Overenskomst 2018

Det sagde de, før de gik ind til dagens forhandlinger: - Situationen er alvorlig

Alle de offentlige forhandlere er samlet til nye forhandlinger om overenskomst. De statsansattes spisepause fyldte meget hos forhandlerne før mødet.

Det var ikke en decideret optimistisk innovationsminister, der tirsdag gik ind til møde i Forligsinstitutionen.

- Vejret er måske meget symbolsk for situationen i dag. Der er trukket grå skyer ind over Forligsinstitutionen. Nu skal vi ind og se, om vi kan gøre noget for at få solen til at kigge frem igen, sagde Sophie Løhde (V) til TV 2, da hun ankom til Forligsinstitutionen.

Statens chefforhandler understregede dog, at hun gik ind til forhandlingerne med en vilje til at finde løsninger.

- Vi har flyttet os markant gennem hele det her forhandlingsforløb, og jeg er fortsat indstillet på at finde de fælles løsninger. Situationen er alvorlig. Det ser svært ud, sagde Sophie Løhde.

Dagens forhandlinger begyndte i Forligsinstitutionen klokken 10, og alle de offentlige forhandlere er indkaldt af forligsmanden. Forhandlingerne kan følges i TV 2s liveblog.

Flemming Vinther er det samme sted, som han var i går, forsikrer han tirsdag. Video: Marie Jensen

Efter mandagens møde, hvor der kun blev forhandlet på det statslige område, havde lønmodtagernes hovedforhandler på det statslige område, Flemming Vinther, tirsdag morgen ikke de store forventninger til, at der kommer et gennembrud i forhandlingerne på statens område.

- Jeg har ikke fået nogen meldinger om nye positioner på statens bord. Der er tingene uforandrede. Nu er det kommunerne og regionerne. Kan man lave noget dér, som kan presse en aftale igennem for os alle, så har jeg ingen sarte følelser til, hvor gennembruddene kommer, eller hvem der får ketchuppen ud af flasken, siger han.

Står spisepause i vejen for regioner?

Anders Kühnau, der er hovedforhandler for arbejdsgiverne på det regionale område, har også bemærket, at forhandlingerne virker fastlåste mellem staten og de statslige ansatte. Især spørgsmålet om de ansattes ret til betalt spisepause skiller parterne. 

Fagbevægelsens musketered

Musketereden går ud på, at fagforbundene indenfor staten, regionerne og kommunerne kun vil indgå en samlet aftale. I den sammenslutning har man aftalt, at en overenskomst skal indeholde følgende tre elementer:

  • Lønstigninger, der følger det private arbejdsmarked.
  • En genforhandling af lærernes arbejdstid.
  • At den betalte frokostpause stadfæstes som en del af overenskomsten.

- Det virker, som om der er ting, der er rigtig vanskelige på statens område. Blandt andet spisepausen, som jo fra starten af har været en knast, som jo egentlig ikke rigtig har hørt hjemme på vores bord. Spørgsmålet er, om den til syvende og sidst står i vejen for, at vi kan lande en aftale på regionernes bord, sagde Anders Kühnau til TV 2, før forhandlingerne begyndte.

Om regionerne kan lande en aftale, afhænger derfor meget af, hvilken effekt den såkaldte musketered får.

- Det vil for mig være uforståeligt, at vi dermed skal have sygeplejersker og læger i konflikt for en spisepause, som overhovedet ikke er et problem for regionerne. Det er det helt store spørgsmål for mig i dag, sagde Anders Kühnau.

En anelse mere optimisme var der tilsyneladende at spore hos Grethe Christensen, som er formand for Dansk Sygeplejeråd og chefforhandler på vegne af de ansatte i regionerne.

- Vi skal mødes i dag. Og det gør vi igen med det sigte at nå en aftale. Det, der skete på statens bord i går, er selvfølgelig bekymrende for de samlede resultater, men det gør ikke, at vi går anderledes til forhandlingerne i dag, sagde Grete Christensen til TV 2 tirsdag morgen.

Ziegler vil begrænse skaden

Også på det kommunale område skal der forhandles tirsdag. Før forhandlingerne sagde kommunernes topforhandler, Michael Ziegler:

- Der er ikke noget til hinder for, at vi laver vores egen aftale. Vi har gjort op med os selv - de tre offentlige arbejdsgivere - at det er så alvorlig en konflikt, at hvis vi kan begrænse skaden ved at indgå forlig på nogle områder, så skal vi selvfølgelig gøre det.

Situationen er så alvorlig, at man vil begrænse skaden, siger chefforhandleren for kommunerne. Video: Marie Jensen

Seneste den 1. maj skal parterne blive enige om en aftale, hvis overenskomstforhandlingerne ikke skal ende ud i en storkonflikt. TV 2 har samlet de vigtigste datoer her.

Hvis ikke, der kommer en aftale, har lønmodtagerorganisationerne udtaget omkring 100.000 offentligt ansatte til strejke, mens arbejdsgiverne i stat, regioner og kommuner har varslet lockout af op mod 440.000 offentligt ansatte.

Ti områder hvor konflikten rammer:

Børne-pasning

Børne-pasning

Der er varslet både strejke og lockout på børnepasningsområdet. Både vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger bliver massivt ramt.

I første omgang havde pædagogernes fagforening udtaget cirka 5000 pædagoger til strejke.

Ifølge Kommunernes Landsforenings chefforhandler Michael Ziegler vil lockout'en ramme området 100 procent, det vil sige at alle institutioner bliver ramt.

Foto: Søren Bidstrup / Scanpix Denmark

Folkeskolen

Folkeskolen

Folkeskolen bliver massivt ramt, både af strejker og lockout.

Ifølge Kommunernes Landsforening bliver området ramt '100 procent' - det vil sige, at alle folkeskoler vil blive ramt.

Lærerne har været centrale i årets overenskomstforhandlinger, idet spørgsmålet om lærernes arbejdstid har været en del af den såkaldte 'musketer-ed', om en fælles front hos lønmodtagerne.

 

Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

Sygehuse

Sygehuse

Konflikten rammer massivt på landets sygehuse, hvor både læger, sygeplejersker, jordemødre og bioanalytikere er omfattet.

Parterne har dog undtaget en række livsvigtige områder. Psykiatiske patienter og kræftpatienter er undtaget, ligesom der opretholdes et forsvarligt akutberedskab.

 

Foto: Scanpix

Togdriften

Togdriften

Togdriften på alle offentligt drevne jernbanelinjer kan blive påvirket, blandt andet fordi personale hos Banedanmark er omfattet om konflikten.

Foto: Arkivfoto, TV Øst

Fly-trafikken

Fly-trafikken

Flytrafikken risikerer at blive lammet, fordi centrale personer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er omfattet af konflikten - og det samme er flyveledere ved NaviAir.

Foto: Scanpix / Scanpix

Eksamen

Eksamen

Både eksamen og afgangsprøver bliver ramt.

Folkeskolen bliver stort set lammet af lockout, og både universiteter og statsgymnasier kan blive omfattet af en konflikt på det statslige område.

 

Foto: Scanpix / Scanpix

Bryllupper og begravelser

Bryllupper og begravelser

Alle kirkelige handlinger, ikke bare bryllupper og begravelser, men også barnedåbe og konfirmationer kan blive ramt af konflikten.

En del præster og en meget stor del af kirkernes øvrige personale vil blive ramt af først strejke og siden lockout.

Begravelser og bisættelser er en særlig udfordring, idet opbevaring og kremering af døde også bliver ramt.

Foto: Pixabay / Pixabay

Svine-eksport

Svine-eksport

Den milliardstore danske eksport af svinekød kan blive ramt af konflikten. Ikke fordi de private slagterier selv bliver ramt, men fordi dyrlægerne fra fødevarestyrelsens kødkontrol er udtaget til strejke.

Foto: Camilla Rønde / Scanpix Denmark

Dom-stolene

Dom-stolene

Dele af  retsvæsenet bliver ramt af konflikten. Det gælder nogle byretter og fogedretter.

Foto: Morten Dueholm / Scanpix Denmark

Politiet

Politiet

De fleste politifolk er tjenestemænd og kan ikke strejke eller blive ramt af lockout. Så det almindelige politiberedskab opretholdes under en konflikt.

Politiets kontorpersonale og øvrige overenskomstansatte personale kan imidlertid blive omfattet. Det vil gå ud over for eksempel politiets fotovogne, køreprøver og betjeningen af politiets 114-telefon.

Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark