morgen Danmark’.

Tusindvis af knogler

I 100 år er knogler fra disse krigere dukket op i Alken Enge, og da udgravningerne gik i gang tilbage i 2010, ventede der arkæologerne noget af et syn. Knoglerne lå tæt. Ekstremt tæt.

- På de få kvadratmeter vi har gravet, fandt vi tusindvis, siger Mads Kähler Holst.

Han fastslår, at der i massegraven er rester fra minimum 380 afdøde personer og muligvis endnu flere – helt op imod 1000 menneskeskæbner.

På den måde får vi syn for sagen

Mads Kähler Holst, projektleder for udgravningen af Alken Enge

De fundne knogler stammer fra drenge og mænd mellem 13 og 50 år, og knoglerne viser ikke spor af tidligere skader, der er helet igen. Derfor tyder det altså på, at krigerne ikke har haft tidligere kamperfaring, før de stod klar på heden.

Forskerne arbejder derfor med en teori om, at et østjysk folk er blevet invaderet og nedslagtet.

- Vi spekulerer i, om det er en hurtig sammensat gruppe, der har skullet udgøre et forsvar, siger Mads Kähler Holst.

Fundet bekræfter myter

Arkæologerne kan derudover fastslå, at slaget har udspillet sig omkring år 0, hvor Romerriget nåede sin største udbredelse mod nord. Men der er ikke spor af, at romerne skulle være indblandet i nedslagtningen.   

I stedet formoder man, at det er to germanske stammer (fælles betegnelse for befolkningsgrupper uden for Romerriget i Vest- og Nordeuropa, red.), der har bekriget hinanden.

Blandt de mest opsigtsvækkende fund er de fire bækkener, der er samlet på en stang. Og det gjorde da også indtryk, da det dukkede op.

- Der sænkede sig en stemning over hele udgravningen. Lige pludselig blev det meget konkret, hvad der var foregået, fortæller Mads Kähler Holst. 

Modstanderen skulle ikke bare overvindes. Krigerne skulle fornedres selv efter deres død. Personerne skulle så at sige opløses mest muligt, hvilket passer med romernes beskrivelser af de germanske stammer fra den tid.

- Her siger romerne, at germanerne havde en meget voldelig adfærd over for overvundne krigere efter kampene. På den måde får vi syn for sagen, siger han.  

Opsigt verden over

De første konklusioner fra udgravningen er allerede nået verden rundt. Fra USA til Rusland, Malaysia og Spanien, for blot at nævne nogle lande.  

Og spørger man museumsinspektør ved VejleMuseerne, Katrine Balsgaard Juul, som har læst studiet, er der god grund til opmærksomheden.  

Der har været store områder, der efter sådan et opgør helt har manglet unge mænd

 Katrine Balsgaard Juul, museumsinspektør ved VejleMuseerne

- Det er et virkelig interessant fund, som ikke kun er vigtigt i lokalområdet, men for alle arkæologer i Europa. Vi kan bruge det til at sætte alle vores stolpehuller og landsbyer i perspektiv, siger hun til videnskab.dk.

Hun understreger, at det er en vigtig brik til at finde ud af, hvornår vi som folk er gået fra at organisere os i stammer til en decideret stat. Og så påpeger hun, at slaget kan have så godt som udslettet en generation af unge mænd.

- Man skal forestille sig, at der har været store områder, der efter sådan et opgør helt har manglet unge mænd. Generationer, der næsten er forsvundet, siger Katrine Balsgaard Juul.

Fortidens danskere?

Men selvom der nu er kommet mange svar i det mysterium, der har ligget under vand i Alken Enge siden jernalderen, så er der stadig ting, holdet bag udgravningerne mangler at undersøge.

- Hele DNA-delen ligger blandt andet tilbage, forklarer Mads Kähler Holst.

For hvem var de afdøde krigere egentlig? Og har de nogle relationer til os, der bor i Danmark i dag?

Den viden kan opnås ud fra de knogler, som allerede er blevet gravet frem. Resultaterne ventes inden for et par år.