Samfund

Kan grænsehegn holde vildsvin ude? Her svømmer 14 i land ved Flensborg

Politiker afviser, at alle vildsvin fra Tyskland kan holdes ude af Danmark.

De lever naturligt i det nordlige Tyskland, og ud fra et biologisk grundlag kunne det firbenede dyr også have sin naturlige gang i Danmark.

Men et 70 kilometer langt hegn ved den dansk-tyske grænse skal sætte en stopper for, at vildsvin skal komme til kongeriget. Det har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet i slutningen af marts.

Årsagen er, at hovdyret frygtes at udbrede den afrikanske svinepest til Danmark.

Hegnet går under navnet vildsvinehegnet, men der er bare ét problem.

Hvad er afrikansk svinepest?

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom​ hos svin (herunder vildsvin). Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark.

Kilde: Fødevarestyrelsen

- Vildsvin er meget gode svømmere, siger biolog Anders Kofoed.

En video fra det tyske medie shz.de viser eksempelvis 14 vildsvin, der lige efter hinanden kommer svømmende i land. Med det samme, de når fastlandet ved den tyske landsby Masholm øst for Flensborg, sætter de i sprint over en landevej og forsvinder væk.

Vildsvin er gode svømmere

Med deres egenskaber vil vildsvinene ifølge Anders Kofoed være i stand til at svømme til Danmark fra Tyskland. 

Da de fleste vildsvin holder til omkring og nord for Flensborg-området, vil det være oplagt, at de krydsede Flensborg Fjord for at komme til Danmark, forklarer Anders Kofoed. 

- Det generer dem ikke. 

- Det er mere sandsynligt, at de krydser fjordene, end at de vandrer over den dansk-tyske grænse, siger han.

Hvis vildsvin fra Tyskland vælger at svømme over Flensborg Fjord til Danmark, skal de ikke svømme mere end få kilometer.

Hegn kan ikke sikre mod alle vildsvin

Flensborg Fjord er ikke en del af regeringen og Dansk Folkepartis nye tiltag for at holde vildsvin væk fra Danmark. Det kunne føre til spørgsmålet om, hvorvidt hegnet reelt så nytter noget?

Peter Kofod Poulsen, der er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, mener ikke, at et hegn er ligegyldigt. Han forklarer i stedet, at et hegn vil være med til at holde en del af vildsvinene ude af Danmark.

- Jeg tror, man snyder sig selv, hvis man tror, at ingen vildsvin nogensinde kan komme over. Sådan vil det naturligvis være. Nogle vil alligevel komme over, for eksempel ved at svømme, men det vil være nemmere at få holdt presset væk og få skudt dem, der skulle komme ind på dansk jord, siger han til TV SYD.

Han bakkes op af Miljøminister Esben Lunde Larsen fra Venstre, der pointerer, at der allerede fokuseres på andre løsninger end hegnet. 

- Der sker allerede en intensiveret indsats for at afskyde vildsvin i særligt Sønderjylland, og den indsats fortsættes. Blandt andet er der udstedt en generel reguleringstilladelse, som gør det muligt at regulere vildsvin hele døgnet, og som giver danske jægere en række værktøjer til at skyde vildsvin om natten, hvor dyrene er aktive.

Danmark eksporterer årligt svin for 30 milliarder kroner, og såkaldte tredjelande uden for EU står for 11 af disse milliarder. Men hvis den afrikanske svinepest kommer i udbrud i Danmark, vil al eksport til tredjelande lukke i en periode, og det vil koste milliarder.