Samfund

Enorme vendsysselske karper skal fjernes fra sø

Biologerne og lystfiskerne er dybt uenige om nordjysk sø: Er de store karper en trussel mod vandmiljøet eller en værdifuld turistattraktion?

Klokkerholm Møllesø er Vendsyssels største sø.

Og karperne i søen er legendarisk store. Nogle eksemplarer har været oppe på 17–19 kilo.

Hos lystfiskere kan karper af den størrelse give julelys i øjnene. Helt fra udlandet kommer de kørende for at fange en karpe, få den målt, fotograferet og sat ud i søen igen.

Men for miljøfolk er karperne en trussel, der ødelægger den biologiske balance i søen – og skal derfor bekæmpes.

Therese Wallem er biolog og vandløbsmedarbejder i Brønderslev Kommune. Hun forklarer, at karperne spiser det zooplankton, der holder algerne nede. 

- Hvis der er mange alger, kommer der ikke lys ned til bunden, hvor der lever vandplanter. Det giver dårlig cyklus i søen, forklarer hun. 

"Jeg er rystet"

I dag gik Brønderslev Kommune igen på karpejagt i søen. Vandstanden er blevet sænket, så karperne kan fanges i net og flyttes til andre, mere robuste levesteder.

Målet er, at Klokkerholm Møllesø skal være karpefri, så der bliver bedre vandmiljø og bedre leveforhold for andre fiskearter som aborrer og gedder.

- Jeg må sige, at jeg er fandeme rystet over det her, siger opsynsmand Oscar Hoffmann - en af de triste lystfiskere, der fulgte kommunens kamp mod karperne.

Karpejagt med EU-støtte

I oktober trak Brønderslev Kommune første gang nettet gennem møllesøen og fangede et dusin karper, der efterfølgende blev flyttet og sat ud i en anden nordjysk sø. Dengang gik der ingen karper i nettet – måske et tegn på, at de store karper allerede er fortid i Klokkerholm Møllesø.

Karpejagten i møllesøen, der blev genetableret i 1979, efter at have været tørlagt siden 1914, er en del af et stort EU-støttet projekt, der skal skabe et sundere biologisk miljø i 23 danske søer.

Men i denne sø støder biologernes planer sammen med lystfiskernes interesser – og de deraf følgende turistindtægter.

- Turisterne, der kommer her, betyder rigtigt meget. De handler i de lokale butikker, som også mister en del indtægt, siger lystfiskeren Oscar Hoffmann.

"De skal op allesammen"

Det er også et dilemma for Brønderslev Kommune, som på et tidspunkt overvejede at lade et par af karperne blive i søen.

Men det går ikke, hvis kommunen vil have EU-tilskud til projektet.

- Alle karperne skal op, ellers kan vi ikke få vores tilskud til at lave restaureringen. Den skal vi lave, så det ville koste os en masse penge, hvis vi bare lod karperne blive. Det ville blive for egen regning, og det kan vi simpelthen ikke gøre, siger biolog Therese Wallem.