Lønforhandlinger sat på pause: - Vi vil ikke lege Hjallerup Marked

Parterne vil ikke mødes til forhandlinger i morgen, oplyser Forligsinstitutionen.

Spidserne for overenskomstforhandlingerne går atter hver til sit efter endnu en dag med forhandlinger. En dag, der endte med at blive kortere, end alle parter havde forventet.

Forligsmanden har sat forhandlingerne om lønnen på pause, og det vides ikke, hvornår lønspørgsmålet tages op igen – kun at parterne ikke mødes til forhandlinger onsdag.

Hvad er Forligsinstitutionen?

Når der opstår interessekonflikter på arbejdsmarkedet, er Forligsinstitutionen sat i verden for at hjælpe.

Formålet med institutionen er derfor at hjælpe arbejdsmarkedets parter med at nå til enighed og afslutte forhandlinger, uden der opstår konflikter.

Forligsinstitutionen kan ikke direkte forhindre en arbejdskonflikt, men kan kun mægle mellem parterne og udsætte en varslet konflikt to gange af 14 dage. Indtil nu er den pågældende varsling om konflikt udsat én gang. 

Dennis Kristensen, formand for FOA, siger til TV 2, at de ikke har lyst til at bøje sig mere, før der er et endeligt, samlet forlig i sigte.

- Vi er ikke indstillet på at lege Hjallerup Marked, siger han og fortsætter:

- Vi er kommet med et realistisk bud, og nu venter vi på at finde ud af, om det her er åbningsspillet til slutspillet, eller om forligsmanden siger, at der ikke er mere at gøre.

KL: - Vi har strakt os til det yderste

Ifølge kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, ville flere timers forhandling ikke have ændret på, hvor de står. 

- Vi har strakt os til det yderste, så der er ikke yderligere bevægelsesmuligheder lige nu, siger Michael Ziegler.

Han forklarer, at parterne er kommet tættere på hinanden under dagens forhandlinger, men at der fortsat er punkter, han ser som særligt vanskelige.

Et af punkterne drejer sig om den lønmodel, de kommunalt ansatte kræver. Det kan ifølge Michael Ziegler ende med, at kommunalt ansatte får en større lønstigning end de privatansatte, og dér går grænsen for kommunernes topforhandler.

- Vi kan ikke bringe os i en situation, hvor vi giver højere lønstigninger på det kommunale område, end der gives på det private, siger han.

Fokus på den private lønudvikling

De kommunalt ansattes chefforhandler, formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, er meget forsigtig med at udtale sig om dagens forhandlinger.

Til Michael Zieglers kritik af at den lønmodel, de kommunalt ansatte ønsker, kan ende med at give højere lønstigninger til de kommunalt ansatte end de private, siger lærerformanden dog:

- Det, vi forholder os til, er den private lønudvikling. Vi vil sikre, at de kommunalt ansattes løn følger med de privates. Det er det, vi har fokus på.