Forsvarer forlig i videohilsen til medlemmer: Ved der vil komme kritik

En af nattenshovedpersoner, Dennis Kristensen forklarede blandt andet, hvordan forliget kom på plads - ikke mindst den omdiskuterede spisepause.

I Odense Kongrescenter tager FOA onsdag afsked med formand Dennis Kristensen. Det sker få timer efter, at selvsamme har landet en aftale i Forligsinstitutionen natten mellem tirsdag og onsdag.

Og blandt de delegerede fylder nattens delaftale, som blev indgået uden FTF-organisationerne og Akademikerne, da også mest.

Det fortæller TV 2s reporter Marie Rønde, som deltager i mødet i Odense.

Dennis Kristensen befinder sig selv i Forligsinstitutionen onsdag, men han havde sendt en video til sine medlemmer, hvori han retfærdiggjorde aftalen. 

Forløbet var ikke godt

- Forløbet var ikke godt. Det var sådan, at vores øvrige kollegaer - FTF'ere og AC'ere - valgte at forlade forhandlingerne. Men vi valgte altså at blive, indledte han videohilsnen til medlemmerne.

- For det første er forudsætningen for, at vi kunne få et forlig af den økonomiske størrelse, at vi var sammen om at presse vores arbejdsgivere, og ikke mindst at vores medlemmer og andre ansatte har været så ekstremt engagerede. Derfor skal I huske, når I kommer hjem, at sige tak til kollegaerne. De har været med til at skabe resultatet med den enorme interesse, der har været. 

Han fortsatte med at fortælle, at det desværre ikke lykkedes alle at blive enige på grund af den stærkt omtalte spisepause, ligesom han forklarer de nærmere omstændigheder omkring forliget, herunder lønrammen på 8,1 procent.

Han gik videre til at fortælle om ligelønsaftalen. Der er blevet afsat midler til de særligt kvindedominerede fag, samt en særlig pulje til de lavtlønnede.

- De to ting skal vi især i FOA, 3F og i øvrigt i de kvindedominerede fag være rigtig godt tilfredse med, sagde Dennis Kristensen.

Jurister granskede spisepause 

Dennis Kristensen fortsatte med at forklare, at LO's jurister for en uges tid siden granskede, hvad KL tidligere havde vejledt kommunerne om i forhold til spisepausens juridiske status. 

- Det gjorde, at vi faktisk kunne finde formuleringer, som vi både kan bruge i dag over for kommunerne, men som vi også kunne indsætte i regionernes forlig i nat. Formuleringer, som giver os en øget betryggelse af vores spisepause, sagde den afgående FOA-formand, som dermed understreger, at spisepausen er sikret.

Dennis Kristensen gik videre til at forklare, at diskussionen i Forligsinstitutionen omhandlede rammen omkring forliget, samt lærernes arbejdstid.

- Her vil vi have den samme situation. Vi er tilfredse med den løsning, der er på LO-området. Men vi står gerne lidt i baggrunden, så vores kollegaer kan gå i gang med at forhandle, så vores kollegaer kan blive yderligere betrygget, forklarede han.

Samtidig anerkendte Dennis Kristensen, at "vi nok kommer til at mærke noget kritik fra nogle af vores kollegaer."

- Men jeg synes faktisk, at vi har opført os pænt og ordentligt i denne her situation, sagde han og understregede, at man kun delvist er i mål med henvisning til, at flere forhandlinger fortsat pågår i Forligsinstitutionen onsdag.

Ikke alle er lige begejstrede

Det er dog ikke alle, som har modtaget nattens forlig lige positivt. Kritikken er både kommet til udtryk blandt demonstranterne foran Forligsinstitutionen og på Dennis Kristensens egen Facebookside, hvor han tidligere har opdateret omverdenen om forhandlingernes udvikling. 

Nedenfor er det Flemming Falkenberg Hansen, som udtrykker sin utilfredshed: