Overenskomst 2018

Fristen er ved at rinde ud - her er 10 områder, hvor en mulig storkonflikt vil ramme

Overenskomstforhandlerne gør et sidste forsøg på at nå en aftale. Hvis konflikten kommer, vil den ramme meget bredt.

Mens uret langsomt tikker, gør forligsmand Mette Christensen og topforhandlerne en sidste anstrengelse for at nå et forhandlingsresultat om en overenskomst for offentligt ansatte. Kan parterne ikke blive enige, venter en storkonflikt.

Den sidste forhandlingsrunde er speciel ved, at alle tre områder – det statslige, det regionale og det kommunale område – forhandler ved siden af hinanden.

Ifølge TV 2s finanskommentator Ole Krohn er det et helt bevidst træk fra forligsmand Mette Christensens side:

- De sidder sammen ved samme bord, fordi forligsmanden ønsker at lægge maksimalt pres på dem. Det er slut med at skubbe problemerne fra det ene bord til det andet med nye møder og nattemøder. Nu vil hun have en afklaring. Hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af det, så går hun videre til det næste bord, indkalder dem og beder om en afklaring fra dem. Ingen dårlige undskyldninger, mener forligsmanden. Nu må det briste eller bære, forklarer Ole Krohn.

Du kan læse nærmere om, hvilke områder der kan blive ramt af konflikten nederst i artiklen.

Tæt på lønaftale

De oplysninger, der er sivet ud fra Forligsinstitutionen de seneste dage, tyder på, at parterne er tæt på at nå en aftale på det vigtigste område – nemlig hvor store lønstigninger de offentligt ansatte skal have i de næste år.

Men på de to andre områder, der er omfattet af den såkaldte musketered, ser det til gengæld svært ud. Det er spørgsmålet om den betalte frokostpause og spørgsmålet om lærernes arbejdstidsaftale.

Og det har sat spørgsmålstegn ved, om musketereden også vil holde her i forhandlingernes hektiske slutfase.

I dag sagde formanden for 3F’s Offentlige Gruppe, Ellen K. Lykkegård, således til 3F’s medlemsblad ’Fagbladet’, at en lønaftale var det vigtigste. Godt nok støttede hun kravene om betalt frokostpause og en arbejdstidsaftale til lærerne, men "det er ikke nok til at udløse en konflikt", som hun udtrykte det.

"Skal nå i mål sammen"

Andre fagforeningsledere, som BUPL’s formand Elisa Bergmann, forsikrede i dag, at musketereden stadig holder – og det kræver et resultat på alle tre spørgsmål for at indgå en aftale.

- Min oplevelse er, at vi alle sammen er opsatte på, at vi skal nå i mål sammen, sagde hun til TV 2 under en kort pause i forhandlingerne tidligere i dag.

Bliver parterne ikke enige inden klokken 23:59 i aften, vil en strejke træde i kraft søndag den 22. april, og en lockout vil træde i kraft lørdag den 28. april. Forligsmanden kan dog udsætte aftalen i 14 dage.

Ti områder hvor konflikten rammer:

Børne-pasning

Børne-pasning

Der er varslet både strejke og lockout på børnepasningsområdet. Både vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger bliver massivt ramt.

I første omgang havde pædagogernes fagforening udtaget cirka 5000 pædagoger til strejke.

Ifølge Kommunernes Landsforenings chefforhandler Michael Ziegler vil lockout'en ramme området 100 procent, det vil sige at alle institutioner bliver ramt.

Foto: Søren Bidstrup / Scanpix Denmark

Folkeskolen

Folkeskolen

Folkeskolen bliver massivt ramt, både af strejker og lockout.

Ifølge Kommunernes Landsforening bliver området ramt '100 procent' - det vil sige, at alle folkeskoler vil blive ramt.

Lærerne har været centrale i årets overenskomstforhandlinger, idet spørgsmålet om lærernes arbejdstid har været en del af den såkaldte 'musketer-ed', om en fælles front hos lønmodtagerne.

 

Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

Sygehuse

Sygehuse

Konflikten rammer massivt på landets sygehuse, hvor både læger, sygeplejersker, jordemødre og bioanalytikere er omfattet.

Parterne har dog undtaget en række livsvigtige områder. Psykiatiske patienter og kræftpatienter er undtaget, ligesom der opretholdes et forsvarligt akutberedskab.

 

Foto: Scanpix

Togdriften

Togdriften

Togdriften på alle offentligt drevne jernbanelinjer kan blive påvirket, blandt andet fordi personale hos Banedanmark er omfattet om konflikten.

Foto: Arkivfoto, TV Øst

Fly-trafikken

Fly-trafikken

Flytrafikken risikerer at blive lammet, fordi centrale personer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er omfattet af konflikten - og det samme er flyveledere ved NaviAir.

Foto: Scanpix / Scanpix

Eksamen

Eksamen

Både eksamen og afgangsprøver bliver ramt.

Folkeskolen bliver stort set lammet af lockout, og både universiteter og statsgymnasier kan blive omfattet af en konflikt på det statslige område.

 

Foto: Scanpix / Scanpix

Bryllupper og begravelser

Bryllupper og begravelser

Alle kirkelige handlinger, ikke bare bryllupper og begravelser, men også barnedåbe og konfirmationer kan blive ramt af konflikten.

En del præster og en meget stor del af kirkernes øvrige personale vil blive ramt af først strejke og siden lockout.

Begravelser og bisættelser er en særlig udfordring, idet opbevaring og kremering af døde også bliver ramt.

Foto: Pixabay / Pixabay

Svine-eksport

Svine-eksport

Den milliardstore danske eksport af svinekød kan blive ramt af konflikten. Ikke fordi de private slagterier selv bliver ramt, men fordi dyrlægerne fra fødevarestyrelsens kødkontrol er udtaget til strejke.

Foto: Camilla Rønde / Scanpix Denmark

Dom-stolene

Dom-stolene

Dele af  retsvæsenet bliver ramt af konflikten. Det gælder nogle byretter og fogedretter.

Foto: Morten Dueholm / Scanpix Denmark

Politiet

Politiet

De fleste politifolk er tjenestemænd og kan ikke strejke eller blive ramt af lockout. Så det almindelige politiberedskab opretholdes under en konflikt.

Politiets kontorpersonale og øvrige overenskomstansatte personale kan imidlertid blive omfattet. Det vil gå ud over for eksempel politiets fotovogne, køreprøver og betjeningen af politiets 114-telefon.

Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark