Samfund

Global opvarmning er en fordel for pukkelhvaler – for en stund

Der kommer flere og flere pukkelhvaler omkring Sydpolen, viser et nyt studie.

Normalt hører man om, at global opvarmning ødelægger verdens dyreliv og gør arter truede.

På Sydpolen er det dog en anden historie.

Bestanden af pukkelhvaler, som ellers tidligere var truet, efter at de blev jaget op gennem 1800- og 1900-tallet, bliver nu større, og hunhvalerne får flere kalve end tidligere.

Det viser et nyt studie, som forskere fra University of California, Santa Cruz står bag.

Drægtige hunner ammer også

I studiet har forskerne i seks år registreret pukkelhvalerne i havet omkring den vestlige del af den antarktiske halvø.

Undersøgelserne viste, at 63,5 procent af hunhvalerne var drægtige. Det er noget mere, end da en lignende undersøgelse blev lavet mellem 1950 og 1956, da man blev klar over, at pukkelhvalerne var truede. Her var kun 48 procent af hunhvalerne drægtige.

Det nye studies resultater tyder også på, at der går kortere tid imellem, at hvalerne kælver. For 60 år siden var 42,1 procent af de ammende hunhvaler allerede drægtige igen.

Nu er det tal oppe på 54,5 procent.

Syv grader varmere

Forskerne mener, at fremgangen for pukkelhvalerne primært skyldes, at man er holdt med at jage dem. Bestanden er dog steget hurtigere end forventet, og det skyldes den globale opvarmning.

Siden 1950’erne er temperaturen steget næsten syv grader på Sydpolen. Det betyder, at der i gennemsnit er 80 dage mindre med havis hvert år – og det giver flere yngleområder til pukkelhvalerne.

Blåhvaler og finhvaler, der også lever omkring Sydpolen, har dog ikke oplevet samme fremgang. Det skyldes blandt andet, at de ikke benytter sig af samme yngleområder, og at pukkelhvalerne bliver tidligere kønsmodne og er drægtige i kortere tid.

Krillen er truet

Alt er dog ikke fryd og gammen for de 15 meter lange hvaler.

De lever nemlig primært af krill, og de temperaturstigninger, der har gjort livet nemmere for pukkelhvalerne, har omvendt gjort livet sværere for krillen.

Krill er meget temperaturfølsomme, og bare en enkelt grads temperaturstigning kan blive fatal.

I koldt vand vokser krillen hurtigt, og bare lidt varme kan stoppe deres udvikling og dermed reducere mængden af hvalføde, har et andet studie vist.

Hvis mængden af krill omkring Sydpolen falder drastisk, kan det blive fatalt for hele områdets økosystem – også pukkelhvalerne.

Derfor frygter forskerne fra University of California, Santa Cruz, at fremgangen for de tonstunge pattedyr kun er en kort fornøjelse. For selv om de nyder godt af temperaturstigningerne sydpå, så vil det på længere sigt gøre det svært for dem at finde føde.