Samfund

Kommuner tøver med at indsamle plastaffald: - Der er for få penge i det

Danskere vil gerne sortere plast i husstanden, så det kan genbruges, men det er langt fra alle kommuner, der er med på den idé. Det møder nu kritik.

En tom tube solcreme, en dunk til vaskemiddel og en brugt flaske opvaskemiddel. Det er, hvad der ligger i Tine Gudrun Petersens røde kurv til plastaffald.

Det varer ikke mange dage, før den igen bugner med plast fra husholdningen - det er straks værre at få den tømt.

For vil man sortere plast i Odense Kommune, må man gøre det selv.

Kommunen har nemlig valgt ikke at prioritere plastikaffaldet, og det er 35-årige Tine Gudrun Petersen, som er debattør og medlem af Odense Kommunes Bæredygtighedsråd, godt og grundigt utilfreds med:

- Jeg synes, det er forfærdeligt, at vi ikke udnytter ressourcerne så godt, som vi kunne, siger hun.

Men Odense Kommune står ikke alene om at fravælge plasten.

En rapport fra Miljøstyrelsen viser, at 40 af landets kommuner ikke samler plastsorteret affald ved husstanden.

Og en rundringning, som TV 2 har lavet, viser, at 27 af de 40 kommuner heller ikke har planer om det. I stedet henviser de borgerne til at lave deres egne sorteringsløsninger og selv køre plasten til en af kommunens genbrugs- eller miljøstationer.

Danmark er blandt de dårligste i EU

Men det er ikke godt nok, mener blandt andre Dansk Affaldsforening, plastbranchen, forskere - og så Tine Gudrun Petersen:

- Vi bor herinde i centrum af Danmarks tredjestørste by, og der er et stykke vej ud til lossepladsen. Der er mange, der ikke har biler herinde, så det ville være rart, hvis vi kunne få noget mere hjælp til at sortere det, hvor vi bor.

- Det kræver jo meget af den enkelte borger, og det er ikke alle, der har overskud og mulighed for at tage det ansvar, som er nødvendigt, siger hun.

Dermed er Tine Gudrun Petersen på linje med flertallet af danskerne. I en megafonafstemning lavet for TV 2 og Politiken svarer 89 procent, at de mener, det er vigtigt at sortere plast i husholdningen.

Men det er altså langt fra alle, der gør det. Og det kan ses i statistikken.

For selvom Danmark i mange henseender bliver anset som klimaduks, er vi faktisk blandt de dårligste i EU til at genanvende den plastikemballage, vi smider i vores private skraldespand, viser tal fra Plastic Europe.

Det er dog vigtigt at tage tallene med lidt forbehold, da landene selv skal indberette tal for genanvendelse. Men ifølge plastikindustrien giver det en rimelig indikation af, hvordan det ser ud:

Vi genanvender, ifølge tallene, kun omkring 17 procent af den plastikemballage, vi smider ud. Resten bliver brændt af. Og det er stærkt bekymrende, mener Kristian Syberg, der er lektor på RUC:

- I virkeligheden er plastik næsten et for fantastisk materiale, fordi det er så billigt og godt. Vi har i mange, mange år bare produceret plastik uden at tænke på, at det er en ressource, som vi skal passe på.

Plastikaffald er bestemt ikke nogen guldgrube, men vi skal gøre det for at passe på klimaet og miljøet

Jacob Hartvig Simonsen, Dansk Affaldsforening

Plastik bliver lavet af olie, og i Danmark har vi en lang tradition for at sende vores affald til forbrændingsanlæg, hvor det kan blive udnyttet til energi. Men nu er vi nødt til at tænke nyt, lyder det fra lektoren. Ellers slipper olien op.

- Vi mister en ressource, som vi burde kunne genbruge bedre, og vi har en kæmpe udfordring i Danmark i forhold til at løfte det.

TIP OS Giv os dit bedste plastiktip

Gør du noget særligt for at forhindre, at verden drukner i plastikaffald?

Sorterer du dit plastikaffald på en særlig måde?

Eller har du et godt fif til, hvordan man skærer ned på sit plastikforbrug i hverdagen?

Så send os dit plastiktip på plast@tv2.dk, og send også meget gerne et billede af din plastikløsning. Vi samler de bedste tip, og deler dem med tv2.dk's læsere.

KL: Det kan måske ikke betale sig

Netop plastik er et af de varmeste punkter på den miljøpolitiske dagsorden i øjeblikket.

Billeder af verdenshave, der flyder over af plast, og billeder af dyr, der er blevet viklet ind i den, har fået mennesker over hele verden til at spærre øjnene op over for vores overforbrug.

Herhjemme er kommunerne da også i fuld gang med at skrue op for affaldssorteringen generelt, men der er stadig udfordringer. Netop sortering af plastik til genanvendelse kan nemlig være en dårlig forretning, siger Kommunernes Landsforening:

- Vi har den udfordring, at hvis mængden af plastik er for lille, så kan det måske ikke betale sig, og derfor har vi brug for at få tænkt virksomhedernes og husholdningernes genbrugsplast ind i samme pulje, så der kommer økonomi i at kunne genanvende frem for at brænde det af, siger Jacob Bjerregaard, der er formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.

Eneste krav til kommunerne er nemlig, at de skal genanvende mindst 50 procent af affaldet fra husstandene i 2022 – om det er plast, glas, pap eller metal, de satser på, er op til kommunen selv.

Og da eksempelvis bioaffald vejer langt mere end plastik, er det en bedre forretning, lyder det fra flere af de kommuner, som lige nu ikke tilbyder plastsortering ved husstandene:

- Plastindsamling batter ikke rigtig, da plast fylder rigtig meget, men vejer ingenting. Vi vurderer, at vi kun kan få én procents stigning i genanvendelsesprocenten ved at indsamle plast, så de andre ordninger gav mere mening. Desuden er plast meget dyrt at indsamle og genanvende, skriver Nordfyns Kommune i et mailsvar til TV 2.

Også Kerteminde Kommune skriver, at de vælger ud fra "mest økonomi for pengene".

Vi vil gerne sikre, at det kan aftages og behandles til genbrug og ikke bare går op i røg

Rudersdal Kommune

Men pengene skal ikke være det afgørende, siger Jacob Hartvig Simonsen, som er direktør hos Dansk Affaldsforening. Han ser gerne, at indsamlingen bliver langt mere ensartet:

- Plastikaffald er bestemt ikke nogen guldgrube – det koster nogle knaster at samle det ind – men vi skal gøre det for at passe på klimaet og miljøet, siger han.

For mange usikkerheder

Kommunerne har forskellige forklaringer på, hvorfor de ikke stiller affaldscontainere til rådighed ved husene – for eksempel svarer Fanø, at gaderne er for smalle til mange containere, og at det på grund af øens størrelse er mest fordelagtigt med miljøstationer rundt omkring på øen.

Men manglende afsætningsmuligheder og en usikkerhed om, hvorvidt den indsamlede plast rent faktisk bliver genanvendt, fylder også meget hos kommunerne:

- Vi vil gerne sikre, at det kan aftages og behandles til genbrug og ikke bare går op i røg, skriver Rudersdal Kommune i et mailsvar til TV 2.

Og blandt andre Djurs, Roskilde og Bornholm Kommune bakker op:

- De væsentligste grunde er de store usikkerheder, der knytter sig til afsætningsleddet. Når plasten sendes til udlandet med henblik på genanvendelse, er der stor risiko for, at en del af mængderne ender i forbrænding, skriver direktøren for Bornholms Affaldsbehandling.

Danmark har nemlig ikke ret mange sorteringsanlæg, og flere af de kommuner, TV 2 har talt med, fortæller, at de er usikre på, om plasten bliver behandlet korrekt i udlandet:

- Mig bekendt betales der store beløb for at få det afsat til udenlandske anlæg, hvorfra genanvendelse og samlet miljøeffekt ikke er gennemskuelig. Det meste af vores plast går derfor til forbrændingsanlæg, hvor energien udnyttes til el- og fjernvarme. Samtidig er vi helt sikre på, at det ikke ender i oversøiske deponier eller i verdenshavene, skriver Frederikshavn Forsyning til TV 2.

Plastindustrien søger ensretning

Mens vi ligger og roder rundt på en næstsidsteplads over hvilke EU-lande, der genanvender mest plast fra husholdningen, sprøjter plastindustrien mere og mere plast ud.

Men industrien herhjemme vil faktisk gerne kunne genanvende mere.

Det siger Christina Busk, som er miljøpolitisk chef i Plastindustrien. Hun efterlyser nationale sorteringsregler:

- Der er masser af virksomheder, som på en eller anden måde gerne vil have gang i den her genanvendelse, og som gerne vil hjælpe med nogle løsninger på det. Men når plasten bliver sorteret så forskelligartet som i dag, så er det faktisk svært at afsætte det.

- Vi skal have mere ensretning i, hvordan kommunerne sorterer, så vi kan genanvende plasten med en rigtig, rigtig høj kvalitet, siger Christina Busk.

Lange plastudsigter i Danmarks tredjestørste by

Tine Gudrun Petersen må dog spejde længe efter plastsortering i Odense Kommune.

For selvom kommunen i sidste uge vedtog, at der skal opstilles affaldsspande ved alle husstande i 2019, så borgerne fremover kan sortere glas, metal og bioaffald, så går der "år", før Odense er klar til plast, lyder det:

- Plasten er på ingen måder glemt. Håndteringen af plasten er dog forbundet med mange udfordringer og usikkerheder, hvorfor vi afventer, til vi har fundet en robust og den rigtige løsning for denne affaldsfraktion. Når vi skal indføre nye ordninger, vil vi rigtig gerne ramme skiven første gang, siger Christopher Rau, kontorchef i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Odense har allerede lavet forsøg med plast, men her har det vist sig, at borgerne har svært ved at sortere plasten rigtigt. Faktisk har det været en af de mest problematiske affaldstyper:

- På sigt er det vores forhåbning, at plasten kan sorteres effektivt fra restaffaldet i et eftersorteringsanlæg, men det skal undersøges mere tilbundsgående, siger kontorchefen.

Tine Gudrun Petersen må derfor fortsætte sin private sortering:

- Man kan meget hurtigt komme til at føle sig som en utrolig lille brik i et meget stort spil. Men når jeg kan gøre noget så simpelt som at sortere mit affald og få det kørt væk, så vil jeg selvfølgelig gøre det, siger hun.

Regeringen forventes at fremlægge sin nye plastplan i løbet af sommeren.

Har du et godt tip til, hvordan man kan skære ned på sit plastikforbrug, eller har du en smart sorteringsløsning? Så send os dit plastiktip på plast@tv2.dk - gerne med et billede af din plastikløsning. Vi samler de bedste tip og deler dem med tv2.dk's læsere.