Samfund

Pesticider i grundvandet - sådan kan du selv rense dit drikkevand

TV 2 har bedt en række eksperter svare på, om det er farligt at drikke vand med pesticider.

Et stigende antal fund af pesticider i grundvandet kan betyde, at det fremover skal renses, inden det drikkes, hvilket det aldrig er blevet før i Danmark. Sådan lyder det fra en række vandværker og eksperter i Politiken i dag.

Der er i de senere år blevet fundet mindst ét pesticid i cirka en fjerdedel af de boringer, som er blevet undersøgt. I tre-fire procent ligger indholdet over grænseværdien for drikkevand.

Derfor kan rensning af drikkevandet altså fremover blev et nødvendigt redskab, mener professor ved DTU Miljø, Hans-Jørgen Albrechtsen, der er ekspert i grundvand.

- Lige nu er rensning noget, man tyr til som absolut sidste løsning. Det, tror jeg, er forkert. Det må ind på lystavlen som en reel mulighed for at løse nogle af de problemer, man står med, siger han til Politiken.

Spørger man Boligejernes Videncenter, Bolius, er der to muligheder for selv at rense sit drikkevand for pesticider, inden det kommer ud af hanerne i hjemmet.

Vandrensningsanlæg med kulfilter

Du kan få vandrensningsanlæg med kulfilter, der omfatter hele huset eller blot til drikkevandet i køkkenet. Vælger du løsningen for hele huset, er det et filter på cirka 50 cm, der monteres lige efter vandmåleren. Et kulfilter til drikkevand alene er ca. 25 cm langt og monteres i køkkenskabet under vasken.

I et vandrensningsanlæg med kulfilter binder det aktive kul forskellige forurenende stoffer, når vandet passerer filteret. Det betyder, at vandet bliver yderligere renset i forhold til det vand, der kommer fra vandværket. Et kulfilter er bedst til at fjerne stoffer, der kun er lidt vandopløselige. Det gælder for eksempel klorerede opløsningsmidler, benzin- og oliestoffer og til dels pesticider.

Et kulfilter kan også anvendes til at fjerne dårlig smag og lugt.

Drikkevandsanlæg med omvendt osmose

Drikkevandsanlæg med omvendt osmose kan ligeledes placeres i køkkenet under køkkenvasken (måler 23 x 43 x 12 cm). I forbindelse med anlægget skal der monteres en tryktank, som fungerer som bufferopbevaring. Den måler 46 x 23 cm og kan derfor være i det tilstødende køkkenskab.

Et drikkevandsanlæg, der gør brug af omvendt osmose, trykker vandet igennem et meget fintmasket filter, hvor vandmolekylerne spaltes og samles igen under tryk. Det fintmaskede filter fjerner op mod 99 procent af alle bakterier fra vandet og fjerner cirka 95 procent af de op mod 300.000 stoffer, der er i vandet.

For eksempel fjernes eller nedsættes indholdet af pesticider, hormoner, uorganiske mineraler og nitrit.

Er det farligt at drikke vand med pesticider?

Men skal vi egentlig være bange for at drikke vandet fra de forurenede vandværker? 

Det har TV 2 bedt en række eksperter svare på.

Hans-Jørgen Albrechtsen, professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU):

- Som udgangspunkt er de danske grænseværdier meget konservative. Selvfølgelig ville det være bedst, hvis der slet ikke var pesticide-forekomster, men det er ikke sådan, at jeg bliver skræmt af de her tal. Jeg ville ikke have problemer med selv at drikke vandet. Det betyder dog ikke, at jeg synes, at det er okay, at vores drikkevand er forurenet med pesticider.

Helle Raun Andersen, lektor i miljømedicin ved Syddansk Universitet (SDU):

- Vi ved i realiteten ikke, hvad lave eksponeringer af pesticider over tid betyder for vores sundhed. Så jeg kan ikke svare på, om det er farligt, for det er der ikke nogen, der ved. Jeg ville ikke have problemer med selv at drikke vandet. Jeg er sikker på, at det er mindst lige så godt som det, man kan købe på flaske.

Overlæge Anne Hempel-Jørgensen fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

- Det korte svar på, om det er farligt at drikke vandet fra de her vandværker, er nej. I Danmark og EU har vi reelt nultolerance over for pesticidrester i vores drikkevand, så grænseværdien er sat meget lavt. De nye tal er langt under den grænse, hvor man kan regne sig frem til, at der er en sundhedsmæssig effekt. Jeg ville uden bekymring selv drikke vandet fra de her boringer.

Miljøstyrelsen vil fremover også undersøge, om der fra fortiden er andre pesticidrester, der findes for meget af i vores drikkevand.