Konflikten er aflyst for nu - aftale på plads i staten

Som det sidste af de tre områder i det offentlige er det også lykkedes parterne i staten at lande en aftale.

Der er indgået forlig om en ny overenskomst for de 180.000 ansatte på det statslige område.

Det oplyser statens hovedforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), og chefforhandler for de statsansatte Flemming Vinther lørdag aften.

- Det er en god aftale, som begge parter kan se sig selv i. Det er en økonomisk ansvarlig aftale, men det er også én, hvor der er plads til mærkbare lønstigninger for de statsansatte de kommende år, fortæller Sophie Løhde.

Aftalen er faldet på plads efter maratonforhandlinger i Forligsinstitutionen, hvor parterne i staten har forhandlet siden fredag formiddag, kun afbrudt af korte pauser. 

Med forliget på det statslige område er en forestående konflikt aflyst, da der de seneste dage også er landet aftaler for både det kommunale område og det regionale område.

Hvis ikke det var lykkedes forhandlerne at blive enige inden deadline den 1. maj, kunne der være indledt strejker fra den 6. maj og en omfattende lockout fra den 12. maj.

Lønmodtagere må betale for spisepause

En af de helt store knaster under forhandlingerne har været spørgsmålet om den arbejdsgiverbetalte spisepause.

Lønmodtagerne og Flemming Vinther havde krævet spisepausen skrevet ind i overenskomsten uden at skulle give afkald på noget til gengæld, mens arbejdsgiverne ville have betaling for at indskrive den.

- Vi har landet en aftale i fællesskab. Det har været en lang rejse. Det er en aftale, som også indholder en overenskomstsikring af spisepausen, og det er en del af den aftale, vi har lavet. Det er en afbalanceret aftale, fortæller Flemming Vinther.

Der er indgået forlig om en ny overenskomst for de ansatte på det statslige område. Video: Asger Manuel Jørgensen

Ifølge TV 2s Ole Krohn er det endt med en løsning meget lig den, som forhandlerne tidligere har indgået på de andre områder, hvor lønmodtagerne må betale lidt gennem nogle puljepenge og øget rådighed.

Tilfredshed med resultatet

Foruden en sikring af den betalte spisepause indholder aftalen også en lønramme over tre år på 8,1 procent samt en fjernelse af privatlønsværnet.

 - Vi startede ud på 8,17 og vi landede på 8,10, det synes jeg ikke er så ringe endda, siger Flemming Vinther.

Sophie Løhde fremhæver, at aftalen indeholder en ny kompetencefond, en ny chefaftale for alle selvejende institutioner og en lønforbedring for alle lærlinge og elever i staten, så deres lønninger fremover kommer til at ligge på niveau med elever i den private sektor.

- Det er en aftale, hvor de offentligt ansatte også kommer til at mærke, at det her land er i fremgang, fortæller innovationsministeren.

Aftalen indeholder til gengæld ikke et nyt lønsystem. Det var ellers Sophie Løhdes ønske, at man fik et nyt lønsystem, så folk kan blive mere individuelt belønnede.

Aftalen skal nu til afstemning hos de enkelte forbund.

Langstrakt forløb

Den hidtidige overenskomst for alle landets 745.000 offentligt ansatte udløb den 1. april.

Arbejdsgiverne og de ansatte i staten, regionerne og kommunerne har forhandlet siden december, men måtte undervejs opgive at nå til enighed. Det førte i starten af marts til strejkevarsel fra fagforeningerne, mens arbejdsgiverne svarede igen med varsel om en historisk omfattende lockout.

Siden har parterne fortsat forhandlingerne i Forligsinstitutionen i håb om at undgå den storkonflikt, der ville lamme store dele af det offentlige Danmark.

Her har forligsmand Mette Christensen to gange udskudt konflikten for at lade forhandlingerne fortsætte, og med få dage til den endelige deadline på tirsdag er der nu aftaler på plads for alle tre områder.