Samfund

Efter TV 2-afsløringer: Rigsrevisionen skal undersøge, om Folketinget er ført bag lyset

Virksomheder svindler hvert år for milliarder af skattekroner. Noget af svindlen kunne formentlig have været undgået, hvis advarsler var blevet hørt.

Statsrevisorernes formand frygter, at statskassen er gået glip af store summer, efter Erhvervsministeriet tilsyneladende har tilbageholdt oplysninger for Folketinget.

Som TV 2 fortalte onsdag, var Erhvervsministeriet advaret om risikoen for øget skattesvindel før indførelsen af loven om lempelse af revisionspligten den 1. januar 2013.

Alligevel afsatte ministeriet ikke de ønskede ressourcer til mere kontrol.

Samtidig blev Folketinget ikke orienteret om de væsentlige betænkeligheder, som Skatteministeriet nærede ved lovforslaget.

- Jeg er temmelig uforstående overfor, hvorfor disse oplysninger ikke blev bragt videre til Folketinget. Det var væsentlige oplysninger om en mulig forøgelse af skattegabet. Derfor vil jeg bede Rigsrevisionen, på statsrevisorernes vegne, om at undersøge, om det var rimeligt, at Folketinget ikke fik de oplysninger, siger formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen, der er udpeget af SF.

Samråd torsdag formiddag

Erhvervsministeren og skatteministeren er kaldt i samråd torsdag formiddag. Af respekt for samrådet vil erhvervsminister Brian Mikkelsen ikke udtale sig inden.

Samrådet handler netop om forløbet i 2012 med udformningen af loven om lempelse af revisionspligten - den lov, der muliggør, at en lang række små og mellemstore virksomheder ikke længere behøver have en revisor til at tjekke deres regnskaber.

Reaktionen fra statsrevisor Peder Larsen kommer, efter TV 2 Nyhederne den seneste tid har kunnet afsløre en række nye oplysninger om forløbet op til loven.

Flere sager

I marts i år kunne TV 2 Nyhederne fortælle, at Skat i meget klare vendinger havde advaret Erhvervsstyrelsen om, at det ville give mere skattesnyd, hvis man gennemførte en yderligere lempelse af revisionspligten. Den advarsel nåede aldrig videre til de politikere, som stemte loven igennem.

Senere viste nye dokumenter, at Erhvervsstyrelsen overhørte de ønsker og krav, som Skatteministeriet havde til ekstra ressourcer og sanktioner, hvis loven skulle gennemføres.

Onsdag kunne TV 2 så fortælle om udkastet til en hidtil hemmeligholdt rapport fra Erhvervsstyrelsen, som netop viser, at flere års revisionspligtlempelser har gjort det nemmere at snyde i skat. Erhvervsstyrelsen siger, at konklusionerne ikke kan bruges til noget, fordi rapporten aldrig blev færdig.

Skatteordfører for Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær er uenig i, at udkastet ikke kan bruges. Han mener, at oplysningerne er meget relevante, og han frygter - ligesom statsrevisor Peder Larsen - at Erhvervsstyrelsen bevidst tilbageholder information:

- Der er en kæde af hændelser, som gør, at det ligner en bevidst handling, at man holder det skjult for Folketinget, siger Dennis Flydtkjær.

Behov for en undersøgelse

Statsrevisorerne er udpeget af Folketingets partier og er de eneste, der kan bede Rigsrevisionen om at undersøge en sag. Derfor skal Rigsrevisionen igangsætte en undersøgelse, hvis statsrevisorerne mener, der er behov for det.

Og det er der altså i denne sag, mener Peder Larsen.

- Det er jo altid vigtigt, at Folketinget har de korrekte faglige og saglige oplysninger, så de kan træffe deres politiske valg. Det skal også være sådan, at befolkningen skal kunne se, hvilke konsekvenser en beslutning kan have, siger formanden for statsrevisorerne.

Hvad tror du, konsekvenserne har været af, at Folketinget ikke har fået oplysningerne i denne sag?

- Jeg frygter, at Skat er blevet unddraget en betragtelig størrelse, som kunne have været til gavn for samfundet i øvrigt, siger Peder Larsen.

Det var daværende SF'er Ole Sohn, som var erhvervsminister op til fremlæggelsen af lovforslaget i 2012. Han har flere gang afvist at udtale sig om sagen.