Samfund

Små gymnasier er truet - modtager færre end 100 ansøgninger

Danske Regioner mener, at der skal gives et højere grundtilskud, så de små gymnasier kan overleve.

Efter sommerferien åbner Morsø Gymnasium døren for 80 nye elever.

Det er 31 procent færre end i 2014, og rektor Kurt Sonne Thomsen frygter konsekvenserne for lokalområdet, hvis faldet i antal ansøgere fortsætter.

- Hvis man overvejer at flytte hertil, men der ikke er et gymnasium, vil man vælge at bosatte sig i en af nabobyerne, der har et uddannelsestilbud til børnene, siger han.

Gymnasiet på Mors er ét ud af omkring 20 danske gymnasier, der i år har modtaget under 100 ansøgere og risikerer at skulle dreje nøglen om på grund af for få elever.

Forslag: Giv et højere grundtilskud

Ifølge formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), handler det lave antal ansøgere på en række af landets gymnasier om, at gymnasierne i de store byer har øget kapaciteten, og at ungdomsårgangene bliver mindre.

- Hvis det ender med, at der er gymnasier i landområderne, der må lukke, ender det altså med, at der er unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, siger hun.

Danske Regioner foreslår nu, at en større del af pengene til ungdomsuddannelser skal gives som et grundtilskud og ikke i lige så høj grad være afhængig af, hvor mange der går på uddannelsen.

Færre elever betyder lavere uddannelsesniveau

For gymnasierne rundt i landet er færre elever lig med færre midler. Det har ifølge rektor Kurt Sonne Thomsen den konsekvens, at uddannelsesniveauet vil falde.

Ungdomsuddannelsesordfører Anni Matthiesen fra Venstre siger, at hun vil se nærmere på Danske Regioners forslag om at give et større grundtilskud til gymnasierne.

- Vi kan ikke sikre flere gymnasieelever, men vi kan sikre, at man er i stand til at overleve som institution rent økonomisk, siger hun.