Samfund

I 2008 var det slut med ynglende storke i Danmark - nu kan der være bedre tider på vej

De første storkeæg er lagt, men det er for tidligt endnu at spå om antallet af ynglende par i Danmark i år, siger ekspert.

Der er forår i luften. Og der er allerede storke i fuld gang med at formere sig på en rede i Gundsølille på Sjælland.

Så vidt, så godt. Efter storken i 2008 blev erklæret død som ynglefugl i Danmark efter mere end 600 år som et fast indslag i den danske natur, er der måske tegn på bedre tider for den langbenede og smukke trækfugl.

For tidligt at gøre status for 2018

Om der kommer flere ynglende par end de to, som sidste år fik sammenlagt tre unger på vingerne, kan man ikke gøre status over endnu, lyder det fra Jess Frederiksen, der er formand for storkene.dk.

- Det er alt for tidligt at spå om antallet af ynglende storkepar på dansk grund. Vi har tre grupper af storke og endnu mangler vi både de såkaldte vesttrækkere, der har været over Spanien og de såkaldte østtrækkere, der har været nede i Israel og Afrika i deres vinterkvarter, siger Jess Frederiksen til TV 2.

- De storke, der foreløbig har fundet vej hertil, er fortrinsvis fra kolonier i vores naboland Tyskland og Holland, hvor der er store kolonier, hvorfra de trækker opad.

Hos de danske naboer i Tyskland rundede man 5000 par for en håndfuld år siden og i Holland, der arealmæssigt er mindre end Danmark, nåede bestanden op over 1000 par.

Østtrækkerne er ikke nået herop endnu

-  De næste, der kommer, er de såkaldte vesttrækkere, der har tilbragt vinteren på nogle af de åbne lossepladser, som stadig findes i Spanien. Her lever de godt sammen med gribbe og andre ådselædere og lider absolut ingen nød. Der er rigeligt med både madaffald og ikke mindst mus og andet spiseligt kryb, siger Jess Frederiksen.

Det kunne måske tyde på nye og bedre tider for den hvide stork. Akkurat som man har set andre trængte fuglearter komme tilbage som faste elementer i den danske natur.

- Vi har jo set bestanden af rovfugle som havørne og glenter være i fremgang, så man kan da håbe, at det samme vil ske for storkene. Men der skal jo være noget at komme efter, hvis storken skal have lyst til at blive her. Det er vigtigt, at der stadig er fokus på genopretning af vådområder, hvor de kan finde føde. Der skal være noget at komme efter, siger Jess Frederiksen.

Den seneste måned er der set storke adskillige steder i Danmark. Både på Djursland, i Sønderjylland, på Fyn, hvor storkene i øvrigt aldrig yngler, og i Vallensbæk på Sjælland.

Efter en kort udflugt til behandling hos dyrlæge Bjarne Rasmussen, Hårlev Dyreklinik på Sjælland, er storkeungen fredag morgen atter at se i reden i Smedager. Video: Jane Bruun Elkjær

Om det bliver et godt år for storken og ikke mindst deres unger, afhænger i høj grad af den danske sommer. Også storken må sætte sin lid til bedre vejr end i det notorisk regnfulde 2017.

Ynglen regnede væk sidste år

- Groft sagt kan man sige, at ynglen regnede væk sidste år. Når det regner som det gjorde sidste sommer, bliver ungerne underafkølede og dør af det. Så længe, de er helt små, kan forældrene beskytte dem, men når ungerne er cirka tre uger gamle når de en størrelse, hvor den voksne stork ikke kan dække dem og en rede er meget udsat for vind og vejr, siger Jess Frederiksen.

Det storkepar, der har åbnet yngelsæsonen i Gundsølille, har lagt fire æg i reden. Reden, der er bygget på en gammel gartneriskorsten, har gennem de sidste 11 år haft storke på visit.