Det ved vi om aftalen på det statslige område

Den store knast i forhandlingerne i staten har været den betalte spisepause. Den er nu indskrevet i overenskomsten.

Efter knap fem måneders forhandling er der nu faldet en overenskomstaftale på plads for landets statsligt ansatte.

Dermed kan en konflikt afblæses for de statsansatte, som blandt andet er gymnasielærere, præster, politibetjente og medarbejdere i ministerier og styrelser.

De fulde aftaletekster er endnu ikke offentliggjort, men TV 2 forsøger herunder at samle op på, hvad vi ved om aftalen, der omfatter omkring 180.000 statsansatte og løber over tre år.

Lønnen

De ansatte får lønstigninger, som sikrer reallønsstigninger, og at den offentlige lønudvikling følger den private. Herved fjernes privatlønsværnet.

Den samlede økonomiske ramme er på 8,1 procent over de næste tre år og vil ifølge Finansministeriet give en generel lønstigning på 6,2 procent til de statsansatte.

Aftalen indeholder ikke et nyt lønsystem. Det var ellers statens topforhandler Sophie Løhdes ønske, at man fik et nyt lønsystem, så folk kan blive mere individuelt aflønnede.

Desuden sikres markante lønforbedringer til statens lærlinge og elever, hvis lønninger fremover kommer til at ligge på niveau med lønningerne blandt elever i den private sektor. Lønstigningen er op mod 20 procent.

Spisepausen

Den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag. Det vil sige, at arbejdsgiver ikke kan ændre ved spisepausen uden at aftale det ved forhandlingsbordet – hverken nu eller i fremtiden.

Betingelserne er ikke offentliggjort endnu, men ifølge TV 2s erhvervskommentator Ole Krohn vil dem, der ikke havde spisepausen i forvejen, komme til at betale for den.

Det kommer til at ligge på samme niveau som det regionale område, 0,35 procent af lønsummen.

- Det vil sige, at de organisationer, der har stået fast på det, de får en lidt mindre lønstigning end de andre, fordi de betaler for den.

- Der kan være tekniske variationer fra gruppe til gruppe, men vi får at vide, at det er de her såkaldte puljer til organisationerne, og så har man også taget noget fra rådigheden, siger Ole Krohn.

Lærernes arbejdstid

En kommission på det kommunale område med stærke suveræne beføjelser skal skabe et grundlag for forhandlingerne om en ny aftale om arbejdstid, også for underviserne i staten.

Udgangspunktet er, at underviserne skal have rammer, så de kan lykkes med deres vigtige opgaver og lave kvalificeret undervisning. Kommissionen får en formand, som Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening i fællesskab udpeger. Hvem det bliver, er endnu uvist. 

Kommissionen skal også komme med bud på, hvordan folkeskolen og øvrige undervisningsområder kan spille bedre sammen. Kommisionens arbejde skal være afsluttet inden de næste overenskomstforhandlinger i år 2021.

Kompetencefond

Der skal etableres en ny kompetencefond, som skal give medarbejderne ude på de enkelte arbejdspladser bedre muligheder for at tilegne sig og udvikle de nødvendige kompetencer, der efterspørges lokalt på de statslige arbejdspladser og på et moderne arbejdsmarked i øvrigt, oplyser Finansministeriet.

I fonden kan statens medarbejdere søge midler til individuel kompetenceudvikling. Der overføres 172 millioner kroner i overenskomstperioden, der finansieres af overenskomstrammen.

Nye chefaftaler

Der indføres nye fælles chefaftaler, der forenkler løn- og ansættelsesvilkårene for chefer på visse selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner.

Blandt andet er parterne blevet enige om, at man vil analysere chefområdet på universiteterne med henblik på at lave en specifik aftale for denne gruppe.

Udflyttede medarbejdere

Vilkårene for medarbejdere, hvis arbejdsplads flytter geografisk som led i regeringens ’Bedre Balance’-planer, forbedres også på forskellig vis.

Det er aftalt mellem parterne, at der skal være mulighed for at give et udligningstillæg, hvis en statslig arbejdsplads flytter adresse.

_

Kilder: Finansministeriet, Offentligt Ansattes Organisationer, 3F, Sophie Løhde, Flemming Vinther, TV 2 og CFU-forliget OK18.