Overenskomst 2018

De offentligt ansatte får lønstigninger på 27 milliarder kroner - dyrt, mener DA

Lønningerne i det offentlige stiger med 8,1 procent over de næste tre år. - Det er blevet en dyr aftale, siger Dansk Arbejdsgiverforening.

Efter maratonforhandlinger i Forligsinstitutionen blev der lørdag aften landet en overenskomstaftale på det statslige område.

Dermed er der fundet en løsning for arbejdsforhold som blandt andet lønudvikling og den betalte spisepause for de cirka 745.000 offentligt ansatte i staten, regionerne og kommunerne.

Den danske model har sejret, lyder det, og over hele linjen i fagbevægelsen jubler man over, at der er indgået en aftale. Således blev der drukket champagne i plastikkrus og givet 'high-fives', da fagbevægelsens topfolk oven på de 35 timers forhandlinger i Forligsinstitutionen i det indre København kunne præsentere den nye aftale. 

Men det er ikke alle, der er entydigt glade for det indgåede forlig. Eksempelvis mener Dansk Arbejdsgiverforening, at det er blevet en dyr aftale.

- Den aftalte lønstigning på 8,1 procent over tre år er markant højere end lønstigningen i de private overenskomster. Det risikerer på sigt at være med til at udhule den danske konkurrenceevne med tab af vækst og danske arbejdspladser, siger direktør Jacob Holbraad i en pressemeddelelse.

- Jeg er tilfreds med, at der nu er indgået overenskomstaftaler på det offentlige arbejdsmarked. Alternativet - en konflikt - er meget dyr for hele det danske samfund og de danske virksomheder. Jeg noterer mig dog også, at det blev en dyr aftale, siger Jacob Holbraad.

Lønstigninger på 27 milliarder

Ifølge tal fra Danmarks Statistik (DST) lå de samlede lønudgifter til de offentligt ansatte i 2017 på godt 332 milliarder kroner.

Med en stigning i lønningerne i det offentlige på 8,1 procent over de næste tre år, så vil den samlede lønsum stige til 359 milliarder kroner. Altså en stigning på 27 milliarder kroner. Og det er tilfredsstillende for Tore Stramer, der er cheføkonom i Nykredit.

- Set med mine økonombriller, så er overenskomstaftalen godt nyt for dansk økonomi, siger han til TV 2. 

- Den aftalte lønvækst vil bidrage med lidt ekstra fart til opsvinget og vil samtidig ikke skade konkurrenceevnen. Det er bestemt bestået. Men nok lige så vigtigt undgår vi en meget omfattende storkonflikt, der ville have sat store dele af Danmark i stå. En storkonflikt kunne potentielt have barberet 5-7 milliarder kroner af BNP om ugen, siger Tore Stramer.

Afstemning

Har lønmodtagerne samlet set opnået en god overenskomst?

Han mener også, at det er positivt, at der er udsigt til, at lønvæksten i den private og offentlige sektor vil følges nogenlunde ad i overenskomstperioden.

- Først og fremmest vil overenskomstaftalen sikre de offentlige ansatte en pæn reallønsfremgang over de kommende år. En offentlig ansat med en månedsløn på for eksempel 25.000 kroner vil således opleve en samlet real indkomstfremgang på cirka 12.900 kroner i overenskomstperioden, svarende til knap 360 kroner om måneden.

- Med tanke på, at der er ca. 750.000 offentlige ansatte i Danmark, så er der altså lagt op til, at den pæne reallønsfremgang i den offentlige sektor vil give et rygstød til privatforbruget de kommende år, siger cheføkonomen i Nykredit. 

Ingen skattestigninger

Innovationsminister Sophie Løhde (V), der har været chefforhandler for arbejdsgiverne på det statslige område, mener, at den indgåede aftale er en god aftale, som både arbejdsgiverne og lønmodtagerne kan se sig selv i.

- Jeg er stolt af, at det er lykkedes os at lande en aftale, der er god for begge parter. Det er en økonomisk ansvarlig aftale, som sikrer, at vi ikke sætter den gode udvikling i dansk økonomi over styr, siger Sophie Løhde til TV 2.

Innovationsministeren pointerer især, at man med aftalen sikrer lønstigninger og samtidig etablerer en ny kompetencefond. 

- Der er mange vigtige og gode elementer i aftalen. Forliget indeholder blandt andet en ny chefaftale for alle selvejende institutioner og en markant lønforbedring for alle lærlinge og elever i staten. Selv om I, i medierne, næsten kun har talt om spisepausen, så har vi fået en række vigtige prioriteter igennem. Vi ønsker en stærk offentlig sektor, og det indbefatter også, at medarbejderne får andel i, at der er fremgang i dansk økonomi. Vi har landet en aftale med en balance, der er holdbar, siger Sophie Løhde.

Hun afviser desuden, at der vil blive lagt op til skattestigninger for at finansiere de lønstigninger, der nu er på vej på det offentlige plan. 

- Det er ikke sådan, at der kommer skattestigninger, fordi vi sætter lønningerne op for de statsansatte. Sådan er logikken jo ikke. I sidste ende bliver alting finansieret af os alle sammen som skatteborgere, siger innovationsministeren.