Samfund

Børnehave mødte ulv tæt på skole - og afbrød turen

En ulv, der blev observeret nær en lokal skole, virkede ikke skræmt ved mødet med mennesker i byen Resen i Struer Kommune.

Onsdag formiddag var personale og omkring 20 børn fra Resen Friskole & Naturbørnehave på tur ved en lille sø nær skolen, da de pludselig fik øje på en ulv.

- Ulven befandt sig mellem 30-50 meter fra børnene, og de voksne syntes, at det var mærkeligt, at ulven bare blev siddende og observerede dem. Den virkede ikke særligt skræmt, så de afbrød turen, fortæller kasserer Henrik Borg fra Resen Friskole & Naturbørnehave til Aarhus Stifttidende.

Til TV 2 fortæller Henrik Borg, at de voksne er overbeviste om, at det var en ulv, men at børnene ikke nåede at se den.

Derfor har lærerne og pædagogerne på skolen heller ikke talt med børnene om det, men det vil de gøre i denne uge, efter at hændelsen har været nævnt i medierne.

Skolen har ingen forholdsregler for, hvordan personalet skal agere, hvis de støder på en ulv.

Tysk borgmester giver pædagoger peberspray

Det er første gang, at der er blevet observeret en ulv i Struer Kommune.

I de omkringliggende kommuner Holstebro, Lemvig og Herning er der dog blevet observeret ulve flere gange, ligesom adskillige fårebesætninger er blevet angrebet, og flere får er dræbt af ulve.

Episoden i Resen indtraf omtrent samtidig med, at en ulv blev filmet i den tyske by Walsrode syd for Hamborg.

Byen ligger i et område, hvor flere ulve er blevet set tæt på mennesker, hvilket har vakt bekymring hos forældre og pædagoger i byen, og det har fået borgmesteren for den tyske by Bomlitz til at tage affære.

Lied har organiseret undervisning for byens børnehavepædagoger og udstyret dem med peberspray, så børnene kan færdes i skovene omkring byen.

Borgmester er ikke tryg ved håndtering

I Struer Kommune har man endnu ikke overvejet, om man vil tage nogle forholdsregler over for ulve, men ovenpå hændelsen i Resen vil det blive diskuteret.

- Vi skal da nok lige have det vendt. Vi skal lige sige: Hvad gør vi, og hvor stort er problemet? For det er klart, at det skaber utryghed, siger borgmester Niels Viggo Lynghøj (S).

Borgmesteren understreger dog, at det er problematisk, at der ikke er billeder fra episoden.

- Det kan meget vel være en ulv, men man skal også passe på, hvis det ikke er en ulv, at råbe ulven kommer for mange gange.

- Men er det en ulv, så kan jeg godt forstå, at der er en bekymring. Især når man er ude med børn.

Niels Viggo Lynghøj er heller ikke helt tryg ved den måde, ulvene bliver håndteret på herhjemme fra myndighedernes side:

- Jeg synes, at man forsøger at sige både-og hele tiden. Nogle siger, at de har været her tidligere, og andre, at det skal vi have gjort noget ved. Men der mangler faktisk en konklusion: Hvad er det egentlig, man vil gøre ved situationen?

Film ulven

Ifølge Peter Sunde, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience, kan man dog jage ulven væk med langt mildere midler.

Men det er ikke der, man skal starte, siger forskeren:

- Det første, man skal gøre, er at hive sin smartphone op af lommen og filme det, man ser.

Et videoklip kan nemlig indeholde livsvigtig information for myndighederne, der holder øje med ulvenes adfærd.

Samtidig forklarer Peter Sunde, at rigtig mange formodede ulveobservationer viser sig ikke at være observationer af ulve alligevel.

Både vores sanser og hukommelse kan nemlig snyde os. Peter Sunde kender til tilfælde, hvor selv erfarne jægere har taget fejl af ulve og andre dyr.

Habituerede ulve bliver skudt

Ved at filme ulven får de forskere, der holder øje med ulvens adfærd vigtig viden, som de kan bruge til at vurdere, om der er tale om en usædvanlig og måske endda farlig adfærd.

Peter Sunde forklarer, at viden om, at en ulv har mistet sin naturlige skyhed, vil føre til, at ulven bliver skudt.

Han fremhæver et eksempel fra 2005, hvor en gruppe ulve i Nordamerika udviste tegn på ikke længere at være sky. Det førte til, at en mand mistede livet.

Havde myndighederne været opmærksomme på det ændrede adfærdsmønster, så kunne det have været undgået.

Jag den væk

Oplever man, at en ulv er for tæt på én selv eller et barn, så kan man jage den væk på samme måde, som man vil jage en hund væk.

- Råb af den, og vift med armene, lyder rådet.

- Og så piler de af.

Oftest er ulven dog overhovedet ikke opsøgende, lyder det fra Peter Sunde.

- Og i de sjældne tilfælde, hvor den er, så er det typisk, fordi man har en hund med. Det er altså ikke mennesket, der er interessant.

Ulveangreb er uhyre sjældne

Peter Sunde understreger, at ulveangreb er ekstremt sjældne.

En af årsagerne til det er, at mennesker i århundreder har forfulgt ulve og slået individer, der er kommet tæt på mennesker, ihjel. Dermed er der sket en naturlig udvælgelse, hvor kun de mest sky individer har været i stand til at opfostre levedygtigt afkom.

Samtidig kan der være en kulturel komponent, hvor ulvene har lært deres afkom at være sky.

Ni drab på 118 år

Ifølge Københavns Universitet er den største undersøgelse af ulves farlighed foretaget af Norsk Institut For Naturforskning i 2002.

Undersøgelsen viste blandt andet, at der kun er beviser for ni dødelige angreb, hvor ulve bevidst har dræbt mennesker i Europa siden 1900. Det sidste i 1974.

I alle ni dødelige angreb var det børn, der blev dræbt.

Det er dog sandsynligvis sket under forhold, der er meget forskellige fra dem, vi lever under i Danmark i dag, understreget seniorforsker Peter Sunde.