Overenskomster: Her er hovedpunkterne på alle tre områder

Der er nu indgået aftaler om overenskomster på både det kommunale, regionale og statslige område.

Lørdag aften faldt den sidste brik på plads i det store puslespil, da der landede en overenskomstaftale på det statslige område.

Natten til lørdag blev der indgået en aftale for de sidste 80.000 ansatte i regionerne, efter der onsdag var indgået delforlig for omkring 40.000.

Aftalen for det kommunale område aftale faldt på plads fredag.

Dermed er en forestående strejke og lockout aflyst. Nu skal aftalerne dog først stemmes igennem hos de enkelte fagforbund, før konflikten er endeligt afblæst. Den hidtidige overenskomst for alle landets 745.000 offentligt ansatte udløb den 1. april.

Her er hovedpunkterne i de tre nye aftaler, ud fra hvad vi ved indtil videre:

Kommune

Cirka 500.000 ansatte

 • Lønramme på 8,1 procent over tre år.
 • Man afskaffer det såkaldte privatlønsværn, og indført en ny lønregulering, der følger udviklingen på det private arbejdsmarked.
 • Ifølge KL og hovedorganisationen Akademikerne indeholder aftalen en sikring af retten til en betalt spisepause.
 • Det er ikke lykkedes parterne at indgå en aftale om arbejdstiden for lærerne. I stedet er parterne blevet enige om et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode. En undersøgelseskommission skal afdække, hvordan arbejdstidsreglerne understøtter lærernes muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen. Det skal danne udgangspunkt for overenskomstforhandlingerne i 2021.

Stat

Cirka 180.000 ansatte

 • Samlet lønramme er på 8,1 procent over de næste tre år og vil ifølge Finansministeriet give en generel lønstigning på 6,2 procent til de statsansatte. De får lønstigninger, som sikrer reallønsstigninger, og at den offentlige lønudvikling følger den private. Herved fjernes privatlønsværnet.
 • Desuden sikres markante lønforbedringer til statens lærlinge og elever, hvis lønninger fremover kommer til at ligge på niveau med lønningerne blandt elever i den private sektor. Lønstigningen er op mod 20 procent.
 • Aftalen indeholder ikke et nyt lønsystem. Det var ellers statens topforhandler Sophie Løhdes ønske, at man fik et nyt lønsystem, så folk kan blive mere individuelt aflønnede.
 • Den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag. Det vil sige, at arbejdsgiver ikke kan ændre ved spisepausen uden at aftale det ved forhandlingsbordet – hverken nu eller i fremtiden.
 • Betingelserne er ikke offentliggjort endnu, men ifølge TV 2s erhvervskommentator Ole Krohn vil dem, der ikke havde spisepausen i forvejen, komme til at betale for den. Det kommer til at ligge på samme niveau som det regionale område, 0,35 procent af lønsummen.

Region

Cirka 120.000 ansatte

 • Der er ad to omgange indgået en aftale med samtlige offentligt ansatte i regionerne.
 • Onsdag lavede fagforbund under LO et forlig med Danske Regioner, og natten til lørdag lavede forbundene under FTF og Akademikernes Centralorganisation også en aftale.
 • Lønrammen er til 8,1 procent over tre år. Det vil ifølge Danske Regioner give generelle lønstigninger på 6,1 procent.
 • Desuden har parterne fundet en løsning på en af de store knaster, den betalte spisepause.
 • Der er også lavet en reguleringsordning, der ikke længere indeholder et privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.