Samfund

Politiforbund ønsker klare retningslinjer for burkaforbud

Nyt lovforslag om burkaforbud deler vandene. Politiet er tilfreds, men muslim kalder forslaget for "hyklerisk" og "undertrykkende".

- Jeg ville være et skarn, hvis jeg ikke var svært tilfreds.

Sådan lyder det fra Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, efter at det nu beskrives i et lovforslag nærmere beskrives, hvordan det såkaldte burkaforbud skal håndhæves.

Claus Oxfeldt har tidligere sagt, at lovforslaget kunne blive en umulig opgave for landets politibetjente at håndhæve, hvis ikke det blev præciseret, hvordan politiets skulle håndtere loven. Han efterlyste derfor klare retningslinjer.

Og noget tyder på, at regeringen har lyttet.

- Vi har lavet et længere høringssvar, som jeg kan forstå, man har taget til sig. Så det er jeg meget tilfreds med, siger Claus Oxfeldt til TV 2.

Vigtigt med klare retningslinjer

Lovforslaget forventes at blive fremsat for Folketinget i næste uge, efter at regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet torsdag sikrede sig et flertal. Derfor ved Claus Oxfeldt endnu ikke, præcis hvordan politiets retningslinjer over for burkaforbuddet skal være.

Dog er der en række scenarier opstillet i Justitsministeriets pressemeddelelse.

  • Hvis politiets i forbindelse med en overtrædelse af tildækningsforbuddet får mistanke om, at personen er underlagt negativ social kontrol - for eksempel fordi personen giver udtryk for at være underlagt tvang eller andet pres for at være iført ansigtstildækkende beklædning - skal politiet vurdere, om personen bør tilbydes hjælp og støtte til at komme ud af et undertrykkende miljø.
  • Politiet inddrager også kommunen – for eksempelvis hvis det er nødvendigt for at forebygge social kontrol, eller hvis der er tale om en socialt udsat familie med børn, som har behov for særlig støtte.

Ifølge Claus Oxfeldt er det vigtigt med klare retningslinjer for politiet - også for at sikre, at betjente eller Politiforbundet om nogle år har ageret uhensigtsmæssigt i en given situation.

- Det er meget svært at have med religion at gøre. Det er noget, der skiller befolkningen, og det er ganske almindelige mennesker, som bare er troende, vi skal forholde os til.

- Det er dybt hyklerisk og undertrykkende, siger kvinden, der er muslim og bærer niqab, til TV 2. Video: Jane Bruun Elkjær

Muslim i niqab kritiserer lovforslag

En af dem, der kritiserer lovforslaget, er en talskvinde for Kvinder for Dialog, der er en gruppe kvinder med og uden niqab, ved navn Sarah. Af hensyn til risiko for trusler vil hun ikke stå frem med sit rigtige navn.

- Det er dybt hyklerisk og undertrykkende, siger talskvinden, der er muslim og bærer niqab, til TV 2.

- Det er helt utroligt, at man ikke kan give plads til, at muslimer kan udfolde sig religiøst og have lov til at iklæde sig de klæder, de ønsker.

Talskvinden forklarer over for TV 2, at hun på grund af lovforslaget vil blive nødt til at droppe ud af sit studie, fordi hun fortsat vil bære niqab. Hun føler, at hun bliver tvunget ud af samfundet.

Ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (V) skal et tildækningsforbud øge respekten for fællesskab og bekæmpe parallelsamfund.

- Jeg er meget tilfreds med, at Socialdemokratiet nu også bakker op om forslaget, hvor vi sammen er blevet enige om at sætte fokus på indsatsen mod social kontrol i forbindelse med overtrædelser af et kommende tildækningsforbud.

Efter vedtaget lovforslag: Politi går varsomt ud

Tilbage hos formanden for Politiforbundet står spørgsmålet, om landets politibetjente kan bestride opgaven ved at foretage disse typer vurderinger af social kontrol i forbindelse med overtrædelse af et burkaforbud, når betjentene ikke er uddannet til det.

- Vi opererer helt generelt ud fra et skøn. Det er vi vant til. I forhold til de sociale forhold er vi også vant til at agere. Så det er ikke fjernt for os, siger Claus Oxfeldt og tilføjer:

- Jeg synes, det er så vigtigt, at når handler direkte om religion, at der skal der laves nogle meget klare retningslinjer. Det ser jeg frem til, og det vil vi gerne inddrages i, så vi ikke risikerer nogle uheldige situationer.

Er det en opgave, der vil blive prioriteret højt hos politiet?

- Det er helt afhængigt af, hvordan situationen ser ud på den pågældende dag. Men jeg tror også, man skal regne med, at det er et politi, der meget varsomt går ud og forsøger at finde en meget stille og rolig fornuftig løsning på situationen.