Overenskomst 2018

Det indeholder nattens forlig - og her er forbundene, der er omfattet

LO-forbundene har som de første indgået forlig efter ugers forhandlinger. Her zoomer vi ind på aftalen.

Så skete det første gennembrud i forhandlingerne. Natten til onsdag indgik flere fagforeninger fra hovedorganisationen LO forlig med regionerne. 

Aftalen omfatter cirka 40.000 ud af 120.000 ansatte i regionerne. Det drejer sig følgende forbundsmedlemmer: 

 • FOA
 • HK Kommunal
 • 3F
 • Socialpædagogerne
 • Dansk Metal 
 • Dansk EL-Forbund
 • Teknisk Landsforbund
 • Fødevareforbundet NNF
 • Blik- og Rørarbejderforbundet
 • Malerforbundet
 • Serviceforbundet
 • Dansk Socialrådgiverforening, som er medlem af FTF.

Her er, hvad vi ved om aftalen. 

Løn

Aftalen sikrer en lønramme på 8,1 procent over tre år, en pulje til ligeløn og lavtløn samt afværgelse af forringelser på seniorordninger. Lønmodtagernes krav lå i forhandlingerne på 8,17 procent. 

Lønrammen dækker generelle lønstigninger på 6,1 procent og forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,71 procent. Desuden midler til de enkelte organisationers forhandlinger på 0,35 procent, samt puljer til særlige formål og prioriterede grupper på 0,34 procent.

Derudover er der aftalt en reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

FOAs formand Dennis Kristensen kalder det "en klart bedre udmøntning, end den som arbejdsgiverne først havde foreslået".

- Vi har et historisk og principielt gennembrud på både en ligelønspulje og en lavtlønspulje. Ligelønspuljen er et vigtigt første skridt på vej mod en højere grad af ligeløn på det danske arbejdsmarked. Lavtlønspuljen vil sikre, at de allerlavest lønnede haler en smule ind på resten, siger han i en pressemeddelelse. 

Spisepause

De medlemmer, der i dag har ret til en betalt spisepause, har fortsat den ret, og det lyder: "Vi er blevet betrygget i, at de også vil have den i fremtiden".

Desuden

Aftalen indeholder også en rekrutteringspulje til blandt andet SOSU-personale, en ny aftale om ferie, samt et projekt med fokus på arbejdsmiljøet.

FTF-gruppen, undtagen Dansk Socialrådgiverforening, og Akademikerne har afvist at underskrive aftalen, da de ikke var tilfredse med indholdet. Det er særligt spørgsmålet om den betalte spisepause, der fortsat volder problemer. De to gruppers forhandlere forlod Forligsinstitutionen tidligere på natten, mens LO-gruppen blev tilbage.

Kilder: Danske Regioner og FOA.

Regionernes chefforhandler, Anders Kühnau (S), glæder sig over delaftalen med LO-forbundene. Video: Mikkel Secher