Samfund

Peter Aalbæk kender ikke Zentropas nye regler

Arbejdstilsynet har lukket sin undersøgelse, efter at Zentropa har gennemført en række tiltag mod mobning og sexchikane.

Filmselskabet Zentropa færdiggjorde i april nye etiske retningslinjer, efter at det i efteråret blev kendt, at en række nuværende og tidligere medarbejdere havde været udsat for mobning eller sexchikane.

Det viser dokumenter fra Arbejdstilsynet, som Politiken har fået aktindsigt i. 

Men producer, medejer og tidligere direktør for Zentropa Peter Aalbæk Jensen, der var genstand for anklagerne, og som vedstod sig langt de fleste af beskyldningerne, har ikke læst de nye regler for god opførsel på filmselskabet.

- Jeg kender dem ikke, siger Peter Aalbæk Jensen om de etiske retningslinjer.

Indrømmer krænkende handlinger

I retningslinjerne understreges det blandt andet, at det er "uacceptabelt", hvis man udsættes for "mobning og chikane", og at tonen skal være »bramfri, ikke nedladende«. Under Arbejdstilsynets efterfølgende besøg i november og december fandt det ikke i tidsrummet for dets besøg noget at kritisere.

Men i den efterfølgende rapport, der blev færdig i januar, blev det konstateret, at der "indtil kort tid før Arbejdstilsynet indledte sin undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, har fundet krænkende handlinger sted, som Arbejdstilsynet vurderer kan karakterises som mobning, herunder seksuel chikane".

Adspurgt om, hvorvidt disse konkrete sager med nuværende medarbejdere omhandler ham selv, svarer Peter Aalbæk Jensen: 

- Absolut.

"Han kender dem godt"

Direktør i Zentropa Anders Kjærhauge har en anden oplevelse af, hvorvidt Peter Aalbæk kender Zentropas nye retningslinjer. 

- Han kender dem godt. Han kender overskrifterne i hvert fald.

I Arbejdstilsynets rapport fra januar fremgik det også, at Zentropa skulle gennemføre en samtalerække med Peter Aalbæk Jensen om de nye retningslinjer.

Også dette afviser Peter Aalbæk Jensen over for Politiken, idet han blandt andet siger: 

- Der er ikke blevet afholdt nogen aktivitet, som jeg vil kalde en samtalerække.

Anders Kjærhauge siger derimod, at samtalerne har fundet sted.