Overenskomst 2018

Stat og regioner forhandler videre – disse detaljer mangler at falde på plads

Det er især spørgsmålet om den betalte spisepause, der mangler at falde på plads på de to områder.

Mens det fredag lykkedes topforhandlerne på det kommunale område at lande en ny overenskomstaftale, fortsætter forhandlingerne for staten og regionerne.

Parterne har siden klokken 10 siddet ved forhandlingsbordet i Forligsinstitutionen for at forsøge at nå til enighed og derved undgå en storkonflikt.

Omkring 40.000 af de ansatte i regionerne fik allerede natten til onsdag en delaftale, men dobbelt så mange står fortsat uden en løsning, da FTF og Akademikerne takkede nej til den aftale, som LO-forbundene nikkede ja til.

Topforhandleren for arbejdsgiverne på det regionale område, Anders Kühnau, fortæller fredag aften, at der stadig arbejdes på en aftale.

- Jeg kan ikke sige, hvad vi konkret forhandler om, men vi er stadig i gang med at forhandle. Forhåbentlig lander vi snart en løsning, så vi får alle med på det regionale område, siger han ifølge Ritzau.

 - Vi bruger den tid, der skal til, og skal vi bruge natten med, så gør vi det.

Herunder kan du se, hvad status er for henholdsvis staten og for regionerne:

 • Hvor mange er omfattet af forhandlingen?

  Der er cirka 180.000 ansatte i staten.

  Cirka 80.000 ud af de 120.000 ansatte i regionerne mangler en aftale.

 • Hvilke grupper risikerer fortsat konflikt?

  En konflikt i staten vil bl.a. påvirke togtrafikken, flytrafikken, præster, domstole, gymnasier, erhvervsskoler og universiteter.

  En konflikt i regionerne vil ramme massivt på landets sygehuse og hospitaler, hvor bl.a. sygeplejersker og læger stadig er uden aftale.

 • Hvad mangler at falde på plads?

  Den store knast er fortsat den betalte spisepause. Akademikerne og kontorfunktionærerne vil have pausen skrevet ind i deres overenskomst, mens arbejdsgiverne vil have noget til gengæld. Og det har akademikerne indtil videre ikke været villige til, da de mener pausen er en ret - og ikke bare kutyme, som arbejdsgiverne mener.

  Hos regionerne var det spørgsmålet om spisepausen, der splittede lønmodtagerne. FTF'erne og akademikerne var ikke tilfredse med den løsning, LO-gruppen tog imod. Seneste melding er, at der nu også er fundet en løsning for sygeplejerskerne, men at der er besværligheder med akademikerne.

I både staten og for de resterende lønmodtagere i regionerne er den betalte spisepause for akademikerne fortsat den primære knast, der står i vejen for en aftale.

TV 2s Ole Krohn har tidligere vurderet, at uenigheden om spisepausen bliver løst på en af de to følgende måder:

 1. Enten får FTF-organisationerne lov til at lave tilføjelser til LO-forbundenes nye aftale med regionerne. Tilføjelser, som yderligere præciserer, at spisepausen er sikret, og som ikke koster lønmodtagerne noget. Det bliver med stor sandsynlighed resultatet.
 2. Eller også går FTF-organisationerne med til at betale for spisepausen. Ifølge Ole Krohns oplysninger ligger betalingskravet fra arbejdsgiverne mellem 0,2 og 0,4 procent af lønsummen.

Løhde gik optimistisk ind til forhandlinger

Statens chefforhandler, Sophie Løhde, ville ikke kommentere på indholdet af de konkrete forhandlinger, da hun fredag ankom til Forligsinstitutionen.

Hun ville dermed heller ikke fortælle, hvordan det stod til i forhandlingerne om spisepausen.

- Jeg går forsigtigt optimistisk ind i dag. Vi ønsker at lande en aftale, og det vil vi gøre vores yderste for, sagde hun.

Både arbejdsgiverne og lønmodtagerne har dog peget på, at et forlig på ét område kunne hjælpe med at få aftaler på plads på de andre.

- Jeg håber, at nogle af de gode aftaler, vi har lavet i kommunerne, kan overføres på regionerne, siger Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF.

Sygeplejersker meldes tættere på løsning 

I regionerne er sygeplejerskerne en af de grupper, der indtil videre står uden for det delforlig, der blev indgået på det regionale område natten til onsdag.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, er topforhandler for de ansatte i regionerne, og hun er tilfreds med den aftale, hun var med til at lande på det kommunale område.

- I den kommunale aftale har vi fået en anden formulering omkring spisepausen. Det er vigtigt for os. Den aftale, som LO-forbundene indgik med regionerne, bekræfter, at det er en kutyme. Men vi mener, at det sådan set er en ret, siger hun.

Seneste melding fra Forligsinstitutionen er, ifølge TV 2s Lennart Sten, at Grete Christensen oplyser, at man har fundet en løsning for sygeplejerskerne, men at der er større besværligheder med at nå til enighed omkring akademikerne.

Eksperter tvivler på konflikt

Hvis ikke parterne kan nå til enighed, ender det med strejke og lockout. Men efter der er faldet en aftale på plads på hele det kommunale område, vurderer flere eksperter, at udsigten til konflikt er aflyst.

- Når der nu ligger et delforlig på det regionale område og et stort forlig på det kommunale område, så lægger det et enorm pres på de statslige forhandlere om at finde en løsning, siger Bent Greve, der er arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet.