Overenskomst 2018

Kun på disse fire strækninger vil der køre tog, hvis storkonflikt rammer

Bliver der blæst til konflikt, vil det betyde den største nedlukning af togdriften i danmarkshistorien. Og pendlerne er ved at forberede sig.

Det danske togkort vil være reduceret til fire fungerende strækninger, hvis storkonflikten bliver en realitet.

Det viser en rundspørge, TV 2 har foretaget blandt togoperatører og infrastrukturforvaltere i Danmark.

De fire strækninger er de to metrostrækninger i København, Lemvigbanen og Aarhus Letbane (dog kun fra Aarhus H til Skejby Sygehus). Resten af tognettet vil blive lukke ned. At det netop er de fire strækninger, der fortsat køres på, skyldes, at medarbejderne hverken er udtaget til strejke eller vil blive lockoutet. 

Lukningen sker som konsekvens af de strejkevarsler, Banedanmark modtog i starten af marts fra syv fagforeninger.

Her vurderede Banedanmark, at det tilbageværende mandskab ikke vil være tilstrækkeligt til at kunne opretholde togdriften.

DSB oplyser på deres hjemmeside, at det kun er togdriften, der bliver ramt. Alle busser i Danmark skulle således køre normalt, da de ikke er omfattet af konfliktvarsler.

Kortet til venstre viser, hvordan det nationale tognet i Danmark - der ikke tæller metronettet - normalt fungerer. Kortet til højre viser, hvilke strækninger der vil blive kørt på, hvis der kommer storkonflikt:

Danmarkshistoriens største nedlukning

Nedlukningen vil være den absolut største af sin art i danmarkshistorien, fortæller direktøren for Danmarks Jernbanemuseum, Steen Ousager.

- Der er faktisk ingen episoder på samme skala at sammenligne med. Det nærmeste, vi kommer, er en to-dags strejke blandt lokomotivpersonalet tilbage i 1969.

Ifølge Niels Martin Madsen, politisk medarbejder hos Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, kommer en nærmest total nedlukning af tognettet i Danmark derfor til at ramme passagerne hårdt og især pendlerne. 

- Pendlerne bliver nødt til at finde en alternativ rejsevej. For nogen vil det være relativt lige til. Måske fordi de allerede har en bil, som de bare ikke bruger til det formål. Men for dem, som er mere afhængige af den kollektive transport og især tog, vil det være en kæmpe udfordring.  

Det billede kan pendlerformanden for Kystbanen, Michael Randropp, sagtens genkende.

- Det vil blive meget, meget svært. Nogle kan arbejde hjemmefra, andre kan tage noget ferie, men det kan de jo ikke blive ved med.

Kompensation til pendlere

Togselskaberne er ikke forpligtet til at kompensere togpassageren i forbindelse med en storkonflikt, da det falder under en force majeure-klausul.

Alligevel har togselskaberne valgt at give passagerne kompensation for deres pendlerkort på de dage, togene ikke kører.  

- Det, synes vi, er rigtig fint af togselskaberne, siger Niels Martin Madsen fra Forbrugerrådet Tænk.  

Udover pendlerkort omfatter kompensationen også billetter, som er købt hos DSB, og som ikke bliver benyttet på grund af den eventuelle konflikt. Det oplyser DSB på deres hjemmeside.

Samkørsel er et godt alternativ

På flere borgergrupper og pendlerforeningers facebooksider bliver der arrangeret samkørselsordninger som reaktion på den mulige storkonflikt.

Af dem TV 2 har kendskab til, gælder det en borgergruppe i Roskilde, Kystbanens Pendlerforening og gruppen S-tog pendlere.

- Der er jo rigtig mange, der kun kører én person ind til København og hjem igen. Derfor giver det mening at få arrangeret opsamling, så man kan køre flere med, siger Michael Randropp.

Det handler også om at få afhjulpet det trafikpres, der vil komme på motorvejene, hvis togårene ind til København bliver lammet, tilføjer pendlerformanden.

Risiko for trafikkaos på vejene

Ifølge tal fra DSB har S-togene mellem 300.000 til 350.000 rejsende om dagen. Det er dog svært at spå om, hvordan pendlerne vil komme til og fra arbejde i tilfælde af en storkonflikt, lyder det fra Niels Martin Madsen.

- Men det er klart, at hvis størstedelen af dem hver især tager bilen, bliver det et trafikalt kaos.

Vejdirektoratet kan ikke sige noget om, hvordan et næsten totalt stop for togdriften vil påvirke vejnettet. Og det er der en god grund til, at de ikke kan.  

- Det er en ny situation, som vi aldrig har oplevet den før. Vi har derfor ikke nogen prognoser for, hvilke konsekvenser det vil have for vejnettet, siger pressechef i vejdirektoratet Martin Østergaard-Nielsen. 

Har du kendskab til flere grupper, der arrangerer samkørsel i forbindelse med storkonflikten, vil TV 2 gerne høre fra dig. Send venligst en mail til mgha@tv2.dk.