Samfund

Der er indgået forlig for hele det kommunale område

Kommunernes forhandlere er blevet enige om overenskomster på det kommunale område.

Der er indgået forlig på hele det kommunale område, fortæller forhandlerne Anders Bondo Christensen og Michael Ziegler kort før middag fredag. Og forliget dækker alle 500.000 offentligt ansatte på det kommunale område, lyder det.

- Jeg synes virkelig, at vi står med et resultat, som vi kan være bekendt, siger Anders Bondo Christensen, chefforhandler for de kommunalt ansatte.

- Vi kom først rigtigt tæt på hinanden på løn, så kom vi rigtigt tæt på hinanden på spisepausen, og til sidst kom vi rigtigt tæt på hinanden på lærernes arbejdstid, lyder det fra borgmester Michael Ziegler, chefforhandler for Kommunernes Landsforening.

Aftalen indeholder en lønramme på 8,1 procent. Det svarer til det delforlig, der er indgået i regionerne. Desuden er det såkaldte privatlønsværn afskaffet. Forliget gælder for de kommende tre år.

Samlet forlig

Det blev altså til en samlet aftale og ikke et delforlig for nogle af grupperne, ligesom det i første omgang endte med på det regionale område. På det regionale område var det især slagsmålet om den betalte spisepause, der skilte arbejdstagerne fra LO-gruppen og FTF-gruppen.

Og spisepausen har været en af de store knaster under de løbende forhandlinger. Men et delforlig blev altså ikke nødvendigt på det kommunale område, forklarer Grethe Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

- LO-gruppen har ligesom deres aftale, der betrygger dem i, at spisepausen er, som den har været hele tiden. Og vi har fra FTF-gruppen vurderet, at det er vigtigere at sige, at vi juridisk set ikke er helt enige i fortolkningen af den, men vi har hørt på alle betoningerne fra arbejdsgiverne, om at de bestemt ikke har tænkt sig at ændre på noget af det her - og hvis det skulle komme dertil, så forbeholder vi os retten at løfte sagen ved en voldgift.

Spisepausen har været en af de tre knaster under forhandlingerne. Video: Anne Brandbjerg

Løsningerne på spisepausen er dog ikke helt ens for alle faggrupper:

- Der fundet en god løsning for LO-grupperne og en god løsning for FTF-grupperne, og så er der fundet en lidt anden løsning for Akademikernes Centralorganisation. Folk spiser frokost i dag, når det er tid til det, og det kommer de også til i morgen. For akademikernes vedkommende er der skrevet en explicitering i deres overenskomst, lød det fra Michael Ziegler, da forliget blev offentliggjort. 

Hvad betyder det på nudansk?

- Det betyder, at de har en spisepause.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, er også tilfreds med den del:

- Vi er gået efter en overenskomstsikring af spisepausen, og det er det, vi vurderer, at der ligger i det her resultat. 

På spørgsmålet om Akademikerne har måttet betale for at få spisepausen ind i overenskomsten, afviser Lars Qvistgaard og fortæller, at de har fået et resultat 'i balance'.

Ingen ny arbejdstidsaftale

En anden af de helt store knaster har været lærernes arbejdstid.

Her skal Anders Bondo Christensen nu have aftalen godkendt i sit bagland i Danmarks Lærerforening. Han fastslår, at han har et resultat, han vil anbefale.

- Ellers havde jeg ikke stået her med Michael Ziegler. Og jeg er rigtigt, rigtigt glad for at sige, at nu har vi en overenskomst for alle. Vi har svar på de knaster, vi har bokset med i fem måneder.

Fredag middag faldt en overenskomstaftale på hele det kommunale område på plads. Video: Anne Brandbjerg

I dag er lærernes arbejdstid reguleret af en årsnorm som følge af lovindgrebet i 2013. Det vil sige, at arbejdstiden for den enkelte lærer bliver reguleret, så timeantallet skal passe hen over et helt år. Oprindeligt ønskede man sig fra lærernes side en ugenorm, så eventuelt overarbejde skulle reguleres løbende. Siden rykkede man sig til at kræve en kvartalsnorm. 

- Arbejdstid er kernestof i en overenskomst, og derfor vil lærerne gerne have den tilbage i overenskomsten. Og det er arbejdsgiverne også med på. Det har man sagt meget tidligt i forløbet. Det, der har været stridspunktet, er så, hvad skal der stå i overenskomsten, og det er det, man har lagt arm om i månedsvis, fortæller Henny Christensen, nyhedsredaktør på avisen.dk.

Senere fredag eftermiddag kom det frem, at lærerne ikke har fået en ny arbejdstidsaftale som en del af forliget i kommunerne. I stedet har parterne aftalt, at en undersøgelseskommission frem mod de næste overenskomstforhandlinger i 2021 skal kulegrave forholdene omkring lærernes arbejdstid.