Overenskomst 2018

Nu har de fundet manden, der skal undersøge lærernes arbejdstid

Lærerne fik ingen ny arbejdstidsaftale, men måtte tage til takke med en undersøgelseskommission. Fredag præsenteres manden, der skal lede den.

Det bliver en mand med indgående kendskab til lærergerningen og uddannelsesverdenen, der bliver formand for den undersøgelseskommission, som skal se nærmere på lærernes arbejdstid.

Kommunernes Landsforening (KL) bekræfter fredag morgen, at det bliver 61-årige Per B. Christensen, som de kommende tre år skal stå i spidsen for arbejdet.

Kommissionen er en del af de netop afsluttede overenskomstforhandlinger.

Her havde lærerne krævet en ny aftale om deres arbejdstidsregler, hvilket det ikke lykkedes at nå til enighed om. I stedet blev parterne enige om at nedsætte en undersøgelseskommission, som frem mod de næste overenskomstforhandlinger i 2021 skal kulegrave forholdene omkring lærernes arbejdstid.

- Det er et projekt, jeg tror på. Som alle ved, har Michael Ziegler og jeg siddet i fem måneder og prøvet at finde hinanden. Det har vi ikke kunnet, og derfor har vi i fællesskab sagt, at vi skal have et bedre grundlag, lød det fra Anders Bondo Christensen, der er formand i Danmarks Lærerforening.

Indtil nu har der ikke været sat navn på, hvem der skal lede kommissionen. Tidligere har Anders Bondo Christensen udtalt, at lærerne og Kommunernes Landsforening, KL, havde "et fælles navn" og "en rigtig kompetent person", som de ville tilbyde posten.

Skal undersøge reglers betydning for kvalitet

Men nu bekræfter KL, at der altså tale om Per B. Christensen, som Avisen.dk skrev torsdag. Mediet har været i kontakt med ham, men han ønskede ikke at knytte kommentarer til sin udnævnelse, før den er officiel.

Med udnævnelsen til kommissionsformand skal Per B. Christensen de kommende tre år stå i spidsen for en kreds af eksperter, som får til opgave at afdække, hvordan arbejdstidsreglerne harmonerer med lærernes mulighed for at lave kvalificeret undervisning.

Kommissionen skal også komme med bud på, hvordan folkeskolen og øvrige undervisningsområder kan spille bedre sammen. De opgaver skal være afsluttet inden de næste overenskomstforhandlinger i år 2021.

Erfaren lærer og leder

Folkeskolen er et velkendt område for Per B. Christensen, da han selv er uddannet lærer fra Vordingborg Seminarium i 1981.

Han stoppede i juni 2017 som direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune efter næsten 20 år på posten. 

I årene 2001 til 2009 var han formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) og i samme periode også medlem af KL's embedsmandsgruppe om kommunalreformen og kvalitetsreformen.

På det sociale netværksmedie Linkedln beskriver han sig selv således: 

- Jeg har beskæftiget mig med uddannelse, udvikling af uddannelse og ledelse på børn- og unge-, kultur-, arbejdsmarkeds-, uddannelses- og personaleområdet i stat, amt og kommuner næsten hele mit voksne liv. Jeg har skrevet en række artikler om ledelse, uddannelse og udvikling af den offentlige sektor og er medforfatter til en række publikationer og lærebøger, ligesom jeg fortsat holder en række foredrag om ovenstående.

Tilbage i januar i år blev han af undervisningsminister Merete Riisager (LA) udpeget som opmand, der skal være med til at understøtte arbejdet med Forberedende Grunduddannelse, FGU. 

Aftale splitter lærere

Lærernes arbejdstid var en af de helt store knaster ved overenskomstforhandlingerne. Siden 2013 har lærernes arbejdstid ikke være reguleret af overenskomsten, men i stedet af det lovindgreb, der kom efter lærerlockouten det år.

I det lovindgreb er lærernes arbejdstid reguleret på en årsnorm, hvilket vil sige, at antallet af arbejdstimer kan variere fra måned til måned og først skal gå op hen over et helt år.

Lærernes forhandlere krævede fra begyndelsen af forhandlingerne, at arbejdstiden skulle opgøres efter en ugenorm - senere blødte de op og ville have en kvartalsnorm.

Men det endte altså helt uden en aftale, og derfor har forliget også splittet lærerne, hvor mange har erklæret sig utilfredse med aftalen om en undersøgelseskommission.