Alle aftaler er landet - her er reaktionerne

Over en bred kam er der glæde og lettelse over, at det er lykkedes at finde en løsning for alle offentligt ansatte i overenskomstforhandlingerne.

Lørdag aften faldt den sidste aftale på plads på det statslige område i de langstrakte overenskomstforhandlinger.

Dermed er der fundet en løsning for arbejdsforhold som blandt andet lønudvikling og den betalte spisepause for de cirka 745.000 offentligt ansatte i staten, regionerne og kommunerne.

Og den samlede aftale for de offentligt ansatte har affødt mange reaktioner - både fra politisk hold, chefforhandlerne og fra fagforeningernes side. Her er et udsnit:

Løkke: - Brug for samarbejde

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) glæder sig over, at det i sidste ende lykkedes arbejdsmarkedets parter at finde hinanden.

På Twitter skriver han:

- Så kom de offentlige overenskomstaftaler på plads med pæne lønstigninger uden at sætte gode tider over styr. Ikke kun godt for alle, der arbejder i kommuner, regioner og staten, men for os alle. Danmark har ikke brug for konflikt, men samarbejde.

Fra den anden side af det politiske landskab lyder der fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, primært en ros til de offentligt ansattes sammenhold og kampgejst gennem maratonforhandlingerne i Forligsinstitutionen.

- Tak til jer for jeres arbejde i vores velfærd og for jeres kamp. I giver håb, lyder det blandt andet.

Roser den danske model

Politisk leder for De Radikale, Morten Østergaard, giver på Twitter udtryk for sin lettelse over, at Danmark undgik en storkonflikt, og samtidig roser han den danske forhandlingsmodel.

- Den danske model stod for presset. Det kan vi alle glæde os over, mens vi ånder lettet op over, at Danmark ikke sættes i stå i en storkonflikt. Vi letter på hatten for de trætte forhandlere, som nåede i mål på fællesskabets vegne, siger han.

Justitsminister og formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen (C), er meget enig med sin kollega og hylder i samme vendinger arbejdsmarkedets parter og indsatsen fra begge sider.

- Den danske model viser endnu en gang sit værd. Gode aftaler til gavn for landet og vores mange offentligt ansatte. Tak for den konstruktive og vedholdende indsats fra alle sider. Respekt hele vejen rundt, lyder fra Søren Pape Poulsen.

Uffe Elbæk (Å), politisk leder for Alternativet, vælger at fejre afslutningen på overenskomstforhandlingerne med at udråbe et højt hurra.

- Får altså lyst til at udråbe et højt hurra for den danske model. Den længe leve: Hurra. Hurra. Og endnu engang hurra, skriver han på Twitter.

Har kæmpet for lærerne

Flere af topforhandlerne på både det statslige, regionale og kommunale område i overenskomsterne har også givet udtryk for deres syn på de nyindgåede aftaler.

Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening og chefforhandler på det kommunale område for lønmodtagerne, er af sit bagland blevet kritiseret for ikke at lande en endelig aftale om lærernes arbejdstid i den nuværende overenskomst.

Men Anders Bondo mener, at han gennem fem måneder har kæmpet for lærerne og fået forhandlet det bedst mulige resultat hjem.

- Jeg har ikke kæmpet i fem måneder for nu at stikke halen mellem benene og svigte lærerne, udtaler Anders Bondo blandt andet.

Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om et forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode, der skal ledes af en særlig undersøgelseskommission.

Forhandlingsmodellen virker

Chefforhandler for arbejdsgiverne på det statslige område, Sophie Løhde (V), siger, at det tog tid at lande en overenskomstaftale, men hun mener, at det er en god aftale, som begge parter kan se sig selv i.

- Efter lange forhandlinger har vi indgået et godt og ansvarligt #OK18-forlig for 180.000 statsansatte. Vi sikrer blandt andet lønstigninger, etablerer en ny kompetencefond og sikrer ro om spisepausen. Det tog tid. Men vi kom i mål med en god aftale, som begge parter kan se sig selv i, lyder det fra innovationsministeren.

Også fra Anders Kühnau, der har været chefforhandler for regionerne ved overenskomstforhandlingerne, lyder der positive toner om de netop afsluttede forhandlinger.

Han hæfter sig ved, at den danske forhandlingsmodel har virket.

- Mange har sagt, at den danske model var død på det offentlige område. #OK18 har vist mig, at den lever! Selvom forløbet har været langt og knudret, landede vi aftaler hele vejen rundt og afværgede konflikten, hvilket jeg er lykkelig for. Tak til alle, der har bidraget.

Positive toner

Fra hovedorganisationen FTF, der repræsenterer cirka 80 fagforbund, er der glæde at spore fra formand Bente Sorgenfrey.

Hun giver udtryk for, at sammenholdet blandt lønmodtagerne på tværs af staten, regionerne og kommunerne har været udslagsgivende for det endelige resultat, som hun finder positivt.

- Er så glad, nu er også staten på plads med #OK18 aftale. Stort tak til alle der bidrog - på gaden og i forligsen. Sammenhold giver styrke og sikrede, at alle tre aftaler kom på plads.

Samme positive toner lyder fra Lizette Risgaard, formand for LO.

- Stærkt! Med statens aftale er alle OK-områder i hus. Den danske model har igen vist, at den kan levere #Enløsningforalle. Tillykke til forhandlerne, medlemmerne og det danske samfund med de stærke aftaler.

Sammenhold gør stærk

Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, hylder ligesom Bente Sorgenfrey det sammenhold, der har været blandt lønmodtagerne.

- Vi har været igennem meget i løbet af de forhandlinger, der har kørt siden december måned. På intet tidspunkt har jeg haft forventning om så flot et resultat, som vi står med i dag, og vi skylder sammenholdet og fællesskabet den største tak, lyder det fra Akademikerne, hvilket falder i tråd med tonerne fra Politiforbundet:

- Vi er lettede over, at der nu er et forlig. Vi har taget et enormt ansvar på os. Hele dette forløb har også vist nødvendigheden af fagforeninger, der holder sammen på tværs, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

En dyr løsning

I modsætning til de fleste kommentarer til landingen af en samlet aftale for overenskomstforhandlingerne er Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) administrerende direktør, Jacob Holbraad, ude og mane en anelse til besindighed.

For det er ifølge DA's direktør en dyr løsning, der er indgået med forliget, hvilket på sigt kan få store konsekvenser og i sidste ende koste danske arbejdspladser.

 - Jeg er tilfreds med, at der nu er indgået overenskomstaftaler på det offentlige arbejdsmarked. Alternativet - en konflikt - er meget dyr for hele det danske samfund og de danske virksomheder. Jeg noterer mig dog også, at det blev en dyr aftale. Den aftalte lønstigning på 8,1 procent over tre år er markant højere end lønstigningen i de private overenskomster. Det risikerer på sigt at være med til at udhule den danske konkurrenceevne med tab af vækst og danske arbejdspladser, siger Jacob Holbraad.