Samfund

Forhandlinger fortsætter: - Vi skal altså til at nå i mål

Det burde kunne lade sig gøre at komme i mål, siger KL's chefforhandler.

Lørdag sættes påskeferien på pause, når spidserne for overenskomstforhandlingerne sætter sig sammen til endnu en forhandling. 

De kommunalt ansattes chefforhandler, Anders Bondo Christensen, siger forud for lørdagens forhandlinger om det kommunale område, at de er samlet for at lande et resultat. 

- Vi håber, at vi får landet det hele. Vi har alle forhandlingsdelegationerne samlet her i dag, og vi er parate, siger han. 

'Knasterne er ikke større'

Også Michael Ziegler, chefforhandleren for Kommunernes Landsforening, ser positivt på dagens forhandlinger. Han siger, at det er positivt, at Forligsinstitutionen onsdag besluttede at udsætte konflikten i to uger. 

- Knasterne er ikke større, end at det burde kunne lade sig gøre at komme i mål i løbet af de uger, vi nu har tilbage, siger han til TV 2.

De knaster, Michael Ziegler refererer til, er ud over det store spørgsmål om lønnen også emner som lærernes arbejdstid og den betalte spisepause. Det er knaster, som fagbevægelsen også er klar til at tage fat på under dagens forhandlinger, fortæller Anders Bondo Christensen.

- Der er ingen af parterne, der ønsker en konflikt, men der er nogle helt principielle ting på spil denne gang. Derfor er vi efter flere måneders forhandlinger kommet helt herud på den sidste dag i marts. Vi skal altså til at nå i mål, siger han.

Hvad er Forligsinstitutionen?

Når der opstår interessekonflikter på arbejdsmarkedet, er Forligsinstitutionen sat i verden for at hjælpe.

Formålet med institutionen er derfor at hjælpe arbejdsmarkedets parter med at nå til enighed og afslutte forhandlinger, uden der opstår konflikter.

Forligsinstitutionen kan ikke direkte forhindre en arbejdskonflikt, men kan kun mægle mellem parterne og udsætte en varslet konflikt to gange af 14 dage. Indtil nu er den pågældende varsling om konflikt udsat én gang. 

'Man har gemt trumferne'

Anders Bondo Christensen er frustreret over, at parterne ikke kom længere i forhandlingerne, før de nåede Forligsinstitutionen.

- Det er, som om man har siddet og gemt trumferne til sidst, siger han til TV 2.

Han så hellere, at parterne selv havde ’klaret ærterne’ og forklarer, at siden forhandlingerne nåede Forligsinstitutionen, er det ikke i lige så høj grad parterne selv, der forhandler indbyrdes.

- Det er lidt ude af parternes hænder at få landet et resultat, siger han.

Strejke og lockout udsættes i to uger

Onsdag besluttede forligsmand Mette Christensen at udsætte de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked.

- Som forligsmand bestemmer jeg hermed, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i to uger, skrev Mette Christensen i en pressemeddelelse.

Udsættelsen rykker strejken til den 22. april og lockouten til den 28. april. Skulle det ske, at forhandlingerne bryder sammen, kan både strejke og lockout dog bryde ud fem dag derefter.

Alene lockouten vil omfatte cirka 440.000 ansatte.