Samfund

Frank Jensen: - Jeg kan blive nødt til at sætte Københavns skatteprocent op

Tilskud til uuddannede indvandrere og indtægter fra parkering er ikke de to største indtægtsposter i København. Men når de skrumper, ryster rådhuset.

Københavns overborgmester, Frank Jensen, føler, at hele hans kommunelæs lige nu hælder fælt – af to grunde. 

Det skriver Politiken.

Først blev landets statistikere enige om, at Danmarks indvandrere har medbragt bedre uddannelser fra deres hjemlande, end man hidtil antog.

Den greb regeringen i luften og mente, at der så ikke var grund til at give kommuner med mange indvandrere så mange penge i udligning.

Dagen efter besluttede samme regering, at kommunerne ikke skal have lov at beholde så stor en del af deres indtægter fra parkering som hidtil.

Afviser ikke at hæve skatten

I et interview med Politiken om det kommende budget for 2019 vil Frank Jensen ikke afvise, at han kan blive nødt til at hæve skatten, fordi der kan komme til at mangle i alt 800 millioner kroner.

- Det svarer til, at hver københavner fra de spæde til de ældste bliver klippet 1.200 kroner. Eller at vi skal reducere hver skole med 21 lærere, siger Frank Jensen til Politiken.

Københavnernes kommuneskat har ellers stået bomstille på 23,8 procent siden kommunalreformen i 2007. København har landets 11. laveste skat.

Egentlig burde overborgmesteren være irriteret på Lemvig. For det var folk fra limfjordskommunen, der for fire år siden gjorde opmærksom på, at der ikke var et overblik over indvandreres medbragte uddannelser.

Ændret datagrundlag

I stedet var stort set alle, som var indvandret gennem ti år placeret i gruppen ’uoplyst uddannelsesniveau’. Reelt ’ingen erhvervsuddannelse’.

På den baggrund opdaterede Danmarks Statistik sidste år statistikken baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Knap fire ud af ti blandt 176.000 indvandrere svarede, og da mange viste sig at være uddannet som elektrikere eller atomfysikere eller noget tredje eller fjerde i hjemlandet, blev de flyttet væk fra ’uoplyst uddannelsesniveau’-kassen.

Det ændrede med et trylleslag datagrundlaget for at beregne, hvor meget de enkelte kommuner skal have som kompensation for at huse uuddannede indvandrere. For København er det 540 millioner om året.

Da forhandlingerne i Folketinget i sidste måned om en større reform af udligningsordningen gik i vasken, slår den nye beregning fuldt igennem.

Minister vil drøfte sagen med kommunerne

Oveni kommer regeringens ændring af regler for parkeringsindtægter, hvor staten napper 220 millioner kroner fra København. Københavns Kommune arbejder nu på at overbevise et flertal i Folketinget om, at de ikke bare med ét slag kan ændre parameteret om indvandreres uddannelsesniveau. 

I et svar til Politiken skriver Økonomi- og Indenrigsministeriet, at "når der ikke er aftalt ændringer i loven, skal ministeriet administrere udligningen efter de gældende regler". Det indebærer brug af den nye statistik.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har dog til Altinget sagt, at han "godt forstår dem, der har fået en ekstraregning", med tilføjelsen at regeringen vil drøfte sagen i økonomiforhandlinger med kommunerne.