Overenskomst 2018

Forligsmanden giver parterne ekstra tid til at forhandle

Forligsmand Mette Christensen er at danne sig overblik over parternes udspil for at se, om der er grundlag for en overenskomst.

Tirdag aften kl. 23:59 faldt klokken i slag for de langvarige overenskomstforhandlinger. Dermed er Danmark rykket et skridt nærmere en storkonflikt, hvis ikke det lykkes forligsmand Mette Christensen at samle trådene i parternes udspil.

Overskridelse af dagens deadline vil udelukkende ske for at få enkelte, faktuelle detaljer på plads i en eventuel aftale, og der vil altså ikke foregå reelle forhandlinger i nat.

Forlig eller sammenbrud

Forligsmand Mette Christensen har dog formelt set mulighed for at udsætte forhandlingerne yderligere 14 dage.

- Stemningen i Forligsinstítutionen er på kogepunktet nu. Mette Christensen har meddelt, at hun ikke kommer til at sætte uret i stå. Hun har afskrevet sig den mulighed. Man fornemmer og kan simpelthen høre, hvordan folk løber op og ned ad trapperne for at nå deadline klokken 24, siger Ole Krohn, som dagen igennem har fulgt de mindste bevægelser i og omkring Forligsinstitutionen.

- Der er groft sagt tre muligheder. Enten har vi et forlig, eller også har vi et sammenbrud. Og den tredje mulighed er, at hun siger okay, der var momentum, og så vælger jeg at udskyde forhandlingerne endnu 14 dage. Jeg skal ikke gætte på, hvad hun vælger at gøre, for Forligsmanden er fuld af overraskelser, men deadline klokken 00.00 er kommet for at blive, siger Ole Krohn.

Vigtige datoer i OK18-slutspillet

  • Der var oprindeligt varslet strejke fra den 4. april og lockout fra den 10. april.
  • Forligsmanden har udsat konflikten, så datoerne for en eventuel strejke er den 22. april, og lockout kan træde i kraft den 28. april.
  • Hvis Forligsmanden i løbet af tirsdag den 17. april meddeler, at hun har opgivet at nå et resultat, vil både strejke og lockout kunne begynde fem dage senere – altså den 22. april.
  • Forligsmanden kan også vælge at udskyde konflikten yderligere 14 dage. Det skal i så fald også ske senest i morgen, tirsdag.

Da forligsparterne mødtes tirsdag for at indlede foreløbigt sidste akt i overenskomstforhandlingerne, havde FOA's Dennis Kristensen en forventning om, at det kunne blive forhalet til langt ud på natten, hvis man skulle nå til enighed inden for den fastsatte deadline.

Det scenario er dog langt fra at blive en realitet. 

Forligsmand tager forhandlerne på sengen

- Forligsmand Mette Christensen viser gang på gang, at hun er i stand til at tage forhandlerne på sengen. Tidligere på dagen gav Dennis Kristensen (FOA, red.) udtryk for, at man skulle sidde til langt ud på natten, fordi man ikke kunne nå det inden, men det bliver altså ikke tilfældet. Forligsmanden har altså på den måde sagt, at det er mig, der har rorpinden, siger Ole Krohn.

Spørgsmålet har været, hvilke dele af aftale der var vigtigst at få i land. Lønaftale har været et af kernepunkterne, et andet har været en aftale om betalt frokostpause, og endelig har lærernes arbejdstidsaftale også været helt centralt.

I dag sagde formanden for 3F’s Offentlige Gruppe, Ellen K. Lykkegård, således til 3F’s medlemsblad "Fagbladet", at en lønaftale var det vigtigste. Godt nok støttede hun kravene om betalt frokostpause og en arbejdstidsaftale til lærerne, men "det er ikke nok til at udløse en konflikt", som hun udtrykte det.

"Væggene er begyndt at tale"

Det er ikke meget, der er sluppet ud fra Forligsinstitutionen. Men ifølge Ole Krohn er "væggene begyndt at tale", og innovationsminister Sophie Løhde har netop haft den betalte frokostpause som et af de punkter, hvor hun er kommet modparten i møde.

- Det, vi hører derindefra, er, at man har været i gang med to store klumper, og at innovationsminister Sophie Løhde (V) har tilbudt, at man kunne skrive en betalt frokostpause ind i overenskomsten, men hun har samtidig krævet nogle modydelser fra Akademikernes Centralorganisation. Det har lønmodtagerne dog ikke været begejstrede for, siger Ole Krohn.

- Også på lærerområdet er der hektisk aktivitet. Anders Bondo Christensen (Danmarks Lærerforening, red.) og Michael Ziegler (KL, red.) er i infight, og de forhandler både bilateralt og på anden måde, siger Ole Krohn.

En eventuel storkonflikt vil ramme en lang række samfundsområder. Daginstitutioner, togdrift, luftfart, kødeksport og kirkelige handlinger midt i en konfirmationstid.

Bliver parterne ikke enige inden klokken 23:59 i aften, vil Forligsmanden i løbet af torsdag den 17. april meddele, at hun formelt har opgivet at nå et resultat. En strejke vil kunne træde i kraft fem dage senere, søndag den 22. april, og en lockout vil kunne træde i kraft lørdag den 28. april.

Endelig har Mette Christensen også mulighed for at genoptage forhandlingerne efter 14 dage.