Jysk trafikstøj plager stadigt flere - i København gür det den modsatte vej

Pü fem ür er antallet af trafikplagede boliger steget flere steder i landet. Se listen over de kommuner, hvor det støjer mest.

NĂĽr Anja Warming gĂĽr ud i sin have i Hørning, syd for Aarhus, tager hun ofte støjreducerende høretelefoner pĂĽ. 

Brølet fra bilerne pü den nÌrliggende Østjyske Motorvej er ulideligt. 

Og siden regeringen i 2016 besluttede at udvide motorvejen fra fire til seks spor, ser larmen kun ud til at blive vÌrre. 

Trafikstøj kan skade dit helbred

Miljøstyrelsens vejledende grÌnsevÌrdi for vejstøj ved boliger er fastsat til 58 decibel.

I Danmark betragtes en bolig som støjbelastet, nür vejstøjniveauet overstiger den vejledende grÌnsevÌrdi.

Støj fra vejtrafikken giver ikke høreskader, men støjen kan vÌre en stressfaktor, der forøger risikoen for helbredseffekter.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvĂŚr, hovedpine, søvnbesvĂŚr, stress og forhøjet blodtryk. 

 - Før boede vi i centrum af Aarhus, hvor vi var vant til støj, sü vi tÌnkte, at det ikke ville vÌre sü slemt. Men vi havde nok ikke valgt at flytte herud, hvis vi havde vidst, at motorvejen skulle udbygges, siger Anja Warming. 

Hun er langt fra den eneste, der dagligt mü bÌre over med høje trafiklyde. I løbet af fem ür er antallet af støjplagede boliger i Jylland steget med knap 50 procent. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet, skriver Jyllands-Posten. 

Nederst i artiklen kan du se de omrüder i landet, hvor trafikken støjer mest. 

Mere trafik pĂĽ vejene

Mens der i 2012 var godt 36.000 støjplagede boliger i Jylland, steg antallet til knap 55.000 i 2017. 

Ifølge Vejdirektoratet skyldes det, at der er kommet flere biler pü vejene. 

- Vi tilskriver det primÌrt, at trafikken er steget i den periode. Pü motorvejene er trafikken steget med 26 procent pü de fem ür, siger Jakob Fryd, som er støjekspert i Vejdirektoratet.  

FÌrre oplever trafikstøj i København

Mens jyderne har füet mere støjende veje, er der skruet gevaldigt ned for trafiklarmen i københavnsomrüdet. 

Kigger man pü trafikstøjen over hele Danmark, er antallet af ramte boliger derfor faldende. Pü landsplan er det samlede antal støjplagede boliger faldet fra 120.000 i 2010 til 106.000 i 2017. 

Det skyldes i høj grad, at man har brugt støjreducerende asfalt pü en rÌkke udbygningsprojekter, fortÌller Jakob Fryd. Derudover har man etableret en del støjafskÌrmning og støjvolde. 

- Man anvender skam ogsü støjreducerende asfalt i Jylland. Men det er lidt dyrere at anvende, og derfor lÌgger vi det der, hvor støjniveauet er højest, og hvor boligtÌthenden ogsü er højest, siger han og püpeger, at der de senere ür isÌr er brugt penge pü støjreducering i Aalborg, Aarhus, Odense og København. 

Her er flest borgere püvirket af trafikstøj

Venstre lover flere midler

Hvis beboere uden for de større byer ogsü skal fü glÌde af den støjreducerende asfalt, skal der med andre ord skaffes flere penge. 

Hos Venstre beklager transportordfører Kristian Pihl Lorentzen da ogsü, at midlerne ikke rÌkker lÌngere. 

- Vi har jo faktisk sat puljer af til støjdÌmpning. Det slür bare ikke til, siger han.

Han lover derfor, at regeringen vil finde flere penge gennem finansloven til netop støjpuljer. 

Ifølge transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) skal trafikstøjen blandt andet reduceres med flere midler gennem finansloven. Video: Maria Runøe Møller

- Derudover skal vi blive bedre til at fokusere pü støjdÌmpning, nür vi bygger nye veje. Der er nogle eksempler pü steder, hvor vi ikke har gjort det godt nok, siger transportordføreren. 

Minister: Mulighed for nye projekter er indskrĂŚnket

Ogsü transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) ønsker flere midler afsat til at reducere støjniveauet. Men i øjeblikket er kassen tom. 

- Rüderummet til offentlige investeringer er pü nuvÌrende tidspunkt begrÌnset, og muligheden for at igangsÌtte nye projekter er derfor indskrÌnket, udtaler han i en skriftlig kommentar til TV 2. 

- I regeringen vil vi dog øge rammen til offentlige investeringer i perioden 2021-2025, og vi vil i den forbindelse arbejde for flere midler til støjbekÌmpelse langs statens vejnet, fortsÌtter han. 

Mange ür i vente med støj

Der kan derfor gü op til syv ür, før - og hvis - regeringens støjpulje nür helt ud til Hørning og Anja Warming. 

I mellemtiden kan hun se frem til endnu flere biler i baghaven. 

- Dem, der bor tÌttest pü vejen, har forsøgt at sÌtte buske og trÌer op, som de hüber vokser op og tager lidt af støjen. Men det er jo pü ingen müde nok, og det er heller ikke rimeligt, at vi selv skal gøre noget, siger hun. 

Sommerferien skal da heller ikke holdes i Hørning, fortÌller hun: 

 - I de seks ür, vi har boet her, har vi rejst sydpü. Vi kan ikke vÌre sikre pü at fü en god sommer i vores egen have.

Her oplever de den højeste trafikstøj

København

Trafikstøj i Københavns kommune. Foto: Vejdirektoratet
1.343 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel i Københavns kommune. Det gælder beboere omkring Borups Alle, Helsingørmotorvejen mellem Emdrup sø og Nordhavnsvej samt Hareskovvej. 

Gentofte

Trafikstøj i Gentofte kommune. Foto: Vejdirektoratet
504 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det er beboere omkring Motorring 3 og Helsingørmotorvejen. 

Hvidovre

Trafikstøj i Hvidovre kommune. Foto: Vejdirektoratet
361 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder beboere omkring Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. 

Gladsaxe

Trafikstøj i Gladsaxe kommune. Foto: Vejdirektoratet
234 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder boligområder omkring Motorring 3, Hillerødmotorvejen og Ring 4. 

Jammerbugt

Trafikstøj i Jammerbugt kommune. Foto: Vejdirektoratet
217 borgere oplever støj fra trafikken over 68 decibel. Det gælder beboere på strækningen fra Ålborgvej ved Fjerritslev til Thisted Landevej. 

Ringkøbing-Skjern

Trafikstøj i Ringkøbing-Skjern kommune. Foto: Vejdirektoratet
170 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder især Vardevej og Vejlevej. 

Aabenraa

Trafikstøj i Aabenraa kommune. Foto: Vejdirektoratet
151 borgere oplever støjgener fra trafikken på over 68 decibel. Det gælder området omkring Tinglev, som påvirkes af støj fra statsvejen. 

Viborg

Trafikstøj i Viborg kommune. Foto: Vejdirektoratet
139 borgere i området oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder især beboere omkring Viborgvej fra Viborg mod Randers. 

Ringsted

Trafikstøj i Ringsted kommune. Foto: Vejdirektoratet
132 borgere oplever støj fra trafikken over 68 decibel. Det gælder især beboere omkring Næstvedvej. 

Struer

Trafikstøj i Struer kommune. Foto: Vejdirektoratet
I Struer kommune oplever 271 borgere gener fra trafikstøj. For godt halvdelen af den - 131 - er støjen over 68 decibel.